Oppsummering

I dette kurset har vi fokusert på å bygge verdi atferden “bråsnu og løp i full fart mot fører”. Vi har presentert mange ulike øvelser der fart, engasjement og arousal har vært i fokus. 

Innkalling

Innledning

Før vi kan begynne å trene fram en innkalling må vi ha klart for oss hvordan vi vil at hunden skal utføre atferden, og i hvilke situasjoner den skal gjøre det. Et slikt mål kan være: Ved innkallingssignal skal hunden raskt og uten betenkningstid bråsnu og galoppere i rett linje mot fører, og stoppe hos fører slik at fører kan ta fysisk kontakt med hunden. Hunden skal utføre atferden uavhengig av miljø og forstyrrelser.

Innkallingssignal

Innkallingssignalet du velger bør:

  • skille seg ut fra andre signaler du bruker
  • være et signal du ikke bruker ubevisst i hverdagen
  • fungere på de avstander og de typer miljø du skal bruke det i
  • ikke være ødelagt gjennom tidligere trening
Forkunnskaper

Før du starter innlæringen av innkallingssignalet bør du:

  • Ha utviklet gode belønninger du kan bruke
  • Kunne sende hunden til ekstern belønning på VÆRSÅGOD
  • Ha startet innlæring av håndtarget
  • Ha lært hunden at det er helt greit at du tar tak i halsbåndet dens
  • Ha en hund som ikke vrir seg vekk når du prøver å ta på halsbåndet

Bygge verdi

Assosiering

I dette kurset jobber vi med at hunden skal assosiere innkallingssignalet med en belønning av høy verdi. I starten av denne treningen gir vi først signalet, og så tildeler vi hunden en belønning. Etterhvert som hunden begynner å forvente belønning etter signalet, kan vi vente med å ta fram belønningen til vi har sett at hunden reagerer på signalet. Deretter kan vi øke avstanden litt til hunden slik at hunden må komme mot oss for å få belønningen sin, og til slutt ta fram belønningen senere slik at hunden både må reagere på signalet og komme mot oss for at vi skal ta fram belønningen.

Avstand og fart

Om forstyrrelser

Selv om vi i dette kurset ikke jobber med forstyrrelser, vil måten vi bygger verdi for innkallingssignalet vårt hjelpe oss med å lage en hund som senere lettere ignorerer forstyrrelser i miljøet. Ved å legge opp til øvelser der hunden raskt oppnår høy fart vil hunden bli mindre opptatt av omgivelsene og bli vanskeligere forstyrret av miljøet.

Øvelser

Øvelsene i dette kurset har lært hunden å assosiere innkallingssignalet med høyverdige belønninger hos oss. Du skal nå ha en hund som får en positiv forventning når den hører signalet, og kommer raskt eller øker tempoet for å nå fram til deg fort.