Øv: Lyder, fugl og apport

Alle øvelsene i denne leksjonen bygger på Øvelse 4 Bli sittende, grunnøvelse. Det betyr at de samme kriteriene gjelder, og de samme prinsippene for utførelsen av øvelsene:

Øvelse 11 Bli sittende med lydforstyrrelse

Akkurat som lukter eller forventning om å finne noe spennende med nesen kan være en forstyrrelse, så vil også lyder og forventningen tilknyttet til disse lydene også være en forstyrrelse. Få noen til å hjelpe deg med å lage lydene i denne øvelsen. Sørg også for at disse personene holder seg på rett avstand i forhold til deg og hundens slik at det er lett å legge opp til rett. 

Lyder det kan være interessant å trene på er ulike dyrelyder som vingeslag og pip, andres verbale signaler, fløytesignaler og lyden av skudd. Om du skal trene hunden til å bli sittende når det skytes er det viktig at du er helt sikker på at hunden ikke er skuddberørt, og at den har hørt skudd i andre situasjoner før. 

Belønning: Godis, sjekke ut
Belønningssignal: ingen, VÆRSÅGOD
Belønningsplassering: direkte til hunden, eksternbelønning

Øvelse 11 Bli sittende med lydforstyrrelse

Mål: Hunden blir sittende mens den hører ulike interessante lyder uten å se hva som lager lydene

 1. Hunden blir sittende når andre roper eller bruker fløytesignal
 2. Hunden blir sittende når den hører lyden fra en pipeleke
 3. Hunden blir sittende når den hører vingeslag
 4. Hunden blir sittende når den hører skudd
 5. Punkt 1 – 4 uten bånd
 • Dersom hunden din er usikker i skuddet eller skuddberørt skal du ikke skyte når du trener bli sittende. Å gjøre hunden trygg på skudd jobber vi med på en annen måte. 
 • Dersom hunden din virker usikker på andre lyder kan man gå nærmere og vise hunden hvor lyden kommer i fra. Det kan hende det gjør at hunden har lettere for å sitte stille i repetisjoner i framtiden. 
 • Gjør lydene svakere eller mindre interessante og belønn godt for at hunden blir sittende. 
 • Om hunden bykser fram er det for vanskelig, men om du lar hunden gjøre dette uten konsekvenser vil byksingen øke i frekvens. Det er derfor viktig at du får stoppet hunden fra å sjekke selv hvor lydene kommer i fra. 
 • Prøv så langt det lar seg gjøre å stoppe hunden med stemmen og kroppen din, selv om du har bånd på den. Du kan rope på den, blokkere veien dens eller løpe i mot. Uansett hva du gjør må du sørge for å legge av umiddelbart når hunden reagerer på signalene dine. 
 • Sørg for at neste repetisjon blir rett ved å gjøre det lettere. 

Øvelse 12 Bli sittende når det flyr fugl

Har du en ung hund og har trent godt på de andre øvelsene, skal overgangen til fugl ikke bli så vanskelig. Fuglen blir bare nok en forstyrrelse der hunden skal fortsette å sitte i ro. Har du derimot hoppet over noen viktige steg for din hund, eller om du har en hund som har mye erfaring med å bevege seg når fuglen tar til vingene, er overgangen litt vanskeligere. 

Legg opp treningen etter hva du har tilgang på og hva din hund trenger trening på. Begynn med å sjekke at hunden kan bli sittende i et område der der går fugl på bakken, eller som på filmen, i et område der hunden vet det er fugl. Neste kriterium blir at hunden kan forholde seg i bli sittende selv om det flyr en fugl over den eller forbi den. Vanskeligere enn dette er at fuglen tar til vingene fra bakken foran hunden, og deretter at fuglen letter fra et sted hunden ikke ser. Du kan variere vanskelighetsgraden ved å ha hunden i bånd ved din side, gå litt bak og til siden for hunden selv om den er i bånd, være nær hunden om den er løs, eller la hunden sitte løs med deg på litt avstand. 

Husk at selv om det nå er fugl med i treningen så skal du overholde prinsippene nevnt i innledningen. Legg opp til rett og gå heller lengre unna forstyrrelsene dersom det blir for vanskelig. Sørg for å bruke gode nok forsterkere slik at det er større sjanse for at hunden engasjerer seg i deg. 

