Hvorfor blir det feil?

Når vi snakker om “feil” i dette kurset mener vi alle repetisjonene hunden utfører som ikke når kriteriet vårt, og dermed ikke blir belønnet. Enten det er vår skyld som trenere/førere, hunden som ikke hører eller forstår, eller fuglen sin skyld som ikke oppfører seg som planlagt. Alle feilene vi gjør, som fører til at hunden ikke belønnes går inn under denne definisjonen. Det at vi belønner hunden for repetisjoner vi ikke burde, er selvsagt også feil trening, men en type feil som faller utenfor dette kurset.  

Vi som trener belønningsbasert er vant til å legge opp treningen så det blir rett, se etter hva hunden gjør riktig og så forsterke dette. Vi legger merke til det vi vil ha mer av både i og utenfor trening, og sørger for å fortelle hunden dette. Allikevel greier vi ikke unngå at hunden feiler av og til. Men hvorfor blir det feil, og er det et poeng å unngå feil totalt i treningen?

Når er det feil?

For å finne ut hvorfor det blir feil i treningen har vi kategorisert feilene hunden gjør:

Hunden gjør feil atferd eller ikke bra nok atferd


For eksempel å ligge i stedet for å sitte, komme på innkalling i stedet for å sette seg på avstand eller å gjøre andre atferder enn det vi belønner når vi shaper. Setter seg ikke raskt nok eller sitter ikke stille nok kommer også inn her. Hunden prøver å gjøre rett men feiler. 

Hunden takler ikke forstyrrelser


For eksempel unghunden som sprekker når den sitter fordi det plutselig kommer en katt forbi. Situasjonen er så ulik de situasjonene hunden er trent i tidligere slik at den ikke forstår at øvelsen er den samme. Atferden er ikke godt nok generalisert. 

Hunden synes situasjonen er ubehagelig


Om hunden synes det er vanskelig, uforståelig eller ubehagelig vil mange hunder forsøke å unngå ubehaget ved å gjøre en annen atferd. Om hunden snuser i bakken, løper vekk, stirrer på noe eller klør seg når du gir et signal kan dette være tegn på ubehag. Et eksempel er om vi trener avstandssitt og hunden i stedet for å stoppe å sette.

Hunden velger oss vekk


Den ignorerer signaler, går vekk fra oss når vi trener, tar ikke belønningene våre, finner måter å belønne seg selv på. Den engasjerer seg ikke i det vi vil. 

Hunden gjør uønsket atferd


Hunden gjør uønskede atferder som å hoppe på folk, tygge på ting, jage ting, kaste seg fram i båndet og fortsetter med dette fordi vi bevisst eller ubevisst har forsterket atferden. 

For et utrent øye kan det være vanskelig å se hvilken kategori feil hunden gjør. Og noen ganger kan nok feilen hunden gjør være en blanding av flere kategorier. I tillegg blir vår oppfatning av feil farget av vårt forhold til hunden, vår tidligere erfaring med andre hunder og vårt syn på hundehold og trening. En hundetrener som er opptatt av lederskap vil se brist i lederskap i nesten alle feil hunden gjør, mens en hundetrener som er opptatt av dempende signaler vil se usikkerhet i alle feilene hunden gjør. Denne blindheten er det vanskelig å få bukt med. Men om du prøver å være åpen for at du kan ha tatt feil, legge merke til de små signalene hunden gir deg, og gjerne få en du stoler på til å observere treningen din, vil du bli sikrere på hvilken type feil hunden din oftest tyr til. 

En hund som prøver

Når vi shaper hunden, eller øker kriteriene når vi trener med signal, både vil og skal vi oppleve at hunden feiler. Om vi ikke gjør det høyner vi rett og slett ikke kriteriene raskt nok. Vi skal ha høy lykkesprosent, men det er helt greit at hunden prøver andre ting også slik at den også finner ut hvilke atferder som ikke blir belønnet. Hvor høy feilprosent du kan ha i treningen er helt avhengig av hvor godt hunden din håndterer feil. Og det igjen avhenger av hvordan du tidligere har håndtert at hunden feiler. En hund som faller sammen og blir mer forsiktig når den feiler tåler mindre feiling enn en hund som prøver hardere når det blir feil. Feilene bør allikevel ikke overstige 20% av repetisjonene. Har du høyere feilprosent, eller for høy feilprosent for akkurat din hund, har du alt for høye kriterier! 

