Evaluering av treningsøkten

For å få framgang i treningen må vi evaluere treningsøktene. Evalueringen kvalitetssikrer ikke bare selve gjennomføringen, men også at vi har planlagt treningen vår grundig nok og på rett nivå.

Om du virkelig vil gå inn for å bli en bedre hundetrener anbefaler vi at du filmer din egen trening. Når du ser filmen vil du legge merke til mye mer enn det du greier når du er midt i treningen. Og kanskje ser du noe du ikke var oppmerksom på tidligere. En annen mulighet er å få en god venn til å se på treningen og komme med konkrete faktaopplysninger om hva du har gjort. Dette krever selvfølgelig at medhjelperen din har samme kunnskap som deg og greier å se etter det du er ute etter, og at du greier å ta i mot tilbakemeldingene som konstruktiv kritikk og ikke føler deg angrepet.

Det viktigste i evalueringen er uansett å ikke falle sammen over de feilene man gjør. Det er både normalt og helt ok at vi gjør feil. Men vi skal søke etter å endre vår atferd slik at vi på sikt blir bedre hundetrenere. Da vil treningen bli enda mer effektiv og hunden også gjøre mindre feil. Under har vi gjort en fiktiv evaluering av øktene vi planla tidligere i leksjonen:

Eksempel 1) Avleveringer av dummy på treningsbanen

  • Hunden var vanskeligere å få i gang enn jeg trodde. Første økt ble brukt til å belønne frivillig kontakt, håndtarget og lek.
  • Jeg måtte belønne oftere enn planlagt med kamplek for å holde oppe intensiteten i treningen.
  • Jeg fikk til 6 vellykkede repetisjoner i 2. økt og 5 i tredje. Hunden grep dummyen ganske raskt da jeg presenterte den alle ganger. Overganger og pauser gikk bra. Jeg holdt treningen til 3 x 2 min og startet med å presentere dummyen litt lavere enn knehøyde i tredje økt.
  • Hunden viste tegn til at den synes det var vanskelig ved at den snudde blikket vekk, snuste og virket uinteressert da jeg inviterte til trening. Etter å ha senket kriteriene kom den raskt i gang. 

Fokuser mer på å trene enklere atferder i ulike miljø da dette tydeligvis var vanskelig for hunden i starten. Utfordre heller hunden på vanskeligere oppgaver innendørs der hunden er kjent.

Eksempel 2) Avstandssitt på jordet

  • Hunden setter seg umiddelbart på fløytesignal både fra fart og når den er opptatt med noe. Derimot greier den ikke bli sittende helt til jeg kommer fram til den, og jeg må gi gjentakende signal for å få den til å bli værende.
  • Hunden viser ubehag ved gjesping, snu seg vekk og snuse når jeg gjentar signalet og kommer mot den. Tar belønning og løper ok videre.

Før jeg går videre med raske sitter på signal på avstand MÅ jeg få hunden trygg på at den skal bli sittende til jeg kommer fram. Tren dette først!

Eksempel 3) Trening i fjellet med en kompis

  • Dette gikk over all forventning. Jeg greide å holde meg til planlagt slipptid og husket å tilby hunden godis hver gang før den fikk jakte videre. 
  • Hunden både jaktet og kom på innkalling de tre gangene jeg kalte på den på lengre avstand. Den tok også godis relativt raskt etter den ble tilbudt. 
  • Hunden var borti fugl fire ganger. To ganger der de fløy opp uten at hunden markerte og to ganger der hunden markerte godt i forkant. En gang dro den et par hundre meter etter, ellers snudde den etter ca 50 meter. Hunden roer seg greit ned etter det har lettet fugl. 

Dette var gøy! Fokuser på å kunne kalle inn hunden fra forstyrrelser framover for å kunne bruke dette i fjellet når det letter fugl neste gang. 

Hva er viktigst for at du skal være fornøyd med treningsøkten? At det har vært god progresjon gjennom treningøkten? At du har fått hunden til å gjøre som du vil? At du selv har greid å gjøre som planlagt? At du har greid å håndtere uforutsette ting på en god måte? At hunden har vært konsentrert og tent på trening hele veien? At hunden ikke har vist tegn på ubehag? At du selv har hatt et hyggelig avbrekk i en travel hverdag?

Det er ingen feil svar på dette spørsmålet. Alt avhenger hva du og din hund trenger der dere er nå i relasjonen og treningen. Men hva du svarer på spørsmålet betyr mye for hvor du setter fokuset i treningsøktene. Er du mest opptatt av dine egne trenererdigheter så sørg for å trene noe du vet hunden allerede mestrer i et miljø du vet ikke er en utfordring. Da har kan du ha full fokus på deg selv. Er du mest opptatt av å gi hunden en god opplevelse og øke størrelsen av samarbeidsrollen så kanskje du ikke skal være så rigid på hvilke atferder som er rett og feil, men belønne alt der hunden tar kontakt eller tilbyr noe som helst av frivillig engasjement.