Øv: Virkelige situasjoner

Øvelsene i denne leksjonen er ment å simulere de situasjonene vi har bruk for at hunden setter seg i kast under jakt og jaktprøver. Den første tar for seg kastapporten på spanielprøver i Norge, den neste et fuglearbeid uten reis og den siste et støt eller fuglearbeid med reis, eventuelt at det letter fugl under en apportdirigering. Alle øvelsene kan trenes med både stående og støtende hunder. 

Øvelse 13 Sitt i kast under søk

For å kunne gjøre denne øvelsen må du ha tålelig kontroll på hunden din slik at du kan snu den om den går for stort og kalle den inn om det blir nødvendig.

På jaktprøver med spaniel i Norge skal hunden apportere etter å ha støtet fugl. Om det felles fugl skal denne hentes, men om det ikke felles fugl i situasjonen får hunden en kastapport i etterkant. Denne foregår slik at du blir bedt om å sette hunden i søk i en gitt retning, og underveis i søket blir det skutt og kastet en kald fugl. Hunden din skal da bråstoppe og være i ro, for å så apportere på signal fra deg. Kastapporten gjennomføres på litt ulik måte avhengig av klasse, terreng og dommerens preferanser. Derfor kan det være smart å trene dette under ulike forhold, avstander, og vinkler mellom hund, fører og dommer. Ulike ting som kan varieres:

 • type fugl som brukes i kastapporten
 • hvor lenge hunden søker før kastapporten kommer
 • hvorvidt du får beskjed om når kastapporten skal skje
 • hvor langt unna deg hunden er når det kastes
 • hvor langt unna deg den som kaster er plassert
 • i hvilken retning det kastes
 • vinkelen mellom hunden, deg og den som kaster, altså hvor mye av deg hunden ser når det kastes
 • hvor oversiktlig terrenget er der kastapporten gjennomføres
 • om det er vittring av levende fugl i området hunden er eller ikke 

Start treningen med å sjekke at hunden kan avbryte søket og sette seg når du selv kaster. Sørg for å lage en lyd i kastet slik at hunden blir oppmerksom. Det er også viktig at du har is i magen og kun kaster når hunden faktisk søker og er interessert i andre ting. Dersom du kaster når hunden ser på deg og forventer det, vil du både lage en hund som blir flinkere til å gå å se på deg, og ødelegge hensikten med øvelsen som er å avbryte et søk. Om hunden forventer et kast og dermed ikke søker er det derfor bare å putte hendene i lommene og vente til hunden blir opptatt med noe annet. 

Varier belønningen ved å belønne hunden direkte og så plukke opp gjenstanden selv, belønne hunden direkte og så la den hente gjenstanden, og å sende hunden direkte til gjenstanden. Bruker du en apportdummy som oppfluktsdummy må du være sikker på at hunden vil apportere prikkfritt om du sender den. Det lureste kan være å bruke en leke eller noe annet uformelt slik at du kan belønne hunden med kamplek eller å løpe rundt med gjenstanden i munnen uten å ødelegge apportøvelsen. I filmen under brukes en hønekosebamse. Sørg også for å fokusere på at hunden blir sittende til signal blir gitt. Send bare hunden til apporten dersom den sitter med kort hals og med vekten på bakbeina. 

Fungerer øvelsen når du selv kaster kan du ta med en medhjelper. Varier hvordan du legger opp øvelsen og i hvilke biotoper du trener. Finner du noe hunden din synes er spesielt vanskelig kan du legge litt treningstid på det, men ellers er det ikke nødvendig med annet enn å sjekke at ulike variasjoner fungerer. En spaniel søker ofte med nesen ganske nær bakken og vil ikke så lett få med seg noe som kastes uten forvarsel. Det er derfor viktig at kasteren lager en tydelig lyd før hen kaster slik at hunden blir oppmerksom på at det skjer noe.

Belønning: Godis, få apportere
Belønningssignal: BRA/klikk, VÆRSÅGOD, APPORT
Belønningsplassering: Direkte til hunden, avstandsbelønning

Øvelse 13 Sitt i kast under søk

Mål: Hunden avbryter søket, bråstopper og blir sittende når en medhjelper kaster en fugl/dummy

 1. Hunden bråstopper, setter seg og blir sittende fra søk når du kaster
 2. Hunden bråstopper, setter seg og blir sittende fra søk når medhjelper kaster og du er mellom hunden og det som kastes
 3. Hunden bråstopper, setter seg og blir sittende fra søk når medhjelper kaster og hunden er mellom deg og det som kastes
 4. Hunden bråstopper, setter seg og blir sittende fra søk når medhjelper kaster veldig nær hunden
 5. Punkt 1 – 4 med ulike variasjoner av type gjenstand, biotop, avstander og vinkler
 • Sørg for at du ikke blir forutsigbar ved å alltid gi signal for å hente etter et gitt antall sekunder eller når du er på en gitt avstand. Hundene er veldig gode på å lage rutiner. Variasjon er nøkkelen. 
 • Tren bli sittende i samme situasjon. Sett hunden og gå i fra mens du lar medhjelper kaste. Belønn hunden direkte. Du kan la hunden hente gjenstanden innimellom. 
 • Overtren blir sittende ved å lære hunden å holde posisjonen selv om du gir “tullesignaler” som ikke skal bety noe. 
 • Er øvelsen for vanskelig og belønningen for dårlig? Fiks dette først. 
 • Differensier belønningene. Setter hunden seg direkte kan den hente, blir hunden stående går vi fram og belønner den ned i sitt og så sender den på det som ble kastet, og om hunden går fra etter det er kastet avbryter vi hunden og gjør øvelsen på nytt. 
 • Belønn oftere med å gå fram for å hente. Med høyere forventning framover vil hunden også fokusere mer den veien når det skjer noe. 
 • Planlegg din plan B slik at den passer din hunds mentalitet. For noen hunder kan det være best å ignorere disse feilene og kun reagere ved å ikke belønne med godis til slutt, mens for andre hunder er det viktig for læringen at de blir stoppet. Du kjenner din hund best. 
 • Sett eller snu hunden på signal dersom du allerede har et fungerende signal for sitt eller innkalling. Belønn hunden for at den reagerer på signalet. 
 • La medhjelper løpe fram å stjele gjenstanden før hunden. 
 • Blokker og/eller bruk kroppspress for å stoppe hunden fra å gå helt fram til gjensanden.
 • Løp fram til hunden og avbryt atferden ved å vennlig ta i fra den gjenstanden eller snu hunden når du er kommet fram til den. 
 • Repeter øvelsen. 

Øvelse 14 Sitt i kast fra stående med fokus

For å kunne gjøre denne øvelsen hjelper det å ha trent reis mot matskål slik at du både kan sende hunden framover mot det den fokuserer på med et JA, og at hunden kan bli stående med fokus mens du plasserer deg. 

I denne øvelsen simulerer vi at det letter fugl når hunden står i stand. For å få dette til må vi lage en situasjon der hunden er stående og fokuserer framover mot et fast punkt. Mange har trent reis på denne måten mot en target av noe slag. Som oftest en matte med en godis på, en utlagt leke eller en matskål. I denne øvelsen bruker vi støkkmaskinen og legger godisen på en uspent maskin. 

Tren på at hunden kan gå fra stående og fram og ta godisen på et JA fra deg. Sjekk at hunden kan bli stående og reagere på signalet fra ulike vinkler og avstander. Når du er trygg på at hunden går fram kan du lade maskinen med en oppfluktsdummy. I stedet for å gi signal JA nå løser du ut maskinen og oppfluktsdummyen går i luften. Differensier belønningen ved å sende hunden direkte på dersom den setter seg, belønne fra deg først og så sende på om den er treg til å sette seg, og å avbryte hunden om den går fram i stedet for å sette seg. Varier mellom å sende hunden fram mot godis på JA, og å skyte opp oppfluktsdummyen når hunden står med fokus fram slik at hunden reagerer like godt på begge alternativer. 

Belønning: Godis, apportere/leke
Belønningssignal: BRA/klikk, VÆRSÅGOD, APPORT, JA
Belønningsplassering:  Direkte til hunden, avstandsbelønning

Øvelse 14 Sitt i kast fra stående med fokus

Mål: Hunden setter seg fra stående og blir sittende til annet signal blir gitt når en gjenstand kastes fra maskin fra punktet hunden fokuserer på

 1. Hunden setter seg fra stående når en gjenstand kastes fra punktet hunden fokuserer på og fører står nær
 2. Hunden setter seg fra stående når en gjenstand kastes fra punktet hunden fokuserer på og fører står lengre unna og utenfor rekkevidde for hunden
 3. Begge punktene i ulike situasjoner
 • Tren dette for seg selv mot matskål, target med godis eller utlagt leke først. Om hunden blir god på dette kan du prøve på nytt med denne øvelsen. 
 • Planlegg din plan B slik at den passer din hunds mentalitet. For noen hunder kan det være best å ignorere disse feilene og kun reagere ved å ikke belønne med godis til slutt, mens for andre hunder er det viktig for læringen at de blir stoppet. Du kjenner din hund best. 
 • Sett eller snu hunden på signal dersom du allerede har et fungerende signal for sitt eller innkalling. Belønn hunden for at den reagerer på signalet. 
 • Blokker og/eller bruk kroppspress for å stoppe hunden fra å gå helt fram til gjensanden.
 • Løp fram til hunden og avbryt atferden ved å vennlig ta i fra den gjenstanden eller snu hunden når du er kommet fram til den. 
 • Gjør det lettere i neste repetisjon slik at det blir rett. 

Øvelse 15 Sitt i kast som avbrytelse

For å kunne gjøre denne øvelsen må hunden din være god til å reagere på signalet JA mot utlagt belønning den fokuserer på, uavhengig av din posisjon. Dersom hunden din er nølende eller forsiktig når du gir signal JA mot utlagt belønning hopper du over denne øvelsen. 

I denne øvelsen simulerer vi at hunden er på vei mot noe og den må avbryte oppgaven sin fordi det letter en fugl. For den stående fuglehunden skjer dette i et fuglearbeid med reis der fuglen letter før hunden kommer fram til setet. For den støtende hunden vil denne øvelsen simulere et støt der ikke hunden har direkte kontakt med fuglen, eller om det letter en fugl når vi sender hunden ut mot en dirigert eller markert apport. 

Lag et oppsett som i forrige øvelse. Tren hunden til å gå fram til maskinen på signal for å ta en godbit på signal JA. Sørg for at hunden er stødig og trygg i denne øvelsen, og kan gjøre den når den står 15-20 meter fra maskinen. Når hunden har gjort dette med noen ganger lader du maskinen med en oppfluktsdummy og løser denne ut når hunden har startet mot kasteren i neste repetisjon. Belønn hunden for å bremse og sette seg. Differensier belønningen ved å sende hunden direkte på dersom den bråbremser og setter seg, belønne fra deg først og så sende på om den er treg til å stoppe og sette seg, og å avbryte hunden om den ikke bremser i det hele tatt. Varier mellom å sende hunden helt fram til godis på JA, og å skyte opp oppfluktsdummyen på veien fram til den reagerer like godt på begge alternativer. Regn med å måtte sende hunden mye helt fram mot godisen.

Å stoppe hunden umiddelbart når den har startet er det enkleste alternativet. Jo nærmere den kommer maskinen, jo vanskeligere blir det for hunden å stoppe umiddelbart. Sørg derfor for at du har litt å gå på når du kjører opp dummyen slik at ikke hunden kommer for nær maskinen. Dette er ikke en øvelse du kan terpe på. Sørg derfor for at du har gjort forarbeidet til øvelsen først, at hunden stopper når det kastes en oppfluktsdummy fra maskin i andre situasjoner, at hunden kan settes seg i kast fra stående med fokus, og at hunden er god på å mose fram på signal JA når den fokuserer på utlagt belønning. 

Belønning: Godis, apportere/leke
Belønningssignal: BRA/klikk, JA, APPORT, VÆRSÅGOD
Belønningsplassering: Direkte til hunden, avstandsbelønning

Øvelse 15 Sitt i kast som avbrytelse

Mål: Hunden setter seg fra målbevisst bevegelse framover og blir sittende til annet signal blir gitt når en gjenstand kastes fra maskin fra punktet hunden er på vei til

 1. Hunden setter seg når gjenstand kastes umiddelbart etter å ha startet bevegelsen
 2. Hunden setter seg når gjenstand kastes etter å ha kommet godt i gang
 3. Hunden setter seg når gjenstand kastets når den er nærme maskinen
 4. Punkt 1 – 3 i ulike miljø
 • Hunden er antakelig usikker på hva som er rett og hva som er feil. Gjør det enklere for den. 
 • Sørg for at den kan hver av øvelsene godt nok for seg selv før du setter dem sammen. Hunden bør kunne sette seg i kast fra maskin i alle andre situasjoner først. Den bør også gå fram på signal JA når den fokuserer på en utlagt belønning. 
 • Planlegg din plan B slik at den passer din hunds mentalitet. For noen hunder kan det være best å ignorere disse feilene og kun reagere ved å ikke belønne med godis til slutt, mens for andre hunder er det viktig for læringen at de blir stoppet. Du kjenner din hund best. 
 • Sett eller snu hunden på signal dersom du allerede har et fungerende signal for sitt eller innkalling. Belønn hunden for at den reagerer på signalet. 
 • Blokker og/eller bruk kroppspress for å stoppe hunden fra å gå helt fram til gjensanden.
 • Løp fram til hunden og avbryt atferden ved å vennlig ta i fra den gjenstanden eller snu hunden når du er kommet fram til den. 
 • Repeter, eventuelt gjør det litt lettere.