Øv: Repetisjon selvkontroll

Jo mer du har gjort av stasjonsøvelser og selvkontrolløvelser, jo lettere vil det gå å lære hunden konseptet med å bli sittende. Stasjonsøvelsene har vi vært innom tidligere blant annet i kursene Effektive forsterkere 3 – Å jobbe for å få, og Lett å gjøre rett 1 – Mål og kriterier

Denne leksjonen er en repetisjon av tidligere beskrevne øvelser i selvkontroll. Om du ikke har trent selvkontroll med hunden du bruker på dette kurset kan det være smart å bruke litt tid på disse øvelsene. Har du derimot trent selvkontroll tidligere holder det å sjekke at hunden kan gjennomføre punktene i kriterieplanene. 

Øvelse 1 Grunnleggende selvkontroll

Selvkontroll handler om å lære hunden at den kan få tilgang på noe ved å holde seg unna det. Vi vil lære hunden å høflig spørre om lov i stedet for å kaste seg fram mot det den vil ha. Selvkontroll er ikke knyttet mot en spesifikk øvelse, men er et konsept vi lærer hunden og deretter implementerer der vi har behov for det. I fuglehundtreningen bruker vi selvkontrolløvelser ofte for å lære hunden å vente på tur, gå i bånd/ved fot, være på stasjon, bli stående, bli sittende, stå i utstillingsringen og å sette seg. 

I denne øvelsen skal vi forsterke hunden for to atferder. Den første er at hunden trekker seg unna belønningen i stedet for å kaste seg fram, og den andre er at hunden kaster seg fram på signal. Du kan bruke tre ulike signaler i denne øvelsen:

 • HER – kom til meg å få belønning
 • VÆRSÅGOD – ta utlagt avstandsbelønning
 • JA – kast deg fram mot det du er fokusert på

Om vi trener en stående fuglehund er disse grunnleggende øvelsene fine å starte med innlæring av signal for reis, nemlig JA. Dette forutsetter selvfølgelig at hunden er fokusert på belønningen når vi gir signalet. Om vi trener en støtende hund kan det være fint å bruke de to andre signalene strategisk etter hvor belønningen er plassert og samtidig begynne innlæringen av belønningssystemet ditt. 

Start med å ha noen godbiter i den ene hånden og hold den i snutehøyde for hunden. Hunden kommer til å prøve å ta godbitene, men da lukker du hånden rundt dem. Ikke ta vekk hånden, si noe eller beveg hånden på annen måte. Kun lukk den igjen. Når nesa til hunden går litt vekk fra hånden åpner du hånden igjen. Om hunden prøver å ta godbitene på nytt lukker du hånden. Fortsett slik til hunden ikke umiddelbart kaster seg fram igjen når du åpner hånden. Greier hunden å være i ro og se på din åpne hånd med godis bruker du den andre hånden til å plukke å gi hunden en godis rett i munnen dens. Kommer den i mot godisen for å ta den legger du godbiten umiddelbart tilbake i hånden og lukker den. Nå kommer hunden til å trekke seg unna igjen og du åpner hånden på nytt. Dersom hunden holder seg unna din åpne hånd prøver du å plukke og gi en godis med den andre hånden igjen. Kun når hunden greier å være i ro til den blir servert godis rett i munnen slipper du godisen.

Når hunden kan holde seg unna sammenhengende mens du gir den tre godbiter kan du gi signal HER eller JA og la hunden ta en godbit fra den andre hånden din. Ikke forvent at hunden skal reagere umiddelbart på signalet. Gi signalet først (uten å bevege deg eller lokke) og deretter lokk hunden ut av posisjon. Balanser treningen etter hunden du har foran deg. Vil din hund helst holde seg unna og få ting servert løser du den ofte ut. Har du derimot en hund som beveger seg masse og liker å kaste seg fram skal du legge hoveddelen av treningen på å forsterke at hunden holder seg unna. Tenk også på helheten i treningen og alderen til hunden. Vær raus med belønningene dersom hunden din lett gir opp eller demper deg, eller dersom dersom du trener en ung valp. 

Når hunden enkelt holder seg unna den åpne hånden din, samtidig som den reagerer raskt og riktig på signal om å gå fram, kan du variere øvelsen. Senk hånden ned, legg godbitene på bakken og hold over dem i stedet for å lukke hånden rundt dem.

Filmen under viser hvordan en en av de første selvkontrolløktene kan se ut med en liten valp. ES Petter på filmen er 9 uker. Vil du se flere eksempler på trening av selvkontroll kan du se dem i seksjonen om selvkontroll i kurset Lett å gjøre rett 3 – Når det blir feil

Belønning: godis
Belønningssignal: ingen, HER, VÆRSÅGOD eller JA
Belønningsplassering: direkte til hunden, på bakken eller i hånden.

