Miljø og treningsforhold

Målene dine med hunden sier noe om i hvilke miljø, situasjoner og under hvilke forstyrrelser hunden skal kunne utføre atferden du trener. Med fuglehundene skal ofte målatferden vises fram ute i jaktterreng, med andre folk og hunder til stede, kanskje med makker og ofte med nervøs fører. Atferden skal kunne utføres under ulike vær og føreforhold, og når hunden er sliten eller oppjaget etter lukt og syn av fugl. For å nå dette målet er vi avhengig av å jobbe strategisk med å venne hunden til å utføre atferden i liknende miljøer og situasjoner. Dette blir en del av planleggingen vår. 

Å tilpasse miljøet til atferden

Når vi lærer vi inn nye atferder gjør vi det lettest i enkle miljø der det er lite som konkurrerer om hundens oppmerksomhet. Da blir det lett for hunden å engasjere seg i vår aktivitet, våre belønninger har stor verdi for hunden, og det er lett for oss å kontrollere situasjonen. Og det trenger vi når vi former atferden og legger på signal, eller når vi lærer en hund å jobbe for å få. Etterhvert som hunden blir tryggere i atferden og har fått mange belønninger for å utføre atferden, kan vi øke vanskelighetsgraden i miljøet ved å gjøre det gradvis likt målet vårt. 

Å tilpasse miljøet til atferden kan vi gjøre på mange måter. Vi kan for eksempel begynne med å lære inn apportering på badet. På et ryddig bad er det gjerne svært lite å engasjere seg i enn apportgjenstanden. Eller vi starter med å legge på signal på innkalling på et område der hunden er godt kjent og det ikke er så mye å undersøke. Når vi slipper unghunden i fjellet de første gangene pleier vi også å legge miljøet til rette ved å sørge for at vi slipper den i gode vær og føreforhold og på en tid av året der fuglene trykker godt. 

Å tilpasse atferden til miljøet

Når vi lærer inn en atferd øker vi gradvis vanskelighetsgraden i miljøet til vi når målet vårt. Det betyr derimot ikke at vi holder oss unna vanskelige miljø til hunden nesten er ferdig utdannet. Vi trener i de miljøene vi vil atferdene skal fungere i allerede fra starten av hundens utdannelse. Men vi tilpasser atferden til vanskelighetsgraden i miljøet. 

For eksempel kan vi, i stedet for å be hunden om å apportere i fjellet, be hunden om å spise en godbit eller gjøre en håndtarget. I stedet for å sette hunden på avstand i skogen kan vi kalle den inn og belønne den for frivillig sitt foran oss. På denne måten lærer hunden seg at den må yte også i vanskelige miljø, uten at oppgavene vi gir den blir overkommelige. 

En annen måte det er smart å tilpasse atferden til miljøet er når det skjer uforutsette hendelser når vi trener eller er ute med hunden. Løper det en løs hund rundt på treningsområdet på klubben, sørg for å belønne din hund for å velge å være hos deg i stedet for å pirke på at den ikke gjør rett atferd. Om du er ute og trener apportering i skogen og det kommer et rådyr forbi, bruk anledningen til å forsterke at hunden kommer på innkalling eller stopper når du ber den. Mister du en matbit på gulvet når du lager mat, sørg for å belønne hunden om den holder seg tilbake og ber om lov til å ta i stedet for å albue seg fram.  

Forstyrrelser

Alt som har potensialet til å distrahere hunden fra arbeidsoppgaven kaller vi ofte forstyrrelser. Noen forstyrrelser må hunden lære seg å ignorere, som andre hunder og folk i jaktterrenget. Andre forstyrrelser er potensielle forsterkere vi kan bruke strategisk som belønninger når vi trener hunden. Ulike lukter er et eksempel på dette.

Enkelte forstyrrelser finnes bare som en del av miljøet de er i, men de aller fleste forstyrrelsene kan vi finne enklere substitutter for. Dermed kan vi inkludere disse forstyrrelsene ganske tidlig i treningen og gjøre det til en vane for hunden å ignorere eller jobbe for dem. Å lære hunden å engasjere seg i den aktiviteten vi vil når det lukter fugl, kan vi starte med i andre luktforstyrrelser først. For eksempel under et godbitsøk på bakken eller når den snuser i grøfta på tur. Å lære hunden å sette seg når fuglen tar til vingene kan vi begynne med ved å lære hunden å sette seg når vi kaster en leke først. 

Hvilket miljø vi skal trene i, hvilke forstyrrelser vi skal inkludere i treningen og hvordan vi skal forholde oss til uforutsette forstyrrelser og forandringer i miljøet, er en naturlig del av de spørsmålene vi må stille oss når vi planlegger treningene. Husk at det er du som er eksperten på din hund og vet hva akkurat den synes er spesielt utfordrende. Legg opp treningen slik at det blir lett for hunden å gjøre rett selv når du trener i vanskelige miljø eller forstyrrelser. 

Er det noen miljø, situasjoner eller forstyrrelser der din hund lar seg distrahere så mye at den ikke greier å gjøre det du ber den om?

Finnes det et liknende miljø, situasjon eller forstyrrelse der hunden enkelt greier å gjøre oppgaven du gir den?

Hvordan kan du endre miljøet, situasjonen eller forstyrrelsen slik at det blir litt vanskeligere, men at hunden fortsatt greier å gjøre oppgaven?