Øv: Grunnleggende sitt

I denne leksjonen starter vi med å lære hunden at det kan lønne seg å sette seg ned og blir der. Vær raus med belønningene slik at hunden vil fortsette å prøve. Øvelsene inneholder lite føringer for hvordan hunden skal utføre atferden. Foreløpig holder det at hunden vil og kan sette seg ned og bli der. I de neste leksjonene vil vi komme tilbake til hvilke kriterier du bør ha for at hunden setter seg og blir sittende. Da vil ikke lengre alle forsøk bli forsterket og vi kan forme sitten slik vi vil ha den. 

Øvelse 1 Frivillig sitt foran fører

I denne øvelsen skal vi sørge for at hunden vet den kan få noe den vil ha om den putter rumpa i bakken foran oss. Vi legger til rette for suksess ved å starte treningen i et vant miljø uten forstyrrelser og med en hund som er klar for å jobbe for dine godbiter og leker.

Stå rett opp og ned med begge hendene ned langs siden, klikkeren (om du bruker denne) i den ene hånden og hunden foran deg. Ha godbitene i en lomme og leken i en annen. Klikk (eller gi annet belønningssignal) og belønn et par ganger for frivillig kontakt. Når hunden har kommet i gang med å jobbe holder du igjen klikket til hunden setter seg ned. Belønn ved å gi hunden en godbit i munnen for å så ikke slippe godbiten med en gang men bruke den til å dra hunden framover til hunden står. Når hunden står slipper du godbiten så hunden får den og reiser deg opp igjen. Dere er nå klare til neste repetisjon.

Etter noen repetisjoner kan du variere hvordan du belønner. Har du et fungerende frisignal som HER eller liknende der hunden reiser seg og tar kontakt med deg, kan du bruke dette før eller etter du har gitt hunden en godbit. Om hunden blir sittende når du tar fram en leke kan du også gjøre dette og løse hunden ut mot leken med signalet TA DEN. Om du ikke har et fungerende frisignal for situasjonen eller ikke har en hund som kan bli sittende, så ikke stress. Akkurat det skal vi lære hunden i neste øvelse. 

Målet med denne øvelsen er at hunden setter seg umiddelbart etter den er ferdig med forrige belønning. Altså at du har flyt på frivillig sitt foran fører i enkle miljø, uten at du påvirker hunden på noen annen måte enn at du belønner den atferden du vil ha. 

Belønning: Godbit og lek
Belønningssignal: klikk/BRA , HER og TA DEN
Belønningsplassering: I posisjon eller i din hånd

Øvelse 1 Frivillig sitt foran fører

Mål: Hunden setter seg frivillig foran fører uten latenstid og uten noen form for påvirkning fra fører

 1. Hunden tar kontakt 
 2. Hunden setter seg foran fører 
 3. Hunden setter seg foran fører umiddelbart etter at den er ferdig med forrige belønning. 
 • Har hunden et problem i bakparten slik at det er vanskelig for den å bøye bakbeina? Vær sikker på at hunden ikke får vondt når den setter seg ned. 
 • Er bakken sølete, kald, stikkete eller på annen måte ubehagelig å sette seg ned på? Er underlaget glatt slik at bakbeina til hunden glir til siden når den prøver å sette seg? Endre i så fall dette før du prøver igjen. 
 • Er miljøet eller situasjonen ukjent eller vanskelig for hunden? Tren i et miljø der hunden er kjent, eller tren på at hunden kan engasjere seg i belønningene dine i det vanskeligere miljøet før du forventer at den kan utføre andre atferder. 
 • Vil hunden ha belønningene dine? Er ikke belønningene dine verdt nok for hunden akkurat nå i denne situasjonen? Ta en pause og prøv igjen når belønningene dine har høyere verdi, eventuelt finn andre belønninger. 
 • Se kurset Effektive forsterkere 3: Å jobbe for å få
 • Latenstid er tiden fra hunden er ferdig med en belønning til den utfører en ny atferd.
 • Om latenstiden er lang og ikke raskt kortes inn etter noen repetisjoner, er dette et tegn på at belønningen din ikke fungerer som en effektiv forsterker i det miljøet du er. Da må du altså enten høyne kvaliteten på belønningen eller redusere vanskelighetene i miljøet. 
 • Kan det være at du har trent for lenge, at hunden er sliten eller trøtt eller at den er usikker/redd?
 • Se kurset Lett å gjøre rett 2 – Treningsøkten

Øvelse 2 Bli sittende til frisignal

I denne øvelsen skal vi sørge for at hunden blir sittende til du gir signal om at den får reise seg. Øvelsen handler mest om at du selv timer dine belønninger og dine signaler slik at hunden gjør rett, og veldig lite om å lære hunden å ikke reise seg opp. Om hunden skulle reise seg er det derfor ingen grunn for å agere på noen spesiell måte utover å sørge for at den ikke får belønningen. Deretter må du selv endre din trening slik at ikke en liknende situasjon oppstår igjen. Om du har trent litt selvkontroll som i øvelsene i leksjonen Øv: Selvkontroll i kurset Lett å gjøre rett 3 – Når det blir feil, vil denne øvelsen gå lett som en plett. 

Start som i øvelse 1 med hunden foran deg, med armene ned langs siden, godis i den ene lomma og en leke i den andre. La hunden sette seg ned før du tar fram belønningen og gir hunden godis når den sitter og før den reiser seg. Gi signal HER og belønn hunden for at den reiser seg og kommer mot deg. Øk vanskelighetsgraden (for deg selv) ved å gi flere godbiter uten at hunden reiser seg, før du gir signal HER. Jo lengre tid du bruker mellom hver godbit, jo vanskeligere blir det for hunden å bli sittende og vente. Neste vanskelighetsgrad er å la hunden vente på å få signal HER for å få lov til å reise seg, og å vente på signal TA DEN for å få ta en leke du holder fram. 

Husk å holde arbeidsposisjonen din når du gir signal HER slik at ikke hunden venner seg til å reise seg når du beveger deg på en spesiell måte. Om den ikke reiser seg på signal HER kan du i stedet lokke den ut av posisjon ETTER at hunden har hørt signalet. 

I denne øvelsen trenger du ikke en markør som en klikker eller ordet “BRA” når hunden putter rumpa i bakken. Nå vil du belønne at hunden blir sittende til den får signal om å reise seg, og du har derfor ikke en aktiv atferd å markere. 

Belønning: Godis og/eller leke
Belønningssignal: ingen, HER eller TA DEN
Belønningsplassering: direkte til hunden eller tillatelse til å ta fra din hånd

Øvelse 2 Bli sittende til frisignal

Mål: Hunden blir sittende foran fører til fører gir frisignal

 1. Hunden blir sittende når du gir den flere godbiter etterhverandre
 2. Hunden blir sittende til du gir frisignal og belønner den hos deg
 3. Hunden blir sittende til du gir signal for å ta leken du holder i hånden
 • Stå nærmere hunden slik at det ikke tar så lang tid før godbiten når hundens munn
 • Gi godbiten raskere slik at hunden ikke rekker å komme i mot
 • Se kapitlene om Selvkontroll i kurset Lett å gjøre rett 3 – Når det blir feil, og tren litt selvkontroll før du prøver igjen. 
 • Mange hunder er enten så gode på å sitte, synes det er så behagelig å sitte stille og spise, eller er så redde for å gjøre feil at de ikke reiser seg når vi ber dem om det. 
 • Holder du arbeidsposisjonen når du gir signalet HER? Husk å gi signalet slik at hunden oppfatter det før du eventuelt beveger deg eller lokker hunden. 
 • Lokk hunden ut av posisjon etter å ha gitt signalet HER en gang. 
 • Dersom ikke punktet over får hunden til å reise seg på signal etter noen repetisjoner bør du gå tilbake og trene litt flere selvkontrolløvelser der du fokuserer på å belønne ofte for at hunden løser ut og tar fristelsen på ditt signal. Se leksjonene om selvkontroll i kurset Lett å gjøre rett 3 – Når det blir feil
 • Bruk godbiter som hunden svelger raskere og ikke bruker tid på å tygge. 
 • Stå nærmere hunden
 • Gi oftere godbiter
 • Når hunden forstår at den bare skal bli sittende og ta i mot godbiter kan du redusere hyppigheten av godbitene uten at hunden reiser seg når den har fått en.