Overganger og flyt

Overgangene i treningene er ofte steder der vi, hunden eller begge to mister fokukset. Med overganger mener vi start og avslutningen av treningen, start og avslutning av pause, overgangen fra jobb til belønning og overgangen fra belønning til jobb. Dårlige overganger er overganger som tar tid, der hunden finner på noe annet eller overganger der vi må mase på hunden og gå inn i bestemmerrollen for å få hunden på rett spor igjen. Dårlige overganger gir dårligere læringsmiljø, potensielt dårligere relasjon og mindre progresjon i treningen. Tydelige signaler for når hunden er ferdig med en atferd, øvelse eller trening er noe som gjør overgangene i treningen bedre. For eksempel kan bli sittende avsluttes med et frisignal HER, hold fast avsluttes med TAKK og hunden får ikke lov å løpe i fra oss før den får signal om at treningen er ferdig.

I figuren under er hver overgang i treningen representert med en orange pil. De fleste av overgangene blir gode dersom vi sørger for at vi selv gjør rett og har gode mekaniske ferdigheter. Overgangene der vi starter treningen enten i begynnelsen eller fra pause er derimot litt mer utfordrende. Om vi har en hund som er veldig god til å ta det med ro kan det nemlig ta litt tid før den er klar til å tilby atferder eller i det hele tatt få med seg at det skjer noe. Det kan derfor være smart å starte hunden rett i belønning i stedet for å forvente at den skal yte noe først. Om hunden er god til å leke kan man løse den ut fra pausestilling med at den får lov til å gripe en leke i hånden vår og kampe litt. Om den ikke er så glad i å leke kan vi løse den ut til godbitmagneten.

Overgangene mellom atferd og belønning og omvendt er oftest der mange trenere mister fokuset til hundene sine. Vi må strebe etter å få sømløse overganger der vi kan starte en ny repetisjon med en gang belønningen er avsluttet. Dette betyr at vi ikke bare må tenke på hvordan vi skal belønne, men også at vi under belønningen gjør oss klare til neste repetisjon. Hvor skal belønningen komme i fra? I hvilken hånd er klikkeren? Hvordan skal båndet til hunden ligge? Hvor skal vi posisjonere oss? Om ikke vi er helt klare til neste repetisjon når belønnningen avsluttes vil ikke hunden se noe verdi i å være det heller. Hunden blir dermed vant til å gå vekk eller finne på noe annet etter at den har fått belønningen sin. Så ender vi opp med valget mellom å stå å vente på den til den kommer tilbake, eller å gi den oppmerksomhet ved å mase på den så den starter en ny repetisjon. Begge deler er dårlige alternativer. Bruk heller litt tid på å tenke i gjennom og forberede overgangene slik at både du og hunden er klar til neste repetisjon umiddelbart.

Pauser

Hvordan og hvor hunden har pause har også betydning for læringsmiljøet. Hensikten med pause er å gi hunden et opphold der den ikke jobber for belønning og gi oss et opphold der vi ikke trenger å ha fullt fokus på hunden. Med en ung og/eller utrent hund må pausen ha en slik form at hunden ikke har noe mulighet for å gjøre feil. Enten kan vi sette den i bilen, vi kan ha et bur tilgjengelig der vi trener, vi kan holde den fysisk fast eller vi kan la den løpe løs og gjøre som den vil. En hund som er mer trent og har fått mye positiv forsterkning tidligere for å bli på en plass kan pause på en seng/teppe eller stående/sittende/liggende ved vår side. Når vi trener fugehunder kan det være smart å kombinere søkstrening/jakt med lydighetstrening. Altså å la hunden løpe litt selvstendig, kalle den inn for å la den jobbe litt for belønning fra oss, for å så la den løpe igjen. På denne måten gir vi både hunden hyppige pauser og venner hunden til å vekselsvis jobbe selvstendig og gjøre som vi ber den.

Flyt i treningsøkten

Å ha god flyt i treningsøkten der hunden alltid vet hva den skal gjøre, der det er kort tid mellom belønning og ny repetisjon, og der det blir brukt minimalt med tid på å finne fram og organisere utstyr, betyr veldig mye for hvor effektiv treningsøkten er. Flyten bestemmes i stor grad av hvor forståelig oppgaven er for hunden. Jo flinkere du er til å bruke rett belønning, å time belønningssignal og andre signaler, sette rett kriterier og til å sjonglere utstyr og hund, jo lettere blir det for hunden å engasjere seg i det du vil. 

Du kan planlegge for å ha god flyt i treningen, men for å bli god på å gjennomføre gode treningsøkter med fullt fokus fra både deg og hunden er det bare en ting du kan gjøre: Øve! Planlegg og tren korte økter der det er lett for deg å fokusere på konkrete arbeidsoppgaver for deg og hunden. 

Hvordan forteller du hunden at treningsøkten er startet?

Hvordan legger du opp til at hunden raskt kommer tilbake til arbeid etter avsluttet belønning?

Hvordan pauser du hunden under treningsøken?

Hvordan forteller du hunden at treningen er avsluttet og det ikke er mulig å oppnå mer belønning?