Å trene på en ting av gangen

Har du trent gjennom øvelsene tidligere i dette kurset, har du et godt grunnlag for å starte mer avansert trening av bli sittende. Nå øker vi vanskelighetsgraden av forstyrrelsene. Det er uendelig muligheter av forstyrrelser du kan bruke for å trene bli sittende, men mange av dem er lite relevante. For å være litt mer effektive trenger vi å sortere ut de viktigste. Og det gjør vi ved å tenke igjennom i hvilke situasjoner vi trenger at hunden holder posisjonen sitt. 

Bli sittende når fører er på avstand


I flere situasjoner på jakt, jaktprøver og i hverdagen har vi behov for en hund som kan bli sittende å vente på oss til vi kommer oss til den. 

Bli sittende over tid


Vi trenger å lære hunden å bli sittende over lengre tid, uten at det skjer noe spesielt, og når vi ikke har fokus på hunden. 

Bli sittende alene


Hunden trenger også å kunne bli sittende selv om den ikke ser oss. Dette kan skje om hunden støter opp/reiser fugl bak noe, eller vi setter den på lang avstand og forsvinner når vi er på veg opp. 

Bli sittende når noe overraksende skjer


Vi har også behov for en hund som vet den skal bli sittende dersom det plutselig skjer noe rundt den. 

Bli sittende når andre jobber


At hunden vår kan holde posisjonen selv om andre jobber gjør at vi lettere kan trene med andre, lettere kan trene andre hunder og lettere kan jakte med andre eller flere hunder. 

Bli sittende når det lukter godt


Hunden må kunne bli sittende med hevet hode selv om det lukter godt og den har lyst til å utrede der den er. Dette har vi bruk for på jaktprøver, og kanskje spesielt prøver for spaniel der dommer ofte prater litt rett etter at hunden har støtt fugl. 

Bli sittende under lydforstyrrelser


Skudd, vingeslag, roping, fløyting og piping bør ikke bety for hunden at den kan bryte posisjonen i sitt. Derfor bør vi trene hunden til å bli sittende i ulike lydforstyrrelser, selv om den ikke ser opphavet til lyden. 

Bli sittende når det letter fugl


Vi trenger en hund som blir sittende selv om det letter en fugl til rett foran den, eller letter en fugl på avstand fra den når den sitter. Dette skjer om hunden har støtt fugl eller har hatt et fuglearbeid og det letter flere fugl når vi er på vei opp til hunden eller før vi har fått løst den ut. 

Bli sittende før apportering


En hund som vet den skal sitte i ro og vente på signal selv om den forventer å få apportere er mye hyggeligere å trene og jakte med enn en som kaster seg fram med en gang noe felles eller kastes på land og i vann. 

Hva vil du forsterke?

Når vi planlegger treningen vår er det smart å tenke “hvilken atferd vil jeg forsterke i dag?” Dette gir deg et spesifikt svar og fordrer samtidig at du legger opp treningen slik at hunden gjør rett. Det første du må bestemme deg om er om du vil forsterke at hunden skal reagere på signal, at den skal sette seg raskt eller at den skal bli sittende. Vi unngår å forvente alt på en gang med en hund som er lite trent. Siden du er her inne og leser om bli sittende regner vi med at det er det du vil trene.

Det neste du skal spørre deg selv om er under hvilke forstyrrelser vil du forsterke at hunden blir sittende? Vil du forsterke at hunden blir sittende selv om den ikke ser deg så legger du til rette treningen slik at det ikke oppstår andre forstyrrelser i tillegg. For eksempel sørger du for å gå i fra hunden i en vinkel den takler godt, du sørger for at det ikke er andre forstyrrelser i form av lyd, lukt eller bevegelser som kan gjøre det vanskeligere å bli sittende, og du holder deg relativt nærme hunden. Om du heller vil forsterke at hunden kan bli sittende under ulike lydforstyrrelser er du selv synlig og nærme hunden mens en medhjelper står for å lage bråket et stykke unna.  

Ved å isolere atferden du vil forsterke på denne måten vil du bli mer bevisst på hva hunden din synes er vanskelig og ikke. Da kan du legge til rette treningen slik at du får forsterket akkurat det du har behov for å ikke bruke treningstid på det hunden ikke synes er vanskelig og allerede kan. 

Kombinasjoner

Når hunden synes det er lett å bli sittende under de enkelte forstyrrelsene kan du begynne å kombinere dem. Du trenger absolutt ikke vente til alle enkeltdelene er på plass. Så lenge du vet at noe fungerer så kan du gjerne kombinere det med noe annet som fungerer. Kan hunden din både bli sittende når du hiver en leke foran den og bli sittende når du beveger deg bak den kan du kombinere disse. Gå bak hunden og hiv en leke foran den. Kan hunden både bli sittende et sted det er godis på bakken og bli sittende når du går i fra 50 meter så kombiner dette. 

For å legge opp til rett skal du ikke forvente at hunden greier max når du kombinerer forstyrrelsene. Kan hunden bli sittende når du går 100 meter i fra uten andre forstyrrelser, kan du begynne med 50 meter når du kombinerer det med noe annet. Kan hunden bli sittende når det letter fugl foran den når du er nærme, begynn med at det flyr fugl over hodet dens når du er på lengre avstand. 

Er det vanskeligst for hunden din å bli sittende i luktforstyrrelser, lydforstyrrelser eller når noe beveger seg? Eller tror du den synes det er vanskeligst når ingenting skjer eller når du er langt vekk?

Er det mest forstyrrende når du forstyrrer den, når en medhjelper gjør det eller når forstyrrelsen kommer fra miljøet?