Oppsummering

I dette kurset har vi gått igjennom hvordan vi håndterer feil i treningen. Vi har diskutert hvorfor feilene oppstår, hvordan vi kan forebygge dem, hvilke konkrete strategier vi kan bruke når feilene oppstår og hvordan vi planlegger og evaluerer vår plan B. Du har også fått en grundig introduksjon til begrepet selvkontroll og fått øve på selvkontrolløvelser med hunden din. 

Plan B

Hvorfor blir det feil?

For å vite hvordan vi skal håndtere feilene i treningen må vi vite noe om når og hvorfor de oppstår. Vi deler de feilene hunden gjør i fem kategorier: Hunden gjør feil eller ikke bra nok atferd, hunden takler ikke forstyrrelsene, hunden synes situasjonen er ubehagelig, hunden velger oss vekk, og hunden gjør uønsket atferd. 

Å forebygge feil

Den enkleste måten å håndtere feil på i treningen er å unngå at de oppstår. Det gjør vi ved å sørge for å ha en god relasjon til hunden vår, sørge for å ha gode trenerferdigheter selv, og å trene grunnferdigheter før vi begynner med avanserte øvelser. I tillegg har vi tre strategier vi kan bruke for å unngå at hunden gjør feil. Vi kan fjerne muligheten hunden har for å gjøre feil, trene inn en alternativ uforenelig atferd eller sørge for at vi hele tiden trener med flyt. 

Feilhåndtering

Det er mange måter vi kan håndtere feilene når de oppstår i treningen. Dersom det er mulig vil vi foretrekke å bruke strategier der vi kontrollerer forsterkeren. Dersom det ikke er mulig må vi finne strategier for å kontrollere hunden slik at den ikke belønner seg selv. 

Bestemmerollen

Bestemmerollen er den vi tar fram både når vi sørger for at hunden engasjerer seg i vår aktivitet, og når vi stopper hunden fra å belønne seg selv. Den er til stede i oss når vi ikke gir oss med å få hunden i lek selv om det er en pølsebit på peishylla, når vi overbeviser hunden om at vi skal jakte østover selv om den vil vestover, og når vi ikke lar hunden få jakte videre før den har apportert gjenstanden vi holder fram. Men vi bruker bestemmerollen også til å blokkere for hundens vei til den trekker seg tilbake, når vi hever hånden for å sørge for at hunden blir sittende, og når vi roper til den for å få oppmerksomhet og få den til å bremse.

Å lage en plan B

Hvilken plan B vi velger å planlegge for avhenger av situasjonen, på individets personlighet, på hundens atferd, hundens attityd og ikke minst vår målsetning. Kan vi kontrollere forsterkeren gjør vi det, og må vi kontrollere hunden gjør vi det på minst mulig inngripende måte. 

Evaluering

Etter å ha planlagt og gjennomført treningsøktene bør vi evaluere slik at vi ikke gjør de samme feilene neste gang. Hvorfor skjedde feilene og hvordan kan vi legge opp treningen neste gang for å unngå at de samme feilene skjer igjen? 

Selvkontroll

Hva er selvkontroll?

Selvkontroll er at hunden har lært å selv holde seg unna det den umiddelbart vil ha. At hunden forstår konseptet selvkontroll og at det kan lønne seg å bremse og holde seg unna det man vil ha, er en viktig grunnferdighet i belønningsbasert fuglehundtrening. 

Vanlige fallgruver

Det er mange fallgruver man kan gå i når man trener selvkontroll:

  • For stor feilprosent
  • Vi går for fort fram
  • Vi belønner atferder vi ikke vil ha
  • Vi blander trening i selvkontroll med trening i å bli sittende på signal
  • Vi glemmer å bruke frisignal
  • Vi blir avhengige av omvendt lokking i treningen
Selvkontroll i hverdagen

Når hunden har forstått konseptet selvkontroll i treningsøkten både med leker og godbiter, er det på tide å utvide omfanget av øvelsen ved å legge inn aspekter av selvkontroll inn i annen trening og hverdagen. For å trene dette kan du konstruere situasjoner i treningen eller hverdagen der du er forberedt på å belønne hunden for å utvise selvkontroll. Vi anbefaler også å være observant og belønne hunden for å utvise selvkontroll i situasjoner som plutselig oppstår. 

Øvelse gjør mester

Den eneste måten å bli god til å trene hund er å gjøre det. Kom deg i gang og prøvd deg fram med din egen eller naboens hund. Sørg for å fokusere på dine egen trenerferdigheter og vær tålmodig både med hunden og deg selv. 

Øvelser

I dette kurset har du fått øvd deg på å trene selvkontoll med hunden din. Vi har gitt deg fire ulike øvelser du kan bruke for å lære deg og hunden konseptet. Du har også fått øve på halsbåndgrepet, noe du vil ha nytte av både når du trener innkalling, når du trener båndgåing og når du må stoppe hunden din. Vi har også presentert to ulike øvelser for å lære hunden å vike når vi blokkerer eller går i mot hunden. Husk å tilpasse disse øvelsene til hunden du trener slik at du ikke lager en hund som ikke tørr å prøve eller ikke vil være med å trene.