Hvor mye hunden kan prøve og feile før den gir opp er også avhengig av din timing, belønningskvalitet og struktur i treningen. Har du høy verdi på belønningen, presis i kommunikasjonen med hunden og har lagt opp økten så den er passe kort, variert og interessant, har du mulighet til å presse hunden til å yte enda mer. 

Manglende generalisering

I utdannelsen av fuglehunden kommer vi relativt ofte opp i situasjoner der det skjer noe uforutsett som hunden ikke takler, eller at vi legger på en forstyrrelse som blir for vanskelig for hunden. Hunden takler det ikke fordi forstyrrelsen som skjer gjør at repetisjonen ikke likner på tidligere repetisjoner hunden har fått belønning for. Atferden er rett og slett ikke generalisert godt. Et klassisk eksempel er den unge hunden som har lært å bli sittende når vi rygger rett fra den og går tilbake. Men den forstår ikke at det samme gjelder når vi går sideveis fra den, går rundt den eller snur ryggen til den, og dermed reiser den seg og følger etter. Disse feilene har sin grunn i manglende generalisering av atferden, og løsningen er følgelig å gå tilbake i treningen og generalisere atferden bedre. Husk her at selv om disse feilene ikke nødvendigvis er planlagte eller forutsette teller de fortsatt inn i den max 20% feilprosenten i treningen. 

Disse feilene kan også komme av dårlig kommunikasjon med hunden. For eksempel ved dårlig timing av belønningssignal eller at treneren ikke holder arbeidsposisjonen. Signalet som blir brukt (eller atferden i seg selv) blir bundet opp til et miljøsignal som ikke egentlig skal være der. Når miljøsignalet forsvinner faller atferden sammen. 

Når hunden er redd for å gjøre feil

En hund som synes situasjonen er ubehagelig eller er redd for konsekvensene om den gjør feil vil bli passiv eller prøve å blidgjøre, ufarliggjøre oss eller stikke av fra situasjonen. Manglende engasjement, snusing, overdreven smisking, løpe vekk fra oss, ikke komme til oss eller melde seg ut av situasjonen ved å stirre i en annen retning, er atferder som hunden kan vise i slike tilfeller. Denne usikkerheten kan komme av flere ting:

  1. Det kan bety at hunden forbinder oss, instruktøren, miljøet eller situasjonen med noe den tidligere har dårlig erfaring med. Bruker du fysiske avstraffelser, krever altfor mye av hunden i forhold til kunnskapsnivået eller korrigerer hunden for egne manglende trenerferdigheter er dette grunnen.
  2. Du har en forsiktig hund som møter alle nye situasjoner med sunn skepsis.  
  3. Det kan også bety at vi på grunn av manglende trenerferdigheter eller vår usikkerhet i miljøet gir motstridende signaler til hunden som den sliter med å forstå. 

Velger oss vekk

Når hunden velger oss vekk i treningen er det oftest fordi hunden har erfaring med å bli belønnet for å ikke engasjere seg i det vi vil. Enten har vi ikke vært nøye nok med å lære hunden å engasjere seg i den belønningen, eller så har vi latt hunden velge oss bort når vi ber den om det. Det igjen kommer av manglende trenerferdigheter hos føreren og kanskje at føreren har vært litt lite observant i forhold til hva hunden har foretatt seg etter signal er gitt. 

Disse typer feil har man innimellom hos unge hunder under opplæring, men dette er ikke feil vi vil la hunden bli god på å gjøre slik at den fortsetter med det. 

Eksempel 1) Sigrid sliter med 3 år gamle KV Kaos. Når Kaos og Sigrid trener på treningsbanen til klubben gjør Kaos alt det Sigrid vil. Han engasjerer seg i belønninger, leker og utfører Sigrids signaler med iver og glede. Om de derimot er i skogen eller på et åpent felt vil Kaos hverken spise godbiter eller høre på Sigrid. Han kommer på innkalling ca halvparten av gangene Sigrid roper. Heldigvis er Kaos en grei fyr og holder god kontakt så Sigrid er ikke så redd for at han skal finne på noe galt.

På treningsbanen ser Kaos Sigrid som en stor ressurs og at det lønner seg å engasjere seg i det hun finner på. I skogen er derimot situasjonen en annen og Kaos har lært at det Sigrid ber om ikke er så viktig å gjøre. I tillegg har Kaos fått masse belønning ved å ikke forholde seg til hva Sigrid sier, ved å kunne bruke all tiden han ville i full fart og med nesa på i skogen. Om Sigrid vil at situasjonen skal endre seg må hun gjøre tiltak som får Kaos til å engasjere seg i aktivitetene til Sigrid også utenfor treningsbanen. For å bryte mønsteret må også Sigrid unngå de situasjonene der Kaos får øve seg på å velge Sigrid vekk. Om de allikevel skulle skje må Sigrid gå inn og gjøre noe slik at ikke Kaos får belønnet seg selv ved å ignorere Sigrid.

Eksempel 2) Magnus trener 9 mnd gamle B Nike i hundeklubben. Nike synes det er kjempespennende både med godbitene Magnus har og med de andre hundene på banen. Etter hver andre eller tredje repetisjon bråsnur derfor Nike fra Magnus og kaster seg mot nærmeste hund i ren glede og iver. Magnus har på bånd og står å holder i båndet til Nike velger å vende tilbake til treningen og Magnus.

I denne situasjonen har Nike selv muligheten til å velge om han vil jobbe for belønningen Magnus har i hånda, eller belønningen det er å følge med på hva de andre hundene gjør. Nike lærer at det er helt opp til han selv hva han velger å engasjere seg i. Om Magnus vil ha en hund som engasjerer seg i det han vil må han sørge for å legge opp til treningsøkter der ikke Nike velger han bort. Dette kan bety at Magnus kjører veldig korte økter med mye ulike belønninger og veldig enkle atferder. Fokuset i øktene bør være flyt og ikke de enkelte atferdene. Magnus er også avhengig av å gjøre overgangene mellom belønning til ny repetisjon sømløse. Om allikevel Nike skulle falle for fristelsen å vende seg fra Magnus må Magnus være rask å ta tak i halsbåndet til Nike slik at han ikke får belønnet seg selv i enden av båndet.

Uønsket atferd

Valpen og unghunden gjør en masse atferder før vi har lært dem noe som helst, og mye av dette karakteriserer vi som uønskede atferder. For eksempel å ødelegge ting, brase ut når døra står på gløtt, kaste seg mot gøye ting i båndet og hoppe på folk. Dette er ikke feil på samme måte som de fire over, men atferder vi må trene vekk om ikke vi vil ha dem. For å få dette under kontroll tar vi gjerne disse atferdene inn i formelle treningsøkter og lærer hunden hva den skal gjøre i stedet. Men husk på at det meste hunden lærer ikke skjer i treningsøkten. Om du i hverdagen lar valpen/unghunden øve seg på atferder du ikke vil ha, kan du ikke forvente at den ønskede atferden øker i sannsynlighet.

Jo flinkere vi er til å belønne, til å time belønningssignaler, signaler og igangsetting av aktivitet, jo bedre vi er til å holde arbeidsposisjonen, til å sette rett kriterier, til å planlegge treningsøkten og til å gjennomføre den på en måte der det er lett for hunden å være engasjert, jo mindre feil blir det i treningen. Feilene i treningen er stort sett vår egen feil, enten vi har satt for høye kriterier slik at hunden ikke greier å nå dem, eller vi har lært hunden en atferd eller et atferdsmønster som vi senere vil rette på. Men selv om de feilene hunden viser kan tilskrives oss selv, skal vi ikke nødvendigvis ignorere dem når de skjer. En hund som får mye øvelse i å gjøre feil blir ikke bedre til å gjøre rett. Og en hund som på grunn av vår dårlige timing og for høye kriterier er blitt god til å ignorere oss og belønnet seg selv på det, vil kunne fortsette med dette selv om vi blir flinkere til å trene. Derfor er det viktig å ta tak i dette med en gang det oppstår. 

Neste gang du trener hunden din prøver du å få med deg hvilken kategori feil hunden din gjør. Prøver den men feiler? Er miljøet for forstyrrende til at den greier å utføre atferden? Er hunden redd for å gjøre feil og dermed ikke tørr å prøve? Eller velger hunden deg vekk fordi den har mer lyst til å gjøre noe annet?

Er feilene i treningen din akseptable og innenfor en ok feilprosent? Om de ikke er det, kan du tenke deg hvorfor de oppstår? Hvilke av treningsferdighetene dine må du bli bedre på for å unngå at slike feil skjer igjen?