Øv: Det er sikkert sitt

I denne leksjonen skal vi generalisere frivillig sitt rundt fører, frivillig sitt under baklengs marsj og frivillig sitt på avstand, med ulike typer belønninger og belønningsplasseringer. Sørg for at hunden har god flyt på atferden med enklere belønning før du gjør disse øvelsene, og husk å holde på kriteriene så du ikke forsterker noe du ikke vil ha.

Øvelse 8 Frivillig sitt med synlig belønning

I de tidligere øvelsene har du hatt belønningene skjult i lommene dine når hunden har gjort atferden og du har gitt belønningssignal. Dette er viktig for å sørge for at ikke belønningen i seg selv blir et signal for at hunden skal utføre atferden. I denne øvelsen skal vi generalisere atferdene til at hunden også kan gjøre dem når den ser vi har belønningen i hånden. 

Gjør akkurat det samme som når du trente frivillig sitt rundt fører, frivillig sitt under baklengs marsj og frivillig sitt på avstand. Men nå viser du hunden at du har belønningen i hånden og holder den synlig slik at hunden må utføre atferden mens den ser belønningen. Gjør gjerne øvelsen både med godis og med leke. 

Belønning: godis eller leke
Belønningssignal: HER, klikk/BRA eller TA DEN
Belønningsplassering: til hunden eller til hånden

Øvelse 8 Frivillig sitt med synlig belønning

Mål: Hunden setter seg frivillig rundt fører, under baklengs marsj og på avstand når fører har en synlig belønning i hånden

 1. Hunden setter seg frivillig foran fører når fører holder synlig godis eller leke i hånden
 2. Hunden setter seg frivillig rundt fører i ulike vinkler når fører holder synlig godis eller leke i hånden
 3. Hunden følger etter og setter seg frivillig under baklengs marsj når fører har synlig godis eller leke i hånden
 4. Hunden setter seg frivillig på avstand når fører har godis eller leke synlig i hånden
 • Tren frivillig sitt foran deg og hold belønningen halvgjemt. F.eks. leke halvveis bak ryggen eller godis i halvlukket hånd. 
 • Øk kriteriene gradvis både i vanskelighetsgrad i øvelsen og hvor tydelig du viser hunden belønningen. 
 • Lukk hunden og gjem godbitene, eller gjem leken bak ryggen om hunden prøver å ta. Gjør belønningen umiddelbart synlig igjen når hunden hoder seg unna. Belønn som vanlig når hunden setter seg. 
 • Noen hunden prøver alltid å ta før de prøver å sette seg ned. For at ikke dette skal bli en kjede med GALT – RETT vil det være smart med slike hunder å ikke la de få sjansen til å gjøre rett med en gang de gjør galt. 
 • Når hunden prøver å ta belønningen og du fjerner denne sørger du for å stoppe hunden i å prøve mer. Lag en tydelig avslutning av repetisjonen og begynn på nytt. Om du f.eks. går baklengs stopper du om hunden prøver å ta, går tilbake til der du begynte repetisjonen og prøver på nytt. 
 • Repeter øvelsene i Øv: Selvkontroll i kurset Lett å gjøre rett 3 – Når det blir feil
 • Repeter øvelse 2, bli sittende til frisignal, i dette kurset.

Øvelse 9 Frivillig sitt med avstandsbelønning

I denne øvelsen skal vi lære hunden å utføre frivillig sitt rundt fører og frivillig sitt under baklengs marsj med utlagt belønning. Frivillig sitt på avstand gjør vi ikke i denne øvelsen fordi det er vanskelig å få plassert hund og utlagt belønning fra hverandre frivillig. 

Ha en skål med noen godis eller en synlig leke liggende noen meter fra der du trener. Legg opp til enten frivillig sitt rundt fører eller frivillig sitt under baklengs marsj. Når hunden setter seg gir du signal VÆRSÅGOD og lar hunden ta avstandsbelønningen. Ha gjerne bånd på hunden om du er usikker på om hunden kommer til å stikke av til avstandsbelønningen på egen hånd. Dersom hunden blir for opptatt av avstandsbelønningen kan du la den jobbe for belønning for deg til den jobber med flyt for å så gi signal VÆRSÅGOD. 

Belønning: Godis eller leke
Belønningssignal: VÆRSÅGOD
Belønningsplassering: Utlagt, synlig og ikke for langt unna

Øvelse 9 Frivillig sitt med avstandsbelønning

Mål: Hunden setter seg frivillig rundt fører og under baklengs marsj for å få utlagt belønning 

