Øv: Fra et annet sted

Når hunden er god på å sette seg når vi selv kaster, er det på tide å flytte signalet ut til miljøