Øv: Bevegelser og lukt

Alle øvelsene i denne leksjonen bygger på Øvelse 4 Bli sittende, grunnøvelse. Det betyr at de samme kriteriene gjelder, og de samme prinsippene for utførelsen av øvelsene:

Øvelse 8 Bli sittende med godis og leker

I denne øvelsen bruker vi godis og leker vi har til å forsterke at hunden kan bli sittende under forstyrrelser. Hunden setter seg frivillig, vi lager en forstyrrelse med godisen eller lekene vi har, og så forsterker vi hunden for å bli sittende under forstyrrelsene. Enten kan vi ha forstyrrelsene selv, vi kan få noen andre til å gjøre dem eller vi kan legge lekene i en kaster eller lignende som gjør at de kastes opp fra miljøet. At gjenstander dukker opp i miljøet er ofte det som er mest interessant for hunden. Det er derfor viktig å lære hunden at selv om lekene ikke kommer fra mennesker så gjelder de samme kriteriene for bli sittende. 

Husk også å variere hvordan du belønner. Dette hjelper deg i jobben med å få en hund som engasjerer seg i det du vil. Har du kastet en godis kan du enten gi en annen godis til hunden, plukke opp den du har kastet og gi til hunden, sende hunden til den du har kastet eller ta fram en leke og belønne hunden med den i stedet.

Å jobbe med forstyrrelser i form av godis og leker er enkelt. Det er lett tilgjengelig, lett kontrollerbart og enkelt å utføre. Resultatet er at vi ofte overtrener dette og hunden går lei treningen. Og mister hunden entusiasmen og motivasjonen for forstyrrelsen får øvelsen liten overføringsverdi til det som skjer i fjellet. 

Belønning: Godis, leke
Belønningssignal: ingen, VÆRSÅGOD, TA DEN
Belønningsplassering: varier 

Øvelse 8 Bli sittende med godis og leker

Mål: Hunden blir sittende mens du forstyrrer på ulike måter med godbiter og leker

 1. Hunden blir sittende når du hiver godis på bakken
 2. Hunden blir sittende når du lokker med godis vekk fra den
 3. Hunden blir sittende når du selv leker med en leke 
 4. Hunden blir sittende når du kaster leker rundt
 5. Hunden blir sittende når du løper i fra den med en leke
 6. Punkt 3-5 med en annen person som forstyrrer
 7. Hunden blir sittende når leker kastes i været fra miljøet (f.eks. fra et sprettbur)
 8. Punkt 7 i 4 ulike nye miljø 
 • Gjør leken/godisen utilgjengelig for hunden ved å lukke hånden rundt godbitene eller holde leken i hånden inntill kroppen. Reis deg opp og gjør deg uinteressant. 
 • La hunden sette seg på nytt og gjør samme forstyrrelse igjen. Om hunden greier det nå belønner du, men om den ikke greier å bli sittende må du gjøre det enklere i neste repetisjon. 
 • Om hunden har utviklet en dårlig vane ved å alltid prøve å ta først, før den blir sittende, må du snu dette. 
 • Hvor lett må du gjøre det for at hunden får det til på første forsøk i en treningsøkt? Begynn alltid her. 
 • Øk kriteriene og vanskelighetsgraden i veldig små steg av gangen slik at hunden alltid har svært stor sjanse for å få det til.
 • Det kan være at belønningen din ikke er god nok for at hunden velger å engasjere seg. 
 • For noen voksne trente hunder kan det hjelpe å øke innsatsen og sørge for at kostnaden ved å gjøre feil blir større. Om denne hunden gjør feil kan man i stedet for å starte på nytt ta med hunden til et nytt sted og prøve på nytt her. Det vil da bety mer å gjøre feil for hunden da den må gjøre hele kjeden på nytt for å få en ny sjanse til å oppnå belønning. 
 • Om hunden kan bli sittende når du har kontroll på leken, men sprekker når leken havner vekk fra deg kan du bruke dette som en gyldent øyeblikk til å trene blokkering som plan B. Tråkk inn mellom hunden og leken og bruk kroppen din slik at hunden viker fra deg og du kan plukke opp leken. 
 • Sørg for at det blir rett neste gang ved å gjøre det litt enklere for hunden å bli sittende. 

Øvelse 9 Bli sittende med forstyrrelser fra andre

Til nå har vi presentert øvelser der du som fører har kontroll på forstyrrelsene. I denne øvelsen skal forstyrrelsene komme fra andre. Dette gjør øvelsene både litt vanskelige fordi du ikke har helt kontroll på tidspunkt og vanskelighetsgrad på de enkelte forstyrrelsene, men også litt enklere fordi du kan konsentrere deg om å hjelpe hunden til å lykkes. 

Det første du skal få hjelp til er å få en person til å lokke med leker og godis rundt deg og hunden når dere trener bli sittende. Legg opp til rett og la ikke personen komme nærmere enn at hunden din greier å bli sittende. Går dette bra kan personen lokke ved å bruke kroppsspråk og lyder. Tren deg fram til at personen kan være nærmere hunden enn deg, eller at hunden står vendt mot personen som forstyrrer mens du er plassert bak hunden. 

Om hunden ikke har problemer med å bli sittende når andre personer lokker kan du prøve med andre hunder. Tren bli sittende i nærheten av andre som trener hundene sine. Jobb med at din hund kan bli sittende mens de andre er aktive enten ved å bevege seg forbi, leker/trener i nærheten eller blir kalt forbi din hund. 

Dersom hunden din skulle reise seg og springe bort til forstyrrelsen så står bare personen helt i ro. Det gøye slutter og hunden må starte på nytt igjen. Gjør samme forstyrrelse en gang til og forsterk om hunden blir sittende nå. Dersom hunden ikke greier å bli sittende gang nr. 2 må du gjøre det lettere. 

Belønning: Godis, leke
Belønningssignal: ingen, VÆRSÅGOD, TA DEN, JA, HER
Belønningsplassering:  direkte til hunden, til din hånd

Øvelse 6 Bli sittende med forstyrrelse fra andre

Mål: Hunden blir sittende når andre personer prøver å lokke den ut av posisjon eller når andre hunder er aktive i nærheten av hunden

 1. Hunden blir sittende mens en annen person lokker med godis, leker, kroppsspråk og lyder. 
 2. Hunden blir sittende mens andre går forbi med hundene sine
 3. Hunden blir sittende mens andre leker eller trener hundene i nærheten
 4. Hunden blir sittende mens andre hunder løper forbi
 5. Hunden blir sittende mens andre hunder blir kalt inn fra samme sted
 6. I 4 ulike miljø 
 • Sørg for at personen reiser seg opp og blir passiv. Personen skal ikke forholde seg til hunden i det hele tatt. 
 • Dette er en fin anledning til å trene blokkering ved å gå imellom hunden og personen om hunden prøver å reise seg. 
 • Så fint! Kryss av for gjennomført og gå videre til neste øvelse!

Øvelse 10 Bli sittende i luktforstyrrelser

Mange hunder sliter med å holde kriteriene for bli sittende når det er forstyrrelser i form av lukt. Dette kan være på et setet, ved et spor eller i en område de har forventning om at det er noe å finne. Slike forstyrrelser er ikke så lette å konstruere treningssituasjoner for. Man blir lett gjennomskuet av hunden. Om du derimot plutselig befinner deg i en situasjon der hunden har høy motivasjon for å utrede eller har høy forventning om å finne noe kan det være smart å bruke disse til å kjøre noen repetisjoner med bli sittende. 

I situasjoner der hunden har stor motivasjon for å sette nesa i bakken vil den ikke sette seg frivillig før den er ferdig med å utrede lukten. Om vi venter til den er ferdig er poenget med treningen borte. Vi må derfor holde hunden vår fysisk slik at den ikke har mulighet til å sette nesen i bakken. Har du trent frivillig sitt for eksterne belønninger tidligere vil den ganske raskt prøve å tilby dette for å få lov til å fortsette utredningen. Belønn frivillig sitt et par ganger før du legger på bli sittende i situasjonen. Husk å legge til rette for rett. Dersom hunden din er veldig oppsatt på å sette nesen i bakken kan du ikke forvente at den greier å bli sittende så lenge.  

Belønn hunden for å bli sittende et par ganger før du gir signal VÆRSÅGOD til å snuse i bakken. La hunden snuse litt før du tar kontroll igjen og kjører et par repetisjoner bli sittende igjen. Har du en hund som blir veldig forstyrret av lukt kan du begynne treningen med å bli sittende i et område du har most godis i bakken. Er hunden din god til å apportere kan du la den se du gjemmer en liten dummy i et område og så trene bli sittende i samme område etterpå. (Dette er også en ypperlig situasjon du kan legge på nærsøksignal ved å først gi nærsøksignalet og så si VÆRSÅGOD). Har du tilgang på f.eks. kaniner, høner eller duer kan du lage et område med lukt fra disse og så trene bli sittende der etterpå. 

Belønning: Godis, snuse videre
Belønningssignal: ingen, VÆRSÅGOD
Belønningsplassering: direkte til hunden, eksternbelønning

Øvelse 10 Bli sittende i luktforstyrrelser

Mål: Hunden blir sittende i et område der den har stor forventning om å finne noe eller det er veldig interessante lukter

 1. Hunden blir sittende i et område du har gjemt godis på bakken
 2. Hunden blir sittende i et område den har sett at du har gjemt en leke eller dummy
 3. Hunden blir sittende i et område der det er dyretråkk eller spor
 4. Hunden blir sittende på oppfluktssted der det lukter fugl
 • Bruk bånd på hunden når du tar den fram til området. Før den gjerne fram med en godis i snuten på den slik at den ikke tenker på å sette nesen i bakken. 
 • Om du lar hunden få snuse først, før den skal bli sittende, vil mye av poenget med øvelsen forsvinne. Det vanskeligste er nemlig å greie å bli sittende når den IKKE har sjekket ut hva som finnes i området. 
 • Om hunden putter nesa i bakken når du er på vei til å sette den er det også mulig å tråkke på bakken der den snuser og blokkere tilgangen til godlukt. Belønn for at hunden ser opp på deg igjen etter dette. 
 • Har du for kjiipe godbiter? Har du trent for lenge? Har det vært for lenge siden hunden har fått bevege seg fra bli sittende?
 • Tenk på punktene over og gjør det samtidig litt lettere ved å ikke gå så langt vekk eller ved å belønne oftere i neste repetisjon.