Øv: Belønninger og engasjement

Mange viktige forkunnskaper for komplett RIOS lærer vi inn ved hjelp av belønningene våre. Ikke bare må hunden vite når den får lov til å ta en belønning, men også vite at den enkleste og raskeste veien til det den vil ha er å engasjere seg i det vi til en hver tid ber om. Husk å legg opp til suksess ved å ikke gjøre øvelsene for vanskelige for hunden. Legg i stedet vekt på at kvaliteten på det hunden utfører av atferder er høy. 

Øvelse 1 Veksle mellom belønninger

I denne øvelsen trener vi hunden til å akseptere at noe spennende finnes i én retning, men at det er både mulig og gøy å engasjere seg i en annen belønning i motsatt retning. Øvelsen er med på å redusere hundens motivasjon til å løpe etter alt som kastes eller flyr. Før du trener denne øvelsen må du være sikker på at hunden lett kan engasjere seg i dine belønninger i det miljøet du trener. Sørg også å ha kontroll på belønningssystemet ditt slik at du har ulike signaler for hvilke belønninger hunden får ta. Dersom du og hunden trenger en repetisjon på dette hopper du tilbake til Øvelse 6 Belønningssystemet i kurset Effektive forsterkere 4 – Engasjement.

Start med å trene øvelsen når hunden er i bånd. Hold båndet ganske kort (eller hold hunden i halsbåndet) når du kaster en belønning slik at ikke hunden hopper fram og blir stoppet fysisk i enden av båndet. Når hunden har sett belønningen lande inviterer du den i ny belønning i motsatt vei av kastet. Gjør det enkelt ved å kaste en belønning av lav verdi og invitere til belønning med høy verdi. Når du gjør det vanskelige øker du først kriteriene ved å bruke to leker av samme verdi, for deretter å kaste den mest verdifulle belønningen og invitere i en ny belønning av lavere verdi. Om du av og til gir tillatelse til hunden til å ta belønningen som er kastet vil du åpne muligheten for hunden til å løpe etter den og dermed øke vanskelighetsgraden i øvelsen i senere repetisjoner. 

For at denne øvelsen skal gå smidig må du være flink til å bruke belønningssystemet ditt og gi forskjellige belønningsord etter hvilken belønning du vil hunden skal engasjere seg i. I R+Gundogs system gjelder BRA/”klikk” om vi gir godbit til hunden, TA DEN om vi vil hunden skal hugge tak i en leke i vår hånd, og VÆRSÅGOD om hunden får løpe til avstandsbelønning. 

Belønning: Godis og/eller leke
Belønningssignal: TA DEN, BRA/”klikk” og VÆRSÅGOD
Belønningsplassering: direkte til hunden, avstandsbelønning

Øvelse 1 Veksle mellom belønninger

Mål: Hunden er i ro når du kaster en belønning og engasjerer seg deretter lett i belønningen vi inviterer til i motsatt retning av kastet. 

 1. Kast en belønning av lavere verdi, inviter hunden til å ta en bedre belønning fra deg
 2. Bruk to likeverdige belønninger. 
 3. Kast den mest verdifulle belønningen og inviter hunden til å engasjere seg i en belønning av lavere verdi
 4. Punkt 1-3 med løs hund
 5. Punkt 1-3 med hund som tidligere har fått lov til å ta avstandsbelønningen
 • Det er lettere om du legger ut avstandsbelønningen enn om du kaster den.
 • Vent en stund før du inviterer hunden til den belønningen du har til du ser på hunden at den er mottakelig. Om du sakte begynner å gå i motsatt retning kan du se etter når hunden begynner å kaste noen blikk mot deg. 
 • Om det fortsatt er vanskelig øk avstanden til avstandsbelønningen. 
 • Det er flere kritiske øyeblikk der det er lett å miste hunden. 
 • Den første er om vi snurrer en runde rundt oss selv mens vi prøver å få hunden til å jakte på belønningen vi har i hånda. Akkurat når vi beveger oss mot avstandsbelønninga, tolker noen hunder det som at den får løpe avgårde. Da er det lettere å bevege seg på en rett linje vekk fra avstandsbelønninga og unngå bevegelser mot den. 
 • En annen kritisk situasjon er i overgangen mellom avslutningen av en belønning og oppstart av neste repetisjon. Hold fokus på hunden hele veien slik at den ikke stikker av. Gi hunden en ny oppgave å fokusere på. 

