Formulering av mål

Skal du trene mot målet du har satt deg er det viktig at du selv forstår hva målet betyr. Mål om å “trene fram en god fuglehund” eller “kunne jakte med hunden” gir svært lite informasjon om hva du og hunden skal gjøre for å oppnå målene. Jo mer detaljert og konkret du greier å beskrive målet, jo enklere blir treningsplanleggingen og gjennomføringen. Om du ikke har trent øvelsen eller atferden før kan det være en god trening å skrive det ned. Hvordan skal atferden/øvelsen se ut, hvilket aktivitetsnivå skal hunden ha, og i hvilke situasjoner skal atferden/øvelsen gjennomføres? Vi bruker eksempelet BK vannapport fra forrige leksjon:

Jo mer erfaring du har fra å trene ulike hunder til samme oppgave, jo færre av disse spørsmålene trenger du å forholde deg aktivt til. Hvordan øvelsen skal se ut og hva du må fokusere på blir en selvfølge. Om du derimot ikke har trent apportering før, eller kun har trent apportering mot lydighetskonkurranser eller bruks tidligere, er du nødt til å tenke igjennom punktene noen ganger. For eksempel trenger ikke hunden å galoppere mot deg med apportobjektet når du trener øvelser til apportprøver og jakt. Hunden trenger heller ikke sitte i utgangsstilling ved avlevering. Men selve apportobjektet er mye vanskeligere enn i bruks/lydighet, at hunden holder objektet stødig og fast er viktig, og øvelsen skal utføres i mye større grad i varierende terreng og miljø. 

En annen ting vi skal tenke på når vi formulerer målene er å holde oss til å beskrive hva hunden skal gjøre. I stedet for å skrive hva vi ikke vil at hunden skal gjøre, formulerer vi målet slik at det ikke er mulig for hunden å oppfylle målet dersom den gjør “feil”. For eksempel skriver vi “hunden skal holde apportgjenstanden med et fast, stabilt og mykt grep” i motsetning til “hunden skal ikke tygge på apportgjenstanden”. Ved å formulere målene positivt blir det lettere for oss å legge opp treningen slik at hunden gjør rett. Med positivt formulerte mål blir vi mer opptatt av å forsterke atferder vi vil ha mer av, og mindre opptatt av å straffe det vi ikke vil ha. 

Positivt formulert
Negativt formulert

Unngå negativ formuering og beskriv delmålet så detaljert som overhodet mulig.