Øv: Selvkontroll

Øvelsene i denne leksjonen er grunnleggende øvelser for å lære inn og bruke selvkontroll i treningen. Det er viktig at du ikke har for dårlig tid når du trener selvkontroll. Hunden må få tid til å forstå konseptet slik at den er trygg på når den skal være i ro og når den får gå fram. Er hunden nølende når du gir signal HER eller TA DEN er det et tegn på at kriteriene er for høye. 

En annen ting som er viktig er at du er påpasselig med dine egne trenerferdigheter. Når vi trener selvkontroll betyr dårlig eller god timing alt for om hunden forstår hva den blir belønnet for. Vær nøye, sørg for at du ikke forsterker atferder du ikke vil ha, og varier treningen litt av gangen slik at atferden raskt blir generalisert.

Øvelse 4 Selvkontroll rundt godbiter

I denne øvelsen skal du få øve deg på  grunnleggende selvkontrolløvelser. Belag deg på å belønne hyppig under innlæringen og ta små pauser der du leker med hunden slik at den får beveget seg og brukt kroppen. Bruk godbiter som er enkle å håndtere, lette å svelge og som hverken smuler eller smører seg utover. Godbiter i grillpølsekonsistens er ypperlige. Bitene bør være så store at de er lette å håndtere, og så små at hunden kan spise en god del uten å bli mett.

Det første kriteriet vi fokuserer på når vi skal lære hunden selvkontroll er at den kan trekke seg unna når den vil ha noe. Vi bryr oss ikke om hvilken posisjon hunden er i, om den beveger seg eller gjør noe annet. Fokuset er kun på at den ikke prøver å ta godbitene. Du kan starte å trene inn øvelsene enten når du står eller sitter selv, men sørg for at du varierer når hunden blir mer kjent med konseptet.

Start med å ha noen godbiter i den ene hånden og hold den i snutehøyde for hunden. Hunden kommer til å prøve å ta godbitene, men da lukker du hånden rundt dem. Ikke ta vekk hånden, si noe eller beveg hånden på annen måte. Kun lukk den igjen. Når nesa til hunden går litt vekk fra hånden åpner du hånden igjen. Om hunden prøver å ta godbitene på nytt lukker du hånden. Fortsett slik til hunden ikke umiddelbart kaster seg fram igjen når du åpner hånden. Greier hunden å være i ro og se på din åpne hånd med godis bruker du den andre hånden til å plukke å gi hunden en godis rett i munnen dens. Kommer den i mot godisen for å ta den legger du godbiten umiddelbart tilbake i hånden og lukker den. Nå kommer hunden til å trekke seg unna igjen og du åpner hånden på nytt. Dersom hunden holder seg unna din åpne hånd prøver du å plukke og gi en godis med den andre hånden igjen. Kun når hunden greier å være i ro til den blir servert godis rett i munnen slipper du godisen.

Når hunden forstår konseptet med at den skal holde seg unna for å få kan vi begynne innlæringen av frisignalet HER. Dette kan du gjøre på to måter. En måte er å friste hunden så mye at når du sier HER tydelig, greier ikke hunden å bli værende lengre og går fram for å få godisen i hånden din. Om hunden er blitt god på å holde seg unna og er vanskelig å få til å bryte posisjonen, kan det være lettere å lokke hunden ut av posisjonen med gjentatte tulleord og kroppsspråk. Vær da bombe sikker på at du er helt i ro når du gir signalet HER, før du begynner lokkingen.

Når den er god til å holde seg unna hånden din kan vi også vente til den inntar en posisjon før vi åpner hånden. I kriterieplanen er det beskrevet at hunden sitter fordi det er den posisjonen der det er enklest å holde på kriteriene, både for hund og trener. Nå går kriteriet fra at hunden kun holder seg unna til at den skal sitte i ro med alle fire beina og ha vekten bakover. Dette betyr at hånden nå lukker seg dersom hunden løfter en pote eller lener seg fram. Når du øker forstyrrelsene/fristelsene så øke dem aldri mer enn at du enkelt og udramatisk kan fjerne belønningen dersom hunden prøver å ta den, lener seg fram eller beveger på føttene. 

Husk at belønningene våre forsterker atferdene. Har vi en forsiktig hund som synes det er behagelig å sitte i ro og bli servert godis skal vi belønne masse for at hunden reiser seg og går fram på vårt signal HER. Dermed forsterker vi at hunden gjør noe og tar i. Om vi har en hund med mark i rumpa som har vanskelig for å være i ro skal de aller fleste belønningene komme når hunden sitter helt stille og er konsentrert. Det er også viktig at slike hunder blir løst ut av posisjonen med signalet HER før de selv sprekker og ikke greier mer.

Belønning: Veldig gode godbiter
Belønningssignal: HER
Belønningsplassering: Direkte til hunden og at hunden må reise seg og ta den fra hånden

Øvelse 4 Selvkontroll rundt godbiter

Mål: Hunden kan bli sittende og holde seg unna godbiter du frister med samtidig som den på signal går kontant og umiddelbart fram og tar belønning fra din hånd

 1. Hunden kan holde seg unna og se på din åpne hånd med godis for å bli tildelt belønning.
 2. Hunden kan holde seg unna og bli servert flere godiser etterhverandre uten å rykke fram
 3. Hunden kan holde seg unna når du lokker med godis, men reagere kontant på signal HER og ta godisen fra din åpne hånd
 4. Hunden kan sette seg ned frivillig og bli sittende stille med alle fire bein, mens den holder seg unna din åpne hånd med godis for å bli tildelt belønninger, samtidig som den kontant og umiddelbart går fram og tar belønning fra din hånd på signal HER.
 5. Punkt 4 mens du frister den litt med belønningen i hånden ved å f.eks.:
  • senker hånden
  • trekker hånden i fra
  • legger godbiter på bakken
  • slipper godbiter på bakken
  • beveger deg sidelengs
  • reiser deg opp og fjerner hånden før du tar den fram igjen
 • Kanskje ikke hunden er sulten eller kanskje godbitene dine er kjedelige. Prøv igjen når det er lenge siden hunden har spist eller trent sammen med deg
 • Kanskje er miljøet for vanskelig? Kan du prøve å gjøre øvelsen i kjente og kjedeligere omgivelser?
 • Om hunden er tidligere trent på annen måte til å unngå fristelser kan denne øvelsen også være vanskelig for dem. Prøv å belønn hunden ved å gi den godbiter inn i munnen uavhengig av hva den gjør. Det første målet blir å få den trygg i situasjonen og fortelle den at det ikke er så farlig hva den foretar seg.
 • Tenk på din timing. Er det du gjør forståelig for hunden?
 • Har hunden et problem i bakparten slik at det er vanskelig for den å bøye bakbeina? Er bakken sølete, kald, stikkete eller på annen måte ubehagelig å sette seg ned på? Sjekk dette først. 
 • Om hunden din ikke tilbyr frivillig sitt, men heller legger seg eller står, så går det finfint å trene selvkontroll i de posisjonene. Vær bare spesielt oppmerksom på små bevegelser som du ikke vil forsterke. 
 • For å øke sjansen for at hunden setter seg under selvkontrolløkten kan du kjøre et par økter med frivillig sitt i forkant. Bruk belønningssignalet “klikk”/BRA når rumpa til hunden går i bakken og belønn med godbitmagneten der du drar hunden framover slik at den reiser seg. 
 • Det at hunden får se på godbitene er også en belønning, ikke vær så opptatt av å gi den godbiter. Hold igjen belønningen og gi den kun når den virkelig holder seg i skinnet. 
 • Sørg for at du ikke har for mange godbiter i hånden. Om du ofte mister godbiter så hunden får tak i dem forsterker du også atferder du ikke er ute etter. 
 • Tenk på din egen timing. Er det du gjør forståelig for hunden?

Øvelse 5 Selvkontroll rundt leker

På samme måte som vi bruker godbiter til å trene inn grunnleggende selvkontroll kan vi også bruke leken. Prinsippet er det samme. Så lenge hunden holder seg i ro har den mulighet til å få tillatelse til å få leken, men om den prøver å ta leken uten lov forsvinner den ut av synet bak ryggen eller liknende.

Det første kriterieret i denne øvelsen er bare at hunden ikke prøver å ta leken. Men i neste kriteriet vil vi at hunden har inntatt en posisjon (stå, sitt eller ligg) før du viser leken. Om hunden bryter posisjonen forsvinner leken igjen. Kun om hunden greier å holde alle fire bein i ro blir leken værende framme. For mange hunder er dette vanskelig så sørg for å ta det med ro og ikke gå for fort fram. I kriterieplanen er det beskrevet at hunden sitter fordi det er den posisjonen der det er enklest å holde på kriteriene, både for hund og eier.

Når vi jobber med leker er det enda vanskeligere for hunden å holde seg helt i ro. Det er derfor viktig at du tenker på hva du belønner. Om du gir hunden tillatelse til å ta leken når den beveger frambeina forsterker du at hunden beveger frambeina. Men dersom du ikke vil at den skal bevege frambeina når den sitter i ro må du legge opp treningen slik at hunden greier å være helt stille med alle fire bein før du gir belønningssignalet. Sørg for å trene med flyt, og ikke i for lange økter. Sørg også for å ha leken på kort avstand fra deg selv slik at du enkelt og udramatisk kan fjerne den dersom hunden skulle prøve å ta den, lene seg fram eller flytte føtter. 

En ting du skal være obs på når du trener selvkontroll med leker er å holde arbeidsposisjonen helt til hunden har reagert på belønningssignalet ditt. Det er veldig lett å starte lekebevegelsen når vi tenker på å leke med hunden, men da kommer bevegelsen av leken først og belønningssignalet etterpå. Resultatet blir at hunden lærer seg å bryte posisjonen når du starter bevegelsen. Film gjerne deg selv slik at du ser i hvilken rekkefølge du selv pleier gjør det.

Belønning: Leke
Belønningssignal: TA DEN fra hånd eller VÆRSÅGOD til kastet belønning
Belønningsplassering: Hunden får gå fram og ta belønningen du holder eller har kastet på bakken

Øvelse 5 Selvkontroll rundt leker

Mål: Hunden kan bli sittende og holde seg unna leker du frister med samtidig som den på signal fra deg griper leken fra hånden din

 1. Hunden kan holde seg unna og se på leken i din hånd for å få tillatelse til å ta den.
 2. Hunden kan bli sittende og se på leken i din hånd for å få tillatelse til å ta den.
 3. Punkt 2 under mens du frister på ulike måter ved å f.eks.:
  • senke leken mot bakken
  • trekke leken i fra hunden
  • lage lyder
  • kaste leken opp og ned
  • drar leken sidelengs
  • legger eller kaster leken på bakken
 • Hopp over denne øvelsen. 
 • Er hunden din ung er det nok verdt å bruke tid og krefter på å lære den at det er gøy å leke, men er det en eldre erfaren hund kan jobben bli for stor. 
 • Gjør øvelsen enklere ved å holde leken helt rolig og stå stille selv.
 • Sørg for at timingen din er god og at du holder arbeidsposisjonsen helt til hunden har reagert på belønningssignalet.
 • Bruk en mindre leke som er vanskeligere å stjele, men lettere å gjemme bort.

Øvelse 6 Bli på stasjon

Nå som hunden kan grunnleggende selvkontrolløvelser kan vi bruke dette til å lære hunden å bli på stasjonen sin under forstyrrelser. Fra før har vi bygd verdi for stasjonen og lært hunden å være på stasjonen selv om vi har gått i fra. Nå skal vi friste hunden til å tråkke av stasjonen, og belønne når hunden allikevel velger å være på.

Når vi trener stasjonsatferd er ofte kriteriet at hunden skal ha alle fire beina på stasjonen. Hvorvidt hunden står, sitter, ligger eller beveger seg litt rundt er ikke så farlig. For å lett kunne holde på kriteriene er det veldig greit å bruke en hundeseng med kanter som stasjon. Begynn med å gjøre noen repetisjoner der hunden hopper opp på stasjonen frivillig, du belønner der, gir signalet HER, og så belønner fra hånden når hunden går ut av stasjonen. Disse repetisjonene gjør vi for å gjøre hunden sikker på hva oppgaven er og hva hvilket signal som betyr at oppgaven er ferdig.

