Ulike typer mål

Vi kan ha mange ulike mål i treningen. Store hårete langsiktige mål, oppnåelige kortsiktige mål, mål om å gjøre noe oftere eller sjeldnere, eller mål om å gjøre noe på en annen måte. Våre mål og delmål ligger som grunnlag for den planleggingen vi gjør før hver treningsøkt. Med klare og tydelige mål blir treningen mer strukturert og progresjonen følgelig større. 

Når vi tenker på mål er det som regel prestasjonsmål vi kommer på først. Prestasjonsmålene sier vi skal oppnå en viss premie eller liknende innen en viss tid. Mål om 1.premie, at vi skal vinne noe eller mål om championat er typiske eksempler på dette. Men vi kan også ha kvalitetsmål som f.eks. beskriver i detalj hvordan en øvelse skal se ut, eller treningsmål der målet er at vi skal trene x antall ganger innen en gitt periode. Disse tre typer mål utfyller hverandre når vi planlegger, trener og evaluerer treningen. Prestasjonsmålene gir oss noe å sikte etter og driver treningen framover, kvalitetsmålene sørger for at vi trener på rett ting, og treningsmålene sørger for at vi trener kontinuerlig og nok. 

Prestasjonsmål:

Jeg skal føre min spaniel til bestått vannapportprøve i BK

Kvalitetsmål:

Hunden skal sitte koblet ved min side 5 – 10 meter fra vannanten mens det skytes og kastes opptint and fra land og ut på dypt vann 15 meter fra oss. Hunden skal vente på signal APPORT og deretter effetivt apportere fuglen med fast og stødig grep tilbake til meg hvor den skal avlevere kontrollert. Hunden sal kunne gjennomføre øvelsen på ulike steder med ulik vegetasjon, der hunden ikke er kjent fra før og med lette forstyrrelser fra mennesker og andre hunder. 

Treningsmål:

Jeg skal trene apportering med hunden min tre ganger i uken i hele år. 

I dette eksempelet er prestasjonsmålet og kvalitetsmålet ganske like. Den største forskjellen er at oppnåelse av prestasjonsmålet er avhengig av en annen persons (dommerens) avgjørelse i situasjonen, mens kvalitetsmålet kun handler om hvordan øvelsen blir utført. Der prestasjonsmålet kan oppnås ved flaks eller snill dommer (eller ikke oppnås med det motsatte), vil et godt formulert kvalitetsmål oppnås kun når hunden utfører øvelsen slik du vil. Kvalitetsmålet kan også oppnås selv om alle vannapportprøver blir avlyst, om du ikke har mulighet til å stille den helgen det er prøve, eller om noe annet uforutsett skjer. 

Delmål

Har vi store og/eller kompliserte mål kan det lønne seg å sette noen mer detaljerte og tydelige delmål på veien mot det endelige målet. Delmålene blir satt ut i fra hva hunden kan i dag og hvilke deler av hovedmålet som er vanskeligst. For en hund som allerede apporterer greit på land kan delmålene mot et BK vannapport se slik ut:

  • Hunden skal greie å apportere når jeg selv kaster på land
  • Hunden skal greie å apportere i vannkanten uten skudd
  • Hunden skal greie å apportere med skudd på land når noen andre kaster
  • Hunden skal greie å apportere når jeg selv kaster i vann
  • Hunden skal kunne apportere and som kastes på land
  • Hunden skal utføre en hel beskrevet vannapport med dummy

Kan du formulere målet som et kvalitetsmål?

Hvor mye og ofte, og i hvilke miljø bør du trene for å nå målet?