Belønning: Godis, utrede
Belønningssignal: ingen, VÆRSÅGOD
Belønningsplassering:  direkte til hunden, eksternbelønning

Øvelse 12 Bli sittende når det flyr fugl

Mål: Hunden blir sittende uten at det skjer noe eller når du gjør noe annet

 1. Hunden blir sittende i et område der det er fugl av ulike slag, for eksempel ved en andedam, et dueslag, eller der det er mye måker 
 2. Hunden blir sittende i et område der det er fugl og disse flyr over eller forbi hunden
 3. Hunden blir sittende når det letter fugl foran den
 4. Hunden blir sittende når det letter fugl foran den men den ikke har kontroll på hvor fuglen lettet i fra
 5. Punkt 1 – 4 uten bånd
 6. Punkt 1 – 4 i ulike miljøer og situasjoner
 • Dersom hunden reiser seg men ikke går videre framover venter vi og ser om den kanskje finner på å sette seg igjen når fuglen er borte. Ros den gjerne for å oppnå kontakt, men vær klar for å stoppe den dersom den starter å gå framover.
 • Om den ikke setter seg selv går du fram og belønner den ned i sitt igjen og gjør forstyrrelsen en gang til. Eventuelt litt enklere.  
 • Mange unge hunder er skeptiske til fugler uten at det betyr noen ting for hvor mye jaktlyst den får når den har våknet eller hvor god jakthund det er. 
 • Dersom din hund er skeptisk til vingeslag og fugl så sørg for å ikke sette hunden i situasjoner der den ikke er komfortabel. Hold heller litt avstand og ikke press hunden. 
 • Når hunden blir eldre og får mer erfaring i vill fugl vil skepsisen til vingeslag og fjær forsvinne. 
 • Om hunden bykser fram når fuglen tar til vingene så er det tydelig for vanskelig. Men det er ikke alltid så lett å forutse hva fuglen gjør og hvordan hunden reagerer på det. Det er viktig at du får stoppet hunden fra å følge etter eller utrede. 
 • Prøv så langt det lar seg gjøre å stoppe hunden med stemmen og kroppen din, selv om du har bånd på den. Du kan rope på den, blokkere veien dens eller løpe i mot. Uansett hva du gjør må du sørge for å legge av umiddelbart når hunden reagerer på signalene dine. 
 • Sørg for at det blir lettere etterpå ved å enten gå lengre unna fuglene, eller på annen måte senke kriteriene. 

Øvelse 13 Bli sittende før apportering

I denne øvelsen setter vi “bli sittende” inn i en ordentlig situasjon, nemlig når hunden skal apportere. For at du skal kunne gjøre denne øvelsen med hunden din må du være fornøyd med hvordan hunden apporterer og hunden din må ville apportere. Om hunden ikke har lyst til å apportere, eller om du ikke er fornøyd med hvordan hundens grep er eller hvordan den avleverer, er det bedre om du venter med denne øvelsen til selve apporteringen er bedre trent. 

La hunden sette seg frivillig, legg ned en dummy to meter foran hunden. Belønn ved å gi signal APPORT når hunden sitter tungt på bakbeina med tyngdepunktet langt bak og med kort hals. Øk vanskelighetsgraden ved å gradvis legge på kast og avstand. Varier mellom å belønne hunden med å få lov til å apportere direkte, og å gi en godis fra deg først. 

Mange vil at hunden skal se på dem før de sender den ut på en apport. Dette er ikke vi i R+ gundogs enige i. Vi vil at hunden skal få markere det den har sett lande. Det vi derimot er veldig opptatte av er at vi alltid sender hunden når den sitter tungt. I stedet for å be om lov ved å se på oss vil vi at hunden skal be om lov ved å lene seg bakover. 

Belønning: Godis, apportere
Belønningssignal: ingen, APPORT
Belønningsplassering: direkte til hunden, eksternbelønning

Øvelse 13 Bli sittende før apportering

Mål: Hunden blir sittende i en apportsituasjon der den har sett noe bli kastet

 1. Hunden blir sittende når du legger ned en dummy foran den
 2. Hunden blir sittende når du kaster en dummy framover i terrenget
 3. Hunden blir sittende når du går fram i terrenget og kaster en dummy
 4. Hunden blir sittende når noen andre kaster dummy
 5. Hunden blir sittende når noen skyter og kaster en dummy
 6. Punkt 4 og 5 der en annen hund får apportere
 7. Punkt 3-6 i fire ulike miljø 
 • Start enklere ved å enten kaste dummyen selv eller la en annen person kaste den men nærme deg og hunden. Ikke kast dummyen lengre enn at du rekker å plukke den opp før hunden dersom den skulle tjuvstarte. 
 • Om hunden greier å bli sittende men sitter framoverlent belønner du med flere godiser etter hverandre. Når hunden flytter vekten bakover og sitter med kort hals sender du den på apporten. Hold deg på nogenlunde samme vanskelighetsgrad til hunden blir sittende tungt når det kastets.  
 • Om hunden blir sittende tungt med kort hals kan du enten gi den en godis før du sender den, eller sende den direkte. Gjør det vanskeligere i neste repetisjon. 
 • Om hunden ikke greier å bli sittende plukker du eller medhjelperen opp dummyen. Gjør det lettere i neste repetisjon.
 • Dette er et kurs for å trene bli sittende. For å kunne gjennomføre denne øvelsen MÅ hunden din kunne apportere bra og med høy motivasjon fra før. Om hunden din ikke har den motivasjonen så må du enten hoppe over denne øvelsen eller finne en situasjon å trene den i der det å få lov til å apportere har en høy verdi for hunden.