Velkommen

Velkommen til det tredje kurset i kursserien Lett å gjøre rett. Denne kursserien er laget for å for å gjøre deg god til å legge opp til suksess i treningsøktene dine. Å trene belønningsbasert handler nemlig om å legge til rette for at hunden gjør rett, for å så øke sannsynligheten for rett i framtiden ved å gi hunden noe den vil ha. Hvordan vi øker sannsynligheten for at hunden gjør rett i framtiden jobber vi med i kursserien Effektive forsterkere.

Dette kurset tar opp hvordan vi håndterer feil i treningen. Vi diskuterer hvorfor feilene oppstår, hvordan vi kan forebygge dem, hvilke konkrete strategier vi kan bruke når feilene oppstår, og hvordan vi planlegger og evaluerer vår plan B. Først tar vi opp de ulike måtene vi håndterer feil i treningen og hvordan vi gjennom å utvikle egne trenerferdigheter, vår relasjon til hunden og trene grunnferdigheter kan redusere mengden feil som oppstår i treningen. Deretter går vi nærmere inn i begrepet selvkontroll og gir deg en grundig introduksjon til begrepet. I dette kurset får du øve deg på ulike strategier for feilhåndtering. Vi bruker mye plass på å forklare selvkontrolløvelser slik at vi er helt sikre på at du både forstår konseptet og kan lære ferdigheten til hunden din når du er ferdig med kurset. 

Kurset består av 10 tekstleksjoner og 2 øvelsesleksjoner med til sammen 8 øvelser. Fem av øvelsene er viet selvkontroll. Kurset er på NIVÅ 2. Det vil si at du bør ha kunnskaper tilsvarende innholdet i kursene Effektive forsterkere 1, 2, 3 og 4, og Lett å gjøre rett 1 og 2 for å nyttegjøre deg av kunnskapen i dette kurset. Du bør ha god kontroll på hvordan du belønner hunden din, viktigheten av et belønningssignal, hvorfor vi skal holde arbeidsposisjonen, hvordan vi lærer hunden å jobbe for å få, og hva vi mener med at hunden skal engasjere seg i det vi vil i treningen og hverdagen. Du bør også ha god kunnskap om kriteriesetting i treningen, hvordan du kan øke og senke kriteriene, hva innlæringsveien er, og hvordan du planlegger, gjennomfører og evaluerer treningsøktene. 

Vi håper du synes kurset er nyttig og setter stor pris på om du gir en tilbakemelding til oss når du har fullført. Kos deg!