Øvelse 2 Veksle fokus i sitt

I denne øvelsen trener vi oss selv til hvordan vi skal agere i en fuglesituasjon rett etter at fuglen har fløyet og hunden har satt seg. Mange hunder (spesielt unge hunder) er nemlig veldig nærme bristepunktet på den tiden og opptrer vi korrekt kan vi snu en potensiell dårlig situasjon til en positiv. Jo fortere vi får hunden til å veksle fokus fra fuglen som flyr og over til oss, jo mindre er sjansen for at den sprekker og løper etter. Står du passiv og beundrer hunden på avstand er det derimot store sjanser for at det går galt. 

La hunden sette seg frivillig, stå litt foran og til siden for hunden, og kast en leke framover for hunden. Ros med en gang hunden ser forstyrrelsen bli kastet samtidig som du med raskt fotarbeid kommer deg tydelig inn i hundens synsfelt. Rosen blir en nøkkel til hundens oppmerksomhet, samtidig som vi forteller hunden at vi liker at noe er i luften. Få hunden til å veksle fokus fra det som gikk i luften til belønningen du har i hunden. Fortsett din bevegelse helt til du kommer fram til hunden før du gir frisignal og belønner fra hånden. 

Vanskelighetsgraden justeres på flere nivåer:

 • Plassering av fører
  Korrekt plassering av fører gjør at det blir vellykkede repetisjoner. Det letteste er at vi står foran den sittende hunden og kaster noe bak oss. Deretter flytter vi oss gradvis ut til siden og kaster foran hunden, og til slutt står vi bak hunden og kaster fremover. 
 • Hvor kastet kommer i fra
  Det letteste er at vi kaster selv, mer krevende er det å la en medhjelper kaste og enda mer utfordrende, hvis vi har tilgang til støkkmaskin. Det vanskeligste er om du gjør øvelsen i miljøer med mye forstyrreler, og bruker situasjoner der hunden blir forstyrret i å lære den å veksle fokus tilbake til deg. 
 • Overraskelsesmomentet
  Hvis vi først viser gjenstanden for hunden og deretter kaster, blir det raskt forutsigbart for hunden. Jo raskere vi kaster, desto mer overrasket blir hunden. Medhjelpere som ikke venter til vi og hunden er klare og ting som plutselig hopper opp fra en støkkmaskin er mer virkelighetstro og være mer provoserende. Enda vanskeligere er det om du er i et miljø der du selv ikke vet hva som kommer til å skje eller når det skjer.  

Selv om vi kjenner hundens nivå godt og kan forutsi hva hunden klarer og ikke, må vi ha en plan B klar. Spør deg selv hva du gjør om hunden skulle sprekke og løpe mot det som er forstyrrelsen, still deg i en slik posisjon at du raskt kan ta noen skritt fram for å hindre hunden i å komme fram til gjenstanden. Mer om plan B kommer i neste leksjon.

Belønning: Godbit eller leke
Belønningssignal: Bra eller Ta den
Belønningsplassering:  direkte til hunden

Øvelse 2 Veksle fokus i sitt

Mål: Hunden blir sittende og veksler fokus fra det som fløy opp til deg når du roser den

 1. Når du står mellom hunden og kastretningen og du kaster selv 
 2. Når du står ut til siden og du kaster selv 
 3. Når du står bak hunden og du kaster selv 
 4. Punkt 1-3 når gjenstanden kastes av en medhjelper eller kommer fra en støkkmaskin
 5. Punkt 1-3 i et miljø der forstyrrelsene er uforutsigbare
 • Velg en mer attraktiv belønning, for eksempel en rypevinge eller en kaninball
 • Ikke tving det på hunden, men stå på litt lenger avstand. Spill litt skuespill. Beundre den fine belønningen du har, og hold den litt skjult slik at hunden blir nysgjerrig. Snakk med hviskende stemme eller lag lydeffekter. Ikke la hunden se hva du har der (det kanskje er noe levende??)
 • Utnytt overraskelsesmomentet. 
 • Ha høyere energi og tempo i økta. La noe fly opp med en gang hunden har satt seg
 • Ikke kast selv, men bruk medhjelper eller støkkmaskin når du har tilgang til dette
 • Ikke la hunden se at dere rigger opp noe
 • Tren på nye steder for hver repetisjon

Øvelse 3 Løs hund rundt folk og hunder

I denne øvelsen er målet å holde hunden engasjert over tid rundt forstyrrelser og i vanskelig miljø. Vi jobber med løs hund slik at ikke båndet blir en sikkerhet. Dette gjør at vi må være i forkant, følge nøye med på hunden og ha god timing.

Velg noen forstyrrelser som hunden er interessert i. Det kan være andre folk eller hunder eller det kan være godbitskåler eller ryggsekker som hunden er nysgjerrig på. Plasser ut to eller flere på treningsområdet. Hent hunden din og hold den engasjert i deg og dine belønninger mens du går i 8-tall eller slalom mellom forstyrrelsene. Avstanden mellom hunden og fortstyrrelsene må være så stor at du kan bevege deg komfortabelt uten å miste hunden. Start treningen med å engasjere hunden i godbitmagnet eller la den henge fast i en draleke. Når hunden er fullt engasjert i belønningene hver gang og tigger etter fler, lar du hunden måtte gå litt ved din side og tigge før den får ny belønning. Tilpass timingen, belønningskvaliteten og belønningsfrekvensene slik at hunden lykkes. 

Målet med øvelsen er suksess, dette er ikke en øvelse i å stoppe hunden fra å gå til forstyrrelsene. Om du merker at hundens fokus er i ferd med å glippe kan du skifte retning og lokk/jobb hunden med deg. Vær obs på at du ikke lar hunden jobbe så lenge uten belønning av du ender opp med å alltid belønne når hunden er i ferd med å miste fokus. 

Belønning: Godis, leke
Belønningssignal: BRA/”klikk”
Belønningsplassering: direkte til hunden

Øvelse 3 Løs hund rundt folk og hunder

Mål: Hunden engasjerer seg i å følge oss og ignorerer synlig forstyrrelser

 1. Hunden engasjerer seg i godbitmagneten/kamplek rundt forstyrrelser
 2. Hunden engasjerer seg i å følge oss med høy belønningsfrekvens rundt forstyrrelser
 3. Hunden engasjerer seg i å følge oss med lavere belønningsfrekvens rundt forstyrrelser
 • Overgangen fra en belønning til neste repetisjon er et kritisk punkt. 
 • Hold på hundens fokus, gjennom å skifte retning når hunden har svelget belønningen eller å bli stående stille til hunden har tatt kontakt med deg på nytt. Finn ut hva som fungerer best for din hund. 
 • Det viktigste er at du fortsetter å jobbe med hunden og ikke selv tar en liten pause i overgangen. 
 • Det er bra at hunden får jobbe litt for godbiten i handa, men om du går for lenge uten at hunden får den, kommer hunden til å gi opp
 • La hunden vinne godbiten når den er aktiv og prøver å få tak i den
 • Varier tempo og retning for å holde det interessant. 

Øvelse 4 Engasjement på tur

I denne øvelsen er målet å lære hunden å jobbe for eksterne belønninger i terrenget. Vi vil at hunden skal være på tilbudssiden og jobber for oss for å få jakte, for å få løpe videre etter å ha sett fugl, for å få utrede, og for å få lov til å løpe løs. En forkunnskap for denne øvelsen er Øvelse 7 Belønningssystemet på tur i kurset Effektive forsterkere 4 – Engasjement

Start med å lære hunden konseptet for en ekstern belønning med moderat verdi, for eksempel å løpe løs. Om dette er for vanskelig for din hund kan du begynne med å bruke en godbitskål som eksternbelønning eller å få lov til å gå ut døra. Når hunden kan jobbe for deg for å få lov til å gå løs kan du utvide konseptet til å gjelde på jakt og i fuglesituasjoner. Vi starter med å kreve at hunden skal gjøre noe veldig enkelt for å få lov til å løpe løs. Det kanskje aller enkleste er å spise en godbit du tilbyr. Når hunden i flere repetisjoner enkelt og selvstendig tar godbiten fra din hånd, tygger og svelger den, kan du øke kriteriene til at hunden må spise flere godbiter etter hverandre uten å skifte fokus fra deg til miljøet, før den får lov til å løpe. Neste kriterienivå er at hunden må gjøre en enkel atferd for å få tilgang til godbitene for å så igjen få lov til å løpe løs, og det siste nivået er at hunden kan utføre flere atferder for belønning etterhverandre over en liten tid uten å miste fokuset til miljøet, for å få lov til å løpe løs. 