 1. Hunden setter frivillig foran fører for å få utlagt belønning
 2. Hunden setter seg frivillig rundt fører i ulike vinkler for å få utlagt belønning
 3. Hunden følger etter og setter seg frivillig under baklengs marsj for utlagt belønning
 • Ha noen til å vokte skålen eller hold hunden i bånd
 • Tren øvelser for VÆRSÅGOD beskrevet i leksjonen Øv: Avstandsbelønning i kurset Effektive forsterkere 1 – Belønningsutvikling, leksjonen Øv: Belønningssignal i kurset Effektive forsterkere 2 – Belønningssystem, leksjonen Øv: Værsågod i kurset Effektive forsterkere 3 – Å jobbe for å få, og leksjonen Øv: Belønningssystemet i kurset Effektive forsterkere 4 – Engasjement.
 • La hunden jobbe litt for direkte belønninger fra deg før du lar den løpe til utlagt belønning. Da må den høre etter belønningssignalet ditt og å være hos deg får større verdi.  
 • Øk verdien av avstandsbelønningen.
 • Tren øvelser for VÆRSÅGOD beskrevet i leksjonen Øv: Avstandsbelønning i kurset Effektive forsterkere 1 – Belønningsutvikling, leksjonen Øv: Belønningssignal i kurset Effektive forsterkere 2 – Belønningssystem, leksjonen Øv: Værsågod i kurset Effektive forsterkere 3 – Å jobbe for å få, og leksjonen Øv: Belønningssystemet i kurset Effektive forsterkere 4 – Engasjement.
 • Tren øvelser for VÆRSÅGOD beskrevet i leksjonen Øv: Avstandsbelønning i kurset Effektive forsterkere 1 – Belønningsutvikling, leksjonen Øv: Belønningssignal i kurset Effektive forsterkere 2 – Belønningssystem, leksjonen Øv: Værsågod i kurset Effektive forsterkere 3 – Å jobbe for å få, og leksjonen Øv: Belønningssystemet i kurset Effektive forsterkere 4 – Engasjement.
 • La hunden jobbe litt for direkte belønninger fra deg før du lar den løpe til utlagt belønning. Da må den høre etter belønningssignalet ditt og å være hos deg får større verdi.  

Øvelse 10 Frivillig sitt når den vil ha noe

I leksjonen Øv: Værsågod i kurset Effektive forsterkere 2 – Å jobbe for å få lærte vi hunden å jobbe for å få tilgang på eksterne forsterkere. I denne øvelsen utvikler vi dette til at hunden kan tilby frivillig sitt når det er noe den vil ha. I denne øvelsen jobber vi bare med frivillig sitt nær oss og ikke fra bevegelse. Sørg for å ha jobbet gjennom øvelse 9 i denne leksjonen før du begynner på denne øvelsen. 

Alt hunden har lyst til å gjøre kan brukes. Å gå ut døra, løpe løs, snuse i grøfta, sykle på tur, spise mat av skål osv. Sørg for å ha kontroll på hunden, gjerne fysisk, slik at ikke hunden stikker av før du gir tillatelse. Vent på frivillig sitt før du gir signal VÆRSÅGOD og lar hunden gå. 

I situasjoner der du kan ha kontroll på forsterkeren (f.eks. ved å åpne/lukke en dør eller sette ned/ta opp en matskål) sørger du for å gjøre dette i stedet for å kontrollere hunden. Om hunden setter seg når du holder matskålen senker du den ned. Dersom hunden reiser seg hever du den igjen. Kun om hunden blir sittende til du har satt skålen ned, tatt hånden vekk fra matskålen og sagt VÆRSÅGOD får den tilgang. Frivillig sitt ved ytterdøra fungerer på samme måte. Hold i håndtaket og vent til hunden setter seg frivillig. Åpne døra men lukke den om hunden reiser seg. Kun om hunden blir sittende til døra står oppe og du kan gi signal VÆRSÅGOD får den lov til å gå ut. 

Du kan gjøre øvelsen på to måter og vi anbefaler at du noen ganger gjør det ene og noen ganger det andre. Den ene måten er å gi signal VÆRSÅGOD umiddelbart når hunden har oppfylt kriterieret. Den andre måten er å belønne hunden direkte fra hånden og la den tilby frivillig sitt til den har flyt på atferden, for å så gi den signal for å få det den egentlig vil ha. Ved å la hunden repetere atferden noen ganger trener du samtidig at hunden må engasjere seg i din aktivitet før den får lov til det den vil. Dette er også en fin måte å venne unghunden til å veksle mellom å jakte selvstendig og å engasjere seg i en aktivitet vi bestemmer. 

Belønning: Å få lov til noe
Belønningssignal: VÆRSÅGOD
Belønningsplassering: På avstand

Øvelse 10 Frivillig sitt når den vil ha noe

Mål: Hunden setter seg frivillig når den vil noe

 1. Hunden setter seg frivillig for å få maten sin i skål
 2. Hunden setter seg frivillig for å få gå ut døra
 3. Hunden setter seg frivillig for å få snuse i grøfta
 4. Hunden setter seg frivillig for å hilse på andre
 5. Hunden setter seg frivillig for å få gå løs
 6. Hunden setter seg frivillig for å få bade
 7. Hunden setter seg frivillig for å få gå løs i jaktterrenget
 • Når du gjør denne øvelsen kan du fort befinne deg i en situasjon der hunden er så opphisset at den ikke greier å jobbe for deg.  Tenk deg at hunden har to valg: Det ene er å jobbe med deg og komme seg videre i livet og det andre er å stå å se teit ut. Om hunden velger å stå å se teit ut må den gjerne gjøre det, men da kommer den ikke videre i livet. Du må prøve å være likegyldig til hva hunden velger. Dersom hunden velger å se teit ut får du den bare med deg videre uten å gi den tillatelsen. 
 • Dersom du ikke takler konsekvensene av at hunden ikke greier å utføre atferden, så må du heller sette deg i en situasjon der du venter på den eller ber hunden om den. 
 • Sørg for at hunden kan tilby frivillig kontakt og frivillig håndtarget i situasjonen før du prøver igjen med frivillig sitt. 
 • Ta kontroll på hunden FØR den oppdager fristelsen eller du gjør fristelsen tilgjengelig. 
 • Husk å legge opp til rett!