Forkunnskaper

Atferden SITT kan vi dele i tre deler. Hunden skal reagere på signalet, den skal sette seg raskt ned, og den skal bli sittende til annet signal blir gitt. Fra kurset Lett å gjøre rett 2 – Treningsøkten vet vi at innlæringen av en atferd følger innlæringsveien. Og første steget i innlæringsveien er å utvikle belønninger hunden er interessert i. Dette tok vi opp i kurset Effektive forsterkere 1 – Belønningsutvikling. Deretter må vi lære hunden å jobbe for å få. Dette konseptet tok vi opp i kurset Effektive forsterkere 3 – Å jobbe for å få. Så begynner vi å forme atferden vi vil trene fram ved først å få den fram frivillig, så få flyt på den frivillige atferden og generalisere den. Deretter legger vi på signalet og generaliserer signalet.

I dette kurset skal vi jobbe med å forme, få flyt på og generalisere at hunden skal sette seg ned. Frivillig sitt er gjerne en av de første atferdene vi former fram hos valpen, og dermed en av øvelsene vi bruker for å lære hunden at den må jobbe for belønningene sine. 

Viktige trenerferdigheter

Når vi former fram og får flyt på en frivillig atferd er det viktig å ha fokus på egne trenerferdigheter. Du bør ha kontroll på ditt eget belønningssystem og vite hva de ulike belønningssignalene dine betyr. Du bør kunne gi belønningssignalet ditt med god timing slik at du får mer av atferden du vil ha, og du bør kunne holde arbeidsposisjonen slik at du er sikker på at hunden forstår at det er atferden som genererer belønning og ikke noe i miljøet eller situasjonen. Om du er usikker på noe av dette kan du friske dette opp i kurset Effektive forsterkere 2 – Belønningssystem. En annen viktig trenerferdighet du må kunne litt om er å sette kriterier. Du bør ha høy belønningsfrekvens og høy lykkesprosent når du trener frivillig sitt, og dette regulerer du ved å styre kriteriene. I kurset Lett å gjøre rett 1 – Mål og kriterier gikk vi grundig igjennom hvordan du setter, øker og senker kriteriene i en treningsøkt. 

Andre ferdigheter du bør ha er det å kunne planlegge og gjennomføre en treningsøkt slik at læringsutbyttet for hunden er størst mulig. Dette tok vi opp i kurset Lett å gjøre rett 2 – Treningsøkten. Det viktigste å huske på fra dette kurset akkurat nå er å sørge for å holde treningsøktene korte, og å legge til rette miljøet slik at hunden lett greier å utføre atferden frivillig. 

 • Har du ulike typer forsterkere (godis, lek, sosiale) som hunden din jobber godt for og kan du tilby disse til hunden på ulike måte for å øke/senke verdien eller øke/senke aktivitetsnivået hos hunden?
 • Bruker du belønningssignal med god timing og har du ulike belønningssignal for ulike typer belønning?
 • Kan du holde arbeidsposisjonen når du trener frivillige atferder hos hunden slik at du ikke ufrivillig belønner en atferd du ikke vil ha, eller legger til signaler du ikke vil ha for atferden?
 • Kan hunden din tilby atferder helt frivillig når det er noe den vil ha, og kan den jobbe for deg for å få noe på avstand?
 • Får du hunden din til å engasjere seg i ulike belønninger og i ulike retninger i samme treningsøkt?
 • Streber du etter å sette detaljerte og positivt formulerte mål og delmål i treningen?
 • Streber du etter å holde kriteriene dine på et nivå der hunden gjør rett i 80% av repetisjonene?
 • Lager du kriterieplaner?
 • Planlegger du treningsøktene dine?
 • Streber du etter å gjennomføre treningsøktene med flyt og avslutter du øktene når hunden vil mer?
 • Lager du plan B i tilfelle noe ikke skulle gå som planlagt i treningsøkten?
 • Har du trent litt selvkontroll med hunden slik at den lett holder seg unna enkle belønninger den har lyst på?