Ha gjerne hunden i bånd før du er trygg på at den ikke drar avgårde på egenhånd. Når du kommer til kriterienivået der hunden skal utføre en atferd er det ikke så viktig hvilken atferd du velger. Velg en øvelse der hunden kan gjøre atferden frivillig og som er rimelig enkel for hunden å lykkes med. Øvelser som enda ikke har så stor verdi for hunden din er bedre å trene i enklere miljø først. 

Eksempler på øvelser: 

 • leke ordentlig
 • apportere ordentlig
 • ordentlig håndtarget
 • jobbe for godis ved fot

Velg en øvelse som er realistisk og sett fornuftige kriterier. Vær nøye med at hunden kan lykkes med første repetisjon så du slipper å senke kriteriene. For eksempel er det bedre at hunden griper en apport raskt fra din hånd enn at den griper nølende og med lang latenstid fra bakken.  

Det er konseptet “engasjer deg skikkelig, så får du gjøre som du vil” som er det viktige. Ikke være for rask med å sende hunden ut for å løpe om den bare gjør det slurvete eller motvillig. Fortsett å trene og gi belønninger fra lomma til hunden utfører atferden like godt som den gjør det på treningsplassen eller hjemme. Det vi ser etter er skiftet mellom at hunden forventer seg å få løpe/jakte til at den forventer seg belønning fra oss. 

Belønning: godbit eller leke, eksternbelønning
Belønningssignal: BRA/”klikk”, VÆRSÅGOD
Belønningsplassering: direkte til hunden, eksternbelønning

Øvelse 4 Engasjement på tur

Mål: Hunden engasjerer seg villig både i  frivillige atferder og våre belønninger for å få tilgang til å løpe løs

 1. Hunden spiser en godbit/leker for å få løpe løs 
 2. Hunden spiser flere godbiter/leker i flere omganger på rad med uavbrutt fokus for å få løpe løs
 3. Hunden tilbyr en enkelt atferder (uten muntlig signal) for å få løpe løs
 4. Hunden engasjerer seg i å jobbe med oss opptil 5-10 sekunder/repetisjoner for å få løpe løs
 • Hvis hunden normalt spiser med god apetitt hjemme, men ikke ute, sett deg ned og ta det helt med ro. Tenn gjerne et bål en plass og ta en kaffe. Senk hundens forventninger om at den skal få løpe. Når hunden begynner å gi opp håpet om å få løpe, kan du invitere den til en belønning. Belønningen skal ikke tvinges på hunden, men hunden skal vise engasjement. Start med at hunden bare skal spise godbiten for å få løpe løs. 
 • Det går også å angripe problemet fra helt motsatt ende – sørg for at hunden har løpt av seg og fått tilfredsstilt løpebehovet før du begynner denne øvelsen. 
 • Hvis hunden generelt ikke er glad i belønninger, sjekk ut kurset Effektive forsterkere 1 – Belønningsutvikling
 • Det er en hårfin balansegang å ikke gi den store belønninga (løpe løs/jakte) for for liten innsats, men heller ikke begynne å terpe for lenge. 
 • Legg energi i belønningene dine slik at sannsynligheten er høy for at hunden setter pris på de. 
 • Følg med å hundens engasjement og vær klar til å sende den ut i søk når du merker at hunden gjør det raskere eller med bedre engasjement. 
 • Del opp atferder i mindre deler hvis den første delen er god, men det så blir noe slurv i den siste delen. 
 • Om du ikke får skikkelig engasjement, er det ingenting i veien for at du ikke slipper hunden løs, men bare fortsetter å gå litt i bånd eller fortsetter å sitte på en stubbe og heller prøver igjen litt senere.