Oppsummering

I dette kurset har vi gått igjennom hvordan vi lærer hunden å sette seg på signal kast/fall. Vi har brukt ulike øvelser til å fortelle hunden at den skal sette seg når den ser noe kastes uavhengig av hvem eller hva som kaster det, hvilken avstand det er på, hva hunden gjør når det kastes og hvilke andre forstyrrelser som er til stede. 

Sette seg raskt

Litt repetisjon

Som for all annen belønningsbasert fuglehundtrening er det kriteriesettingen som er det viktigste for hvilken atferd du ender opp med å få. Belønner du en stor variasjon i atferd vil du også få en stor variasjon i atferd. Sørger du for å kun belønne det du faktisk vil ha mer av, vil du få mer av det du vil ha. En annen ting vi skal tenke på er overføringsverdien fra det vi gjør i trening til hva som skjer i terrenget. God nytte av treningen, og dermed god overføringsverdi, får vi når hunden virkelig har lyst på det vi kaster, synes treningen er spennende og greier å gjøre atferden etter kriteriene våre.

Måten vi belønner på har mye å si for hvordan hunden viser atferden. Mye forventning framover gir en hund som sitter med tyngdepunktet langt fram, som gjerne stjeler noen steg før den setter seg og som har vanskeligheter med å bli sittende. Mye forventning bak mot fører gir en hund som er mindre opptatt av omgivelsene og dermed reduseres overføringsverdien av øvelsen. 

Sitt raskt for å få

Når vi trener hunden fram til å sette seg i kast gjennom at den setter seg for å få, blir sittreningen en selvkontrolløvelse. Hunden ser noe den vil ha, men i stedet for å fryse eller fortsette med atferden den gjør, endrer den atferd. Den bremser, holder seg unna og setter seg ned for å få. For at treningen skal likne en selvkontrolløvelse må nødvendigvis hunden ville ha det vi kaster. Om hunden er likegyldig til maten eller gjenstanden som kastes vil den følgelig heller ikke bruke energi på å sette seg ned i kastet. En hund som ikke liker å apportere vil ikke sette seg raskt dersom belønningen er å få hente det vi kaster.

Signal kast/fall

Trenger du dette?

Å lære hunden å sette seg i kast er praktisk og gir oss en hund som tar mer ansvar for å gjøre rett. Den lærer å reagere på miljøsignaler og øker forståelsen for når den skal gå fram og når den skal være i ro. Treningen blir morsommere for oss fordi stopp-treningen ikke bare handler om å tvinge hunden til å reagere på vårt signal, men også lage en hund som tilbyr oss riktig atferd til riktig tid. Å lære hunden å sette seg når noe kastes er nyttig, men ikke nødvendig for å få en fungerende jakthund. 

Plan B

Vi må feile hunden på en slik måte at sannsynligheten for å gjøre rett øker i neste repetisjon. Samtidig må vi også sørge for at kostnaden ved å gjøre feil er større enn kostnaden ved å gjøre rett. Rett må være en raskere vei til belønning enn feil. Under har vi listet opp ulike måter vi kan håndtere feil på. Hvilken metode som passer best for deg og din hund er det bare du som kan svare på.

Øvelser

Øvelsene i dette kurset har lært deg hvordan du lærer hunden din å sette seg når den ser noe kastes eller faller fra luften. Vi begynte med å legge på signal kast i øvelsene sitt rundt fører, sitt under baklengs marsj og sitt på avstand. Deretter økte vi vanskelighetsgraden og lærte hunden å sette seg både når andre kaster og når det kastes fra maskin plassert i miljøet. Vi gikk også igjennom noen viktige forstyrrelser det er smart å trene på, og hvordan vi kan sette opp treningen til å likne situasjoner vi møter på jakt og jaktprøver.