Øvelse 1 Grunnleggende selvkontroll

Mål: Hunden kan holde seg unna godbiter du frister med, samtidig som den på signal går kontant og umiddelbart fram 

 1. Hunden holder seg unna din åpne hånd med godis så du får gitt en godbit
 2. Hunden holder seg unna din åpne hånd med godis så du får gitt tre godbiter på rad uten at den kaster seg fram
 3. Hunden reagerer umiddelbart på signal HER/JA og kaster seg fram mot godisen i din hånd etter den har fått 3, 2, 1 eller ingen godiser servert
 4. Hunden holder seg unna godiser som ligger på bakken og kaster seg fram mot disse på signal HER/JA/VÆRSÅGOD etter den har fått servert 3, 2, 1 eller ingen godbiter
 • Er godbitene dine gode nok til å forsterke den atferden du vil ha?
 • Om hunden mister interessen når du lukker hånden rundt godbitene er det oftest fordi den ikke har noen forventning om at den har mulighet til å få godbitene når hånden er lukket. Den vet altså ikke at den selv har påvirkningskraft og kan få hånden til å åpne seg dersom den trekker seg unna. Dette kan komme av dårlig timing hos fører eller lite trening hos hunden. 
 • Vær raus med belønningene, spesielt om hunden din har liten erfaring med trening. Belønn for at hunden rygger, trekker nesen vekk og legger vekten bakover. 
 • Enten har du vært uheldig med timingen noen ganger og belønnet hunden for å mase og kaste seg fram, eller så har du en veldig påståelig og sulten hund. 
 • Reis deg opp og få lettere litt mer avstand mellom deg og hunden. Fór hunden med en og en liten godbit litt i fra deg uten å tenke for mye på hva hunden gjør. Lukk og åpne hånden som normalt når du trener selvkontroll. Plukk godbiter fra hånden og gi til hunden men sørg for at du gir de i hvert fall 20 cm fra hånden din. Gjør dette til hunden blir værende på litt avstand og vente på neste godbit. Nå kan du prøve å gjøre det litt saktere og gå over til å gjøre øvelsen som normalt. 
 • Ja, mange gjør dette. Fra et treningsperspektiv er ikke dette dumt i det hele tatt, hunden viser bare vilje til å komme seg inn til godbitene. 
 • Om det gjør veldig vondt kan det hjelpe å vri håndleddet mens hunden holder på slik at hunden ikke får godt tak. 
 • Sørg for å ha tørre godbiter av litt størrelse slik at hunden ikke får tak i dem via å gnage og slikke på hånden din. 
 • Vær raus med belønningene og belønn all atferd der hunden trekker seg vekk.

Øvelse 2 Selvkontroll i bli sittende

Nå skal vi kombinere selvkontrolløvelsen med øvelen “bli sittende til frisignal” som vi gjorde i kurset SITT1 – frivillig sitt. Målet er at hunden kan vise selvkontroll i ulike situasjoner samtidig som den overholder kriteriene dine for bli sittende. Før du tar fram hunden kan det lønne seg å repetere kriteriene for “bli sittende” slik at du selv er helt sikker på hva hunden må gjøre for å oppnå belønning. Under treningen vil synlig belønning bety at hunden gjør rett. Dersom hunden gjør noe som er utenfor kriteriet for bli sittende fjerner du belønningen slik at hunden ikke lengre kan se den.

La hunden sette seg frivillig. Når rumpa treffer bakken tar du fram din åpne hånd med godis eller en synlig leke. Om hunden greier å bli sittende og overholde kriteriene du har satt lar du hunden få belønningen ved enten å gi den til hunden direkte eller gi signal for at hunden kan ta belønningen der den er. Sørg for å løse hunden ut av sitt tilstrekkelig ofte slik at den ikke har behov for å reise seg ellers. 

Det første du gjør er å sjekke at hunden kan bli sittende uten å bevege føttene mens du lokker med en åpen hånd med godis foran den. Deretter kan du bevege hånden, sidelengs, opp og ned, og fra hunden. Sjekk også at hunden kan holde posisjonen selv om du beveger godisen i hånden veldig sakte mot hundens munn. Gjør små bevegelser i starten slik at det er lett for hunden å holde kriteriene. Gjør du øvelsen for vanskelig bygger du lett en vane der hunden alltid gjør feil i første repetisjon. Da vil hunden slutte å prøve å gjøre rett og heller vente til du forteller den hva som er feil. Streb derfor etter høy prosent av vellykkede repetisjoner selv om konsekvensen av feil er liten. 

