Innkallingssignal

Det er en del ting vi skal ta i betraktning når vi velger innkallingssignal. For det første bør signalet skille seg ut fra andre signal du bruker. For eksempel er det å ha et kort blås i fløyta for innkalling og to korte blås i fløyta for at hunden skal sette seg, vanskelig for hunden. Starten av signalet er nemlig helt likt og vi gjør det unødvendig vanskelig for hunden å høre forskjell. Det samme gjelder om vi bruker signalet HIT for innkalling og SITT for stopp. Legger vi vekten på i-en i ordene blir de alt for like for hunden til at den alltid greier å oppfatte forskjellen ute i jaktterrenget. 

Signalet du velger bør også være slik at du ikke ubevisst bruker det utenom trening. For eksempel er navnet til hunden ikke det beste ordet. Vi bruker navnet ofte i andre sammenhenger når vi er med hunden, uten å belønne det. Hunden opplever da at kun enkelte repetisjoner blir belønnet og at det ikke har noen konsekvens å ignorere det. Sørg derfor å ha et signal du kun bruker i situasjoner der du har mulighet til å belønne hunden.

Du må gjerne ha flere signaler for innkallingen. Vi kan bruke navnet til hunden, fløytesignal, et spesielt innkallingsord eller frase, og kroppssignal. Husk bare at hundens reaksjon på signalet er basert på tidligere erfaringer ved å reagere på signalet. Er vi lite flinke til å belønne når hunden reagerer på navnet sitt, men flinke til å alltid belønne godt når hunden kommer på fløytesignalet, vil vi ha en hund som reagerer godt på fløyte, men dårlig på navnet. Gode innkallingssignal kan være:

Ødelagte signaler

Om du allerede har et etablert innkallingssignal som fungerer godt i de situasjonene du bruker det, er det lurt å bygge videre på dette gjennom dette kurset. Men dersom signalet ditt ikke fungerer som ønskelig i de situasjonene du bruker det anbefaler vi å finne et helt nytt signal og lære inn dette fra bunnen. Det kan være mange grunner til at signalet ditt er ødelagt. En grunn er at du har brukt signalet i for vanskelige situasjoner der hunden ikke kommer. Gjør du dette ofte vil du ubevisst fortelle hunden at den ikke alltid trenger å komme når du roper, og innkallingssignalet ditt vil bety “kom gjerne om du har lyst, men hvis du ikke har lyst akkurat nå så er det helt greit”. 

En annen grunn er at du har brukt signalet mye uten å belønne hunden. Dersom hunden stadig opplever at det ikke lønner seg å reagere på signalet vil verdien av innkallingsignalet ditt svekkes, og hunden lettere velge det bort. En liknende grunn for at du har endt opp med et ødelagt signal er om du trener innkalling for mye. Mange fuglehunder har begrenset med treningsutholdenhet og synes raskt treningen blir kjedelig. Om du alltid fortsetter treningen litt for lenge, alltid roper inn hunden litt for mange ganger i løpet av en tur, eller alltid snur hunden akkurat i det den endelig har funnet noe gøy å snuse på, vil raskt hunden prøve å unngå eller bli tregere i reaksjonen på signalet. 

Innkallingssignalet er også ødelagt om det er “forgiftet”. Et signal er forgiftet når hunden har fått betinget følelsen av ubehag til lyden av signalet. Dette kan være at signalet tidligere har ført til at fører kjefter, straffer, blir tydelig frustrert og/eller fysisk avstraffelse. Dette skjer typisk når man i tradisjonell hundetrening går fra “innlæringsfase” til “kravfase”. Det som skjer i denne overgangen er at vi brått gjør treningen vanskeligere, begynner bevisst å legge opp treningen slik at hunden feiler, og slutter å belønne. Men også når vi trener belønningsbasert kan vi ende opp med forgiftede signaler. Vær obs på helheten i treningen, tren med høy lykkesprosent og vær var på hvilke signaler hunden gir deg når du trener. 

Familieproblematikk

Det er ofte flere i familien som er sammen med hunden eller trener den, og det kan være vanskelig (eller skape unødvendig store konflikter) å kreve at de andre familiemedlemmene bruker de samme signalene på den samme måten som du gjør. Hunden har ingen vanskeligheter å skille mellom de ulike stemmene i familien. Om 4-åringen sier KOM 140 ganger i løpet av dagen uten å belønne hunden, betyr dette lite for hvordan hunden reagerer på din stemme som sier KOM. Det samme gjelder om personen er 10, 16 eller godt voksen. Signalet er forbundet til en person, og hunden reagerer på signalet som følge av den belønningshistorikk den assosierer med lyden personen lager. Det viktigste i samværet med hunden og de andre familiemedlemmene, er at så lenge både personen og hunden har det bra så er alt annet mindre viktig. 

Et par ting er allikevel viktig å tenke på. Dersom flere personer i familien vil trene hunden og ha en hund som er lydig og reagerer godt på signalene, er det smart å dra treningen i samme retning. Inkluder disse personene i tankene rundt treningen og finn løsninger som fungerer for alle. En annen ting som er viktig er å fjerne muligheten til å lage andre lydsignaler enn verbale ved å legge klikker og fløye på steder der ikke barna får tak i de. 

Hvilke innkallingssignal har du og hvordan vil du at hunden skal reagere på disse?

Er noen av signalene dine ødelagte?