Øv: Fart

Vi kaller det jaktinnkallinger når vi legger opp innkallingstreningen slik at hunden jager oss for å få belønningen sin. Disse innkallingene er glimrende for å betinge fart og aksjon til innkallingssignalet. Under jaktinnkallingene legger vi opp treningen slik at vi vet hunden kommer til å gi alt for å nå fram til oss.

Øvelse 10 Jaktinnkalling

Jaktinnkallinger handler om å legge opp treningen slik at hunden springer så fort den kan etter at den har hørt innkallingssignalet. Vi løper i fra hunden mens den holdes fast, gir innkallingssignal og så lar hunden jage oss og belønningen videre framover. 

Ta med deg en medhjelper når du trener denne øvelsen. Sjekk at hunden synes det er greit å bli holdt av medhjelperen, at hunden søker til deg frivillig når den er løs i det miljøet du trener, og at den engasjerer seg i belønningen du har tenkt til å bruke, før du starter å trene jaktinnkallinger.

La medhjelperen holde hunden. Det beste er om dere får hunden til å bli stående og at medhjelperen holder hunden fast med hendene på brystet til hunden. Medhjelperen bør unngå å kommunisere med hunden da dette lett fjerner hundens fokus på fører. Når medhjelperen holder hunden løper fører et stykke framover. Meningen med dette er å trigge hunden til å ville følge etter så løp gjerne raskt og “provoserende”. Etter noen meter stopper fører, snur seg mot hunden og gir innkallingssignal mens hen står i ro. Medhjelper slipper hunden 1/2 sekund etter at fører har gitt signal. Når hunden tar i og løper mot fører, gir fører belønningssignal, og springer videre til hunden tar hen igjen. Belønn heftig og med høy verdi når hunden kommer. Nå kan hund og fører enten leke seg tilbake til medhjelper, eller medhjelper kan komme bort til hund og fører og dere kan gjøre øvelsen motsatt vei. 

Denne øvelsen kan varieres mye. De 2-3 første gangene kan du vise hunden belønningen før dere starter og kanskje til og med terge den litt med den. Etter få repetisjoner bør belønningen bli usynlig fram til hunden når deg igjen. Har du en valp eller en hund som springer veldig sakte kan du krabbe, løpe på alle fire eller late som du bruker mye energi selv om du løper sakte. Det kan også være smart å sette seg ned med ryggen til valpen etter du har løpt noen meter og invitere den til å komme helt inn til deg i stedet for å løpe videre. 

Andre ting du kan variere er avstanden du løper før du stopper og roper, hvor “provoserende” du beveger deg før du løper og hvor lokkende du løper etter hunden har startet mot deg. Du kan også variere hvordan du tar i mot hunden. La hunden jage belønningen i din hånd når den kommer nær, stopp med ryggen til hunden og ta den i mot stillestående med belønningen i hånden, eller ta tak i halsbåndet til hunden før du fisker fram belønningen. 

Husk også å variere belønningspunktet. I starten kan du klikke og starte belønningen umiddelbart når hunden har startet løpe, men ganske snart varierer du hvor langt hunden må løpe før du klikker. Noen ganger med en gang, noen ganger etter noen meter og noen ganger når hunden er kommet helt fram. 

Belønning: Godbit/leke av høy verdi
Belønningssignal: “klikk”/BRA
Belønningsplassering: I din hånd

Øvelse 10 Jaktinnkalling

Mål: Hunden løper raskt mot fører etter å ha hørt innkallingssignal selv om fører står helt i ro

 1. Hunden løper raskt mot fører etter å ha hørt innkallingssignal, blitt trigget i forkant og fører løper fra hunden
 2. Hunden løper raskt mot fører etter å ha hørt innkallingssignal uten å blitt trigget veldig i forkant og fører løper fra hunden
 3. Hunden løper raskt mot fører etter å ha hørt innkallingssignal og blitt trigget i forkant, mens fører står i ro
 4. Hunden løper raskt mot fører etter å ha hørt innkallingssignal, uten å ha blitt trigget i forkant og når fører står i ro
 5. Punkt 1.-4. på ulike avstander
 6. Punkt 3.-4. med ulike måter å ta i mot hunden
 7. Punkt 3.-4. med ulike belønningspunkt
 8. Jaktinnkallinger fra medhjelper i ulike miljø
 • Sørg for at hunden er klar til å løpe når den er hos medhjelper. Den må gjerne streve litt for å komme løs. Unngå at den blir sittende og vente på signal.
 • Sørg for å trene i et enkelt miljø og ha belønninger som har høy verdi for hunden i den tilstanden hunden er i og den situasjonen dere trener i. 
 • Ikke tren for mange repetisjoner. 
 • Endre oppsettet så du får god fart i hunden igjen. Deretter bruker du de ulike måtene å variere øvelsen på for å sakte komme deg gradvis mot målet. Senk tempoet litt, varier hvor mye du provoserer i forkant, varier belønningspunktet, varier hvor langt du løper osv.
 • Unngå å gi innkallingssignal på nytt!
 • Start belønningen litt tidligere så hunden løper i belønningen når den når deg igjen. Etter noen repetisjoner med dette tar du fram belønningen senere og senere til hunden til slutt kommer helt til deg for å få. Det kan og hjelpe om du bremser litt tidligere så hunden ikke føler den må løpe i beina dine.
 • Prøv å snu og løpe fra hunden igjen om den løper forbi deg. Eventuelt kan du prøve å løpe mot en vegg, et gjerde eller annet stengsel slik at hunden må bremse. 

Øvelse 11 Jaktinnkalling med løs hund

Denne øvelsen kombinerer øvelse 5 Innkalling = Belønning 2 med øvelse 10 Jaktinnkallinger. Sørg for at du har jobbet godt med disse to øvelsene før du prøver denne. Vær helt sikker på at belønningene du skal bruke har høy verdi for hunden selv når den er løs i miljøet dere trener. 

Gå på tur med løs hund. Vent til du får en situasjon der hunden er på vei frivillig mot deg på 10+ meter. Stå stille og gi innkallingssignal. Gi belønningssignal når hunden fortsetter mot deg, snu deg og løp i motsatt retning helt til hunden tar deg igjen. Belønn heftig. 

Du trenger ikke alltid kalle hunden inn når den er på vei mot deg. La den noen ganger bare komme til deg uten at du gjør noe mer annet enn at dere fortsetter på tur. Unngå også å lokke eller lure hunden til å komme inn for å kunne få gjennomført en repetisjon. Er ikke hunden interessert vil den ikke bli mer interessert om vi maser. Prøv en annen gang, et annet sted og på en annen tid. 

Målet med øvelsen er at hunden øker tempoet etter å ha hørt innkallingssignalet. Det er derfor viktig at belønningspunktet ditt er timet til når hunden tar litt ekstra i på vei inn mot deg. Varier punktet for belønningssignalet ved å gi det noen ganger umiddelbart etter innkallingsignalet, når hunden har løpt noen meter og noen ganger når den er nesten helt inne. Ikke start å løp eller begynn belønningen før etter du har gitt belønningssignal. 

Belønning: Godbit/leke av høy verdi
Belønningssignal: “klikk”/BRA
Belønningsplassering: I din hånd

EKSTRATIPSET

Legg til øvelsen "Ta meg om du kan!" ved å springe rundt ett tre eller en stein når hunden er på vei til å nå deg igjen.

Øvelse 11 Jaktinnkalling med løs hund

Mål: Hunden øker tempoet mot fører etter å ha hørt innkallingssignal når den er ute, selv om fører står helt i ro

 1. Hunden fortsetter å løpe mot fører etter å ha hørt innkallingssignal, og fører løper i fra hunden
 2. Hunden øker tempoet mot fører etter å ha hørt innkallingssignal og fører løper i fra hunden
 3. Hunden øker tempoet mot fører etter å ha hørt innkallingssignal og fører står i ro
 4. Punkt 1.-3. i ulike miljø
 • Enten har du ikke belønning av høy nok verdi eller så har du ikke jobbet nok med øvelse 5 og 10 i dette kurset
 • Antakelig har du gått for fort fram. Kjør færre repetisjoner pr økt og start belønningen tidligere. 
 • Ikke kall inn hunden hver gang den er på vei mot deg, la det kun være innimellom og overraskende.