I denne øvelsen skal belønningen alltid være synlig for hunden. Men Øk vanskelighetsgraden med ulike bevegelser og ulike typer belønning. Noter deg hvilke bevegelser og belønninger som får hunden til å være lett i rumpa slik at du kan ta hensyn til dette i videre trening. Sørg også for å alltid gi signal til hunden når den utfører atferden slik du vil ha. I denne leksjonen betyr dette at du skal gi signal JA/HER/TA DEN/VÆRSÅGOD kun når hunden sitter tungt på rumpa, når alle fire beina er i bakken og i ro, og når hunden har kort hals. 

Belønning: ulike godiser/leker
Belønningssignal: ingen, HER, JA, TA DEN eller VÆRSÅGOD
Belønningsplassering: direkte til hunden, på bakken eller i hånden

Øvelse 2 Selvkontroll i bli sittende

Mål: Hunden blir sittende og holder seg unna det du frister med under ulike forstyrrelser 

 1. Hunden blir sittende mens du holder en åpen hånd med godis i snutehøyde foran den
 2. Hunden blir sittende mens du beveger din åpne hånd med godis i ulike retninger i forhold til hunden
 3. Hunden blir sittende mens du plukker en godis fra hånden og beveger den sakte mot hundens snute
 4. Hunden blir sittende mens du rygger i fra den med en åpen hånd med godis
 5. Hunden blir sittende mens du legger/slipper/kaster godis på bakken foran hunden
 6. Hunden blir sittende mens du tar fram en leke og holder foran hunden
 7. Hunden blir sittende mens du drar leken i fra hunden
 8. Hunden blir sittende mens du legger/slipper/kaster leken foran hunden
 • Om hunden har utviklet en dårlig vane ved å alltid prøve å ta først, før den prøver å holde seg unna, må du snu dette. 
 • Hvor lett må du gjøre det for at hunden får det til på første forsøk i en treningsøkt? Begynn alltid her. 
 • Øk kriteriene og vanskelighetsgraden i veldig små steg av gangen slik at hunden alltid har svært stor sjanse for å få det til.
 • For noen voksne trente hunder kan det hjelpe å øke innsatsen og sørge for at kostnaden ved å gjøre feil blir større. Om denne hunden gjør feil kan man i stedet for å bare lukke hånden, lukke hånden reise seg opp, løse ut hunden og la den sette seg helt på nytt før man prøver igjen. Det vil da bety mer å gjøre feil for hunden da den må gjøre hele kjeden på nytt for å få en ny sjanse til å oppnå belønning. 
 • Dersom hunden ikke løser fra sittende på signal eller ikke tar i nok når du ber den om å gå fram er det smart å jobbe spesifikt med dette. 
 • FØRST: Kan det hende at det koster for mye for hunden å gjøre feil? Lager du missfornøyde lyder, ser på hunden på en spesiell måte eller rykker vekk hånden raskt? SLUTT MED DET! La hunden erfare konsekvensene av feil uten at du kommuniserer dine egne følelser. 
 • Løs hunden ut ofte og belønn hunden godt for å reagere på signal. Sørg for å isolere signalet ved å holde arbeidsposisjonen din i det du gir signalet og så heller lokke hunden ut etter at den har oppfattet signalet.
 • Gjør øvelsen lettere. Så lenge hunden ikke tar i tilfredsstillende når du gir signal for at den skal reise seg har det ingen betydning om den greier å sitte stille under større forstyrrelser. Da har nemlig ikke hunden forstått atferden vi vil ha og tror bare det er feil at den reiser seg. 
 • Hvor lett må du gjøre det for at hunden greier å holde beina i ro fra du starter øvelsen til du gir signal om at hunden kan reise seg?
 • Å løfte eller flytte framføtter er ofte noe hunden gjør ubevisst så den greier sjeldent å sette den bevegelsen i sammenheng med at du lukker hånden rundt godbitene. Jobb derfor i stedet med å lage en vane der hunden har begge framføttene i bakken under øvelsen. 
 • Sjekk at du kan fóre hunden med en og en godbit uten at den løfter eller flytter framføttene. Om du ikke kan dette øver du deg på å kunne gi hunden tre godbiter på rad og deretter signal for at hunden kan reise seg uten at den løfter eller flytter på føttene i mellomtiden. Dette er en mekanisk treningsferdighet og har kun med hvordan du beveger deg og gir godbitene på. 
 • Øk kriteriene sakte og ofte men gi fortsatt godbitene på en måte slik at hunden ikke løfter føttene. 
 • Etter noen økter med trening kan du prøve å gi godbitene litt annerledes eller “provosere fram” en løft og se om hunden reagerer på at du lukker hånden ved å sette ned foten igjen. Sørg for å trene med høy grad av vellykkede repetisjoner.