Når hunden lett hopper opp på stasjonen når den er ferdig med å spise godisen fra hånden din og blir der til du gir signalet HER, kan du begynne å legge på forstyrrelser. Du kan forstyrre med godbiter i hånden, leker, din egen bevegelse eller at du kaster noe. Sørg derimot for at alle belønningene er innenfor din rekkevidde slik at du enkelt og uanstrengt kan fjerne dem dersom hunden prøver å ta dem. En annen ting du skal sørge for er å belønne etter hver forstyrrelse/fristelse du gjør dersom hunden greier å holde seg på stasjonen. Dersom hunden ikke greier å holde seg på stasjonen fjerner du belønningen, venter til hunden har hoppet opp på stasjonen igjen og gjør forstyrrelsen på nytt. 

Belønning: Noe spiselig, kanskje du kan bruke tørrforet til hunden?
Belønningssignal: ingen, HER og VÆRSÅGOD
Belønningsplassering: Kast til stasjonen, ta fra hånden eller at hunden plukker fra gulvet

Øvelse 6 Bli på stasjon

Mål: Hunden blir på stasjonen under ulike forstyrrelser, men kommer raskt mot deg på signal HER

 1. Hunden går raskt opp på stasjonen for å få belønning og raskt av igjen på signal HER
 2. Hunden blir på stasjonen når du lokker med godbiter i håndflaten
 3. Hunden blir på stasjonen når du lokker med leker
 4. Hunden blir på stasjonen når du lokker med stemme
 5. Hunden blir på stasjonen når du lokker med å hive godbiter på utsiden av stasjonen
 6. Hunden blir på stasjonen når du beveger deg rundt og i fra
 7. Hunden blir på stasjonen når det ikke skjer noen ting
 • Bygg verdi for stasjonen ved å jobbe med tidligere stasjonsøvelser i Trinn 1
 • Pass på hvordan du selv ser ut for hunden når du shaper den til å gå på stasjonen. Vifter du med hendene? Lener du deg fram mot? Gjør du andre gester som får hunden til å se mer på deg enn å prøve å finne ut hva den må gjøre for å få belønningssignal?
 • Kan du gjøre forstyrrelsen enda mindre provoserende? Kanskje det du gjør er litt for mye for hva hunden greier. Om du f.eks. tar et steg til siden og hunden ikke greier å bli, prøv å bare løfte foten først. 
 • Har du bygd verdi for stasjonen og lært hunden å vente et par sekunder mellom hver godbit den får på stasjonen slik vi gjorde i Trinn 1? Har du bygd avstand til stasjonen slik vi gjorde i modulen “Mål og kriterier”?

Øvelse 7 Bremse når den vil ha noe

I øvelsene over har vi ventet til hunden inntar en posisjon før vi tar fram belønningen. I denne øvelsen skal vi lære hunden at det lønner seg å bremse og stoppe når belønningen kommer fram. Dette betyr at belønningssignalet nå må komme når hunden bremser, stopper eller setter seg ned, alt ettersom hva du er ute etter og hvor langt du er kommet. Unngå så langt som mulig å blande denne øvelsen med at hunden skal bli sittende når du frister med belønningen slik som over. Tren heller separate økter der du enten fokuserer på å bremse/stoppe eller å bli værende.

Har du trent mye på øvelsene over skal du nå ha en hund som kan bli sittende både når du frister ganske kraftig med godis og når du vifter med leke. Ha hunden stående foran deg og ta fram godis i åpen hånd eller en leke så hunden tydelig kan se det. Om hunden setter rumpa i bakken, klikk og belønn umiddelbart. Om hunden prøver å ta belønningen fjerner du tilgangen ved å lukke hånden eller å ta leken bak ryggen. Dersom hunden nå setter seg kan du belønne med en enkel godbit. Gjør øvelsen på nytt, men ikke belønn dersom hunden først prøver å ta og så setter seg. Greier hunden fortsatt ikke sette seg, kan du kjøre en liten økt der du belønner hunden for å sette rumpa i bakken uten å ha belønning framme, slik som beskrevet under Plan B i øvelse 16.

Når hunden kan sette seg fra stillestående øker du kriteriene ved å gjøre samme øvelse når du rygger sakte bakover. I starten kan du gi belønningssignal når hunden bremser eller stopper, men etter kort tid bør du holde igjen signalet til hunden har satt rumpa i bakken. Øk forstyrrelsene gradvis og varier belønningene med at hunden noen ganger får dem i posisjon, noen ganger kastet på bakken og noen ganger at hunden får ta dem ut av hendene dine. Se filmen for mer inspirasjon.

Belønning: Leke og godis
Belønningssignal: “Klikk”/BRA, eventuelt TA DEN om du vil hunden skal ta leken ut av hånden din
Belønningsplassering: Direkte til hunden, kast mot hunden eller at hunden tar belønningen fra hånden din.

Øvelse 7 Bremse når den vil ha noe

Mål: Hunden bremser, setter seg og holder seg unna godbiter og leker den vil ha når du holder disse fram

 1. Hunden setter seg fra stående når du tar fram godis/leke. 
 2. Hunden følger etter deg og stopper når du rygger med åpen hånd med godis.
 3. Hunden følger etter deg og setter seg når du rygger med åpen hånd med godis.
 4. Hunden følger etter deg og setter seg når du tar fram en leke
 5. 2.-3. med ulike varianter av bevegelse
 • Du har antakeligvis for høy fart. Det er fysisk mye vanskeligere for hunden å sette seg når den beveger seg enn å sette seg når den står stille. Begynn treningen med å bare gå på stedet og gjøre hunden vant til at du beveger beina før du begynner med noen faktisk bevegelse bakover. Og når du begynner med bevegelsen bakover flytter du kun føttene ca 10 cm pr steg du tar. Er hunden ung og hengslete bør du også akseptere at det å sette seg krever en rekke operasjoner og koordinering av ukoordinerte kroppsdeler. Så lenge hunden vil og prøver er det bra!
 • gjem leken totalt og lek med godisen ved å la hunden jage den i hånden eller på bakken
 • sørg for å ha godis av høyere verdi ved neste repetisjon
 • Ja. Nå trener du rask reaksjon og at hunden skal sette seg. Bli sittende trener vi i en annen økt. Om det allikevel blir så mye spretting at det er vanskelig å få gjennomført en fornuftig treningsøkt kan du f.eks. etter hver gang du har belønnet for at hunden bremser og setter seg, vente til hunden setter seg igjen, ta fram godiser i åpen hånd og trene passiv selvkontroll. 

Øvelse 8 Selvkontroll i hverdagen

Med å trene selvkontroll i hverdagen mener vi at du forsterker de gangene hunden velger å holde seg unna noe den vil ha. For eksempel at hunden ikke styrter fram når du mister mat på gulvet i kjøkkenet, eller når hunden blir igjen hos deg i det en annen hund løper forbi, eller at hunden plutselig ser noe gøy men velger og ikke storme fram.

Å kunne forsterke selvkontroll i hverdagen krever at du er observant på hva hunden foretar seg når den blir overrasket, er raskt ute med å gi belønningssignal, og at du er kreativ til å finne belønninger du kan forsterke atferden med i etterkant. Det er også mulig å arrangere slike situasjoner, men det er ikke lett å få dem så gode som når de oppstår i virkeligheten. Hunden gjennomskuer deg ofte og faller lett i “treningsmodus”.

Om du greier å filme slike virkelige situasjoner der hunden blir overrasket men velger å vise selvkontroll, setter vi stor pris på om du vil dele den med oss ved å sende den til rplusgundogs@gmail.com, eller tagge filmen med #rplusgundogs på instagram.

Belønning: Alt du kommer over, gjerne det hunden holder seg unna om det er mulig
Belønningssignal: BRA
Belønningsplassering: Hvor som helst