Hvor skal du?

Alle har et slags overordnet mål i treningen. For noen er det å oppnå en gitt premiering, for andre kan det være å trene fram en jakthund som er mer til nytte enn ulempe på jakt. Målet kan også være å aktivisere hunden i mindre aktive perioder av året, eller så kan vi trene rett og slett for å være sosiale selv. Hva vi har som mål bestemmer hva vi trener på. Er målet en premiering på jaktprøve trener vi på momentene hunden må kunne for å få dette til. Er målet å få en ok jakthund fokuserer vi på de ferdighetene som er viktige for oss under jakten. Er målet å aktivisere hunden må vi trene på en slik måte der hunden får brukt både kropp og hjerne, mens om målet er at vi skal være sammen med andre så trener vi på de momentene de andre trener på.

For å kunne legge opp treningen slik at vi kommer nærmere målet vårt er vi avhengige av å vite to ting:

  1. Vi må ha et klart bilde på hva målet er
  2. Vi må ha en ide om hvordan veien mot målet ser ut

Punkt 2 handler selvfølgelig om erfaring og kunnskap. Om vi ikke har anelse om hvordan vi skal trene hunden vår kan vi heller ikke vite hvordan vi skal komme oss til målet vårt. Å gå kurs, se filmer og lese bøker øker kunnskapen vår og vi får etterhvert en ide om hvordan vi kan komme oss fra der vi er nå, til der vi vil være. Jo lengre fartstid vi har i trening av hund og jo flere hunder vi jobber med, jo mer øker også erfaringen. Har vi jobbet mot et liknende mål med en annen hund er det lettere å se hvilken vei vi må ta med hunden vi jobber med i dag.

Punkt 1 virker kanskje selvklart, men det er faktisk her mange nybegynnere feiler. Det er mange som jobber mot et mål som de egentlig ikke kan beskrive. Ta for eksempel målet “Jeg skal føre hunden min til premie på jaktprøve”. Dette er et vanlig mål for en førstegangs fuglehundeier. Utfordringen er at om du aldri har vært på en jaktprøve eller sett hva hunden må kunne for å få premie, så gir ikke “premie på jaktprøve” noen som helst informasjon om hva du skal trene på. Mange nybegynnere undervurderer hvor lydig hunden må være for å få premie, eller hvor moden den må være søksmessig. Flere har heller ikke tenkt på at på noen typer jaktprøver slippes hundene to og to, og det går hunder og folk bak i partiet som også kan virke forstyrrende. Hadde de visst hva som måtte til for å kunne ha mulighet på premie hadde kanskje treningen vært lagt opp annerledes.

Om du derimot setter av litt tid til å virkelig finne ut hvor du er på vei og hva som kreves for å nå målet kan du spare mengder med både skuffelse, tid og penger. Hør med andre som har nådd målet du sikter etter, vær med å se ulike typer hunder i de samme settingene, heng deg på en dommer eller se ferdig trente hunder på film. Hva er fellestrekkene for de hundene du synes er gode? Hva mener dommerene om de ulike hundene? Hva må hunden tåle av forstyrrelser for å hevde seg? Alt dette gir deg masse kunnskap som gjør at du kan bruke større del av treningstiden din med hunden rettet mot målet du vil nå.

Har du noen store hårete mål med hunden du trener nå?

Hva er målet ditt med hunden denne sesongen?

Har du et klart bilde på hva hunden din må kunne for å nå målet?

Har du et klart bilde på hvordan du skal trene hunden fram til å greie dette?