Oppsummering

I dette kurset har vi gått igjennom viktighetene med å ha klare og tydelige mål og kriterier i treningen. Jo mer du øver deg ved å trene din egen hund til å gjøre ulike atferder, jo bedre vil du bli til å sette konkrete mål og til å regulere kriteriene dine for mest mulig progresjon i treningen. 

Mål

Hvor skal du?

For å kunne trene mot målet vårt må vi både ha et klart bilde på hva målet er, og ha en anelse om hvordan veien mot målet ser ut. Et detaljert målbilde lager vi oss ved å undersøke grundig hva som skal til for å nå målet, og å se til andre som har oppnådd det vi er ute etter. Å oppsøke kunnskap gjennom å gå kurs, se filmer og lese bøker gjør oss mer rustet til å finne vår vei mot målet. 

Ulike typer mål

Prestasjonsmålene våre beskriver at vi skal oppnå en gitt premiering eller liknende innen en viss tid. Kvalitetsmålene våre beskriver detaljert hvordan hunden skal utføre øvelsen eller atferden når den er ferdigtrent. Treningsmålene våre forteller oss hvor ofte vi bør trene. Disse tre typene mål utfyller hverandre når vi planlegger, gjennomfører og evaluerer treningen vår. Med klare og tydelige mål blir treningen mer strukturert og progresjonen følgelig større.

Formulering av mål

Jo mer detaljert og konkret du greier å beskrive målet, jo enklere blir treningsplanleggingen og gjennomføringen. Få med i beskrivelsen hvordan atferden/øvelsen skal se ut, hvilket aktivitetsnivå hunden sal ha, og i hvilke situasjoner/miljøer atferden/øvelsen skal gjennomføres. En annen ting du skal tenke på er å beskrive målene positivt. Altså at du beskriver det du vil hunden skal gjøre og unngår å beskrive hva du ikke vil at hunden skal gjøre. Ved å formulere målene positivt blir det lettere for oss å legge opp treningen slik at hunden gjør rett.

Kriterier

Hva er kriterier?

Et kriterium er det du bestemmer at hunden må gjøre for å oppnå belønning i en gitt repetisjon. Med klare kriterer blir det lett for deg å bestemme om en repetisjon skal belønnes eller ikke, og ikke minst lett for hunden å forstå hva den blir belønnet for. Jo klarere kriterier du har, jo lettere blir det for deg å drive treningen framover. Under trening bør du derfor til enhver tid kunne svare på hva som er kriteriet for belønning i neste repetisjon.

Kriterieplaner

En kriterieplan er en progresjonsplan (en liste med kriterier med økende vanskelighetsgrad) som forteller deg hvordan du kommer deg fra den atferden hunden viser nå til målet ditt. En godt utarbeidet kriterieplan gir deg svar på hva ditt neste kriterium er når du er ute å trener slik at du slipper å bruke tid på å finne ut av det under treningsøkten. 

Å sette kriterier

For å kunne bestemme kriteriene dine og lage en kriterieplan for treningen er du avhengig av å både vite hvor du skal og hvor du er nå. Deretter setter du kriteriene hunden må oppnå på veien fra der du er til målet ditt. Treningen blir både lettere og mer effektiv dersom du trener inn forkunnskaper, sørger for å starte på et kriterium du vet hunden oppnår, tar hensyn til miljø og forstyrrelser når du setter kriteriene, planlegger for litt fler steg enn nødvendig og splitter atferden opp.

80% regelen

Når vi jobber med å endre atferd bør vi trene slik at hunden oppfyller kriteriet for belønning i 80% av repetisjonene i treningsøkten. For å få til dette må du tilpasse kriteriene dine til situasjonen og vurdere dem fra repetisjon til repetisjon. Synes hunden noe er vanskeligere enn det du så for deg må du kanskje legge til noen kriterier mellom to planlagte. Tar hunden poenget raskere enn planlagt kan du kanskje hoppe over et punkt eller to i kriterieplanen. 

Øke og senke kriteriene

Du skal øke kriteriene så ofte som mulig i så små steg som mulig. Å øke kriteriene handler ikke bare om å øke vanskelighetsgraden på utførelsen av atferden. Det kan også være at hunden kan utføre atferden flere ganger, at den kan utføre atferden i andre miljø, at du øker tid eller avstand, eller endrer belønningen. Senking av kriterier gjør du av en av tre grunner:

  1. Når feilprosenten er for høy og treningen går dårlig.
  2. Strategisk for å øke hundens utholdenhet og for å forebygge feil.
  3. For å kompenserer for økt vanskelighetsgrad i miljøet. 
Å holde på kriteriene

Med “å holde på kriteriene” mener vi at man ikke firer på kravene til belønning selv om hunden gjør litt feil eller synes noe er vanskelig. Det er spesielt i to situasjoner vi skal være obs på å holde på kriteriene: Når hunden gjør feil, og når vi øker forstyrrelser. Når vi trener hund får vi akkurat de atferdene vi forsterker, ikke de vi mener å forsterke. Forsterker vi at hunden gir opp eller at den utfører atferdene tregt vil vi få akkurat dette. 

Øvelsesleksjoner

I øvelsesleksjonene i dette kurset har du øvd på å sette og regulere kriterier når du trener en passiv atferd, en aktiv atferd og en helt ny atferd. Vi har brukt øvelsene stasjonsatferd, håndtarget og å ta på halsbånd til dette.