Oppsummering

I dette kurset har vi gått igjennom hvordan vi trener hunden til å velge å bli sittende gjennom ulike typer forstyrrelser og situasjoner. Vi startet med de grunnleggende øvelsene som kombinerer konseptet selvkontroll med kriteriene for bli sittende, og jobbet oss fram til at hunden kan bli sittende i skudd og kast, og når det letter fugl. 

Kriterier

Kriterier for bli sittende

Vi trener bli sittende ved først at hunden setter seg, så presenterer vi en forstyrrelse, deretter velger hunden å bli sittende under forstyrrelsen, og til slutt belønner vi hunden for å bli sittende. 

Du velger selv hvilke kriterier du setter i din trening. Hos R+ har vi klare kriterier for hvordan hunden skal utføre atferden “bli sittende” for at den skal oppnå belønning.

  • hunden skal sette seg frivillig
  • hunden skal bli sittende frivillig
  • hunden skal sitte med alle fire beina i bakken
  • hunden skal sitte med hodet over skulderhøyde
  • hunden skal ha “kort hals” når vi belønner
  • hunden skal se engasjert og forventningsfull ut
  • hunden skal løse raskt ut på signal
Rett grad av vanskelighet

Når vi trener bli sittende er det en utfordring å legge opp til rett vanskelighetsgrad i repetisjonene. Blir det for lett for hunden blir det kjedelig og overføringsverdien blir lav, og blir det for vanskelig vil feilprosenten gå i taket og læringsutbyttet forsvinne. Vi må trene på et nivå der hunden er engasjert, synes det er spennende og vil gjerne sjekke ut forstyrrelsen vår, men samtidig er konsentrert, greier å overholde kriteriene og ikke føler ubehag fordi det er vanskelig. Kjenn din hund og vit hvordan den viser tegn på ubehag, og hva den synes er vanskelig og ikke. 

Ulike forstyrrelser

Å trene en ting av gangen

Når vi jobber med forstyrrelser i bli sittende er det viktig å isolere hva vi vil forsterke. Vil du jobbe med at hunden kan bli sittende når du går lengre i fra sørger du for at alle andre forstyrrelser er minimale. Vil du jobbe med at hunden kan bli sittende når du forsvinner sørger du for å forsvinne nærme slik at ikke hunden må forholde seg til at du både er langt unna og borte. Kun når hunden både kan bli sittende når du går langt vekk og bli sittende når du går bak en stein, kan du jobbe med forstyrrelsen at du går bak en stein langt unna. 

Øvelser

Øvelsene i dette kurset har lært deg hvordan du skal videreutvikle sitten du jobbet med i SITT 1 til bli sittende under ulike forstyrrelser. Du har fått øve på å jobbe med en forstyrrelse av gangen og er nå klar for å slå dem i sammen og trene kombinasjoner med forstyrrelser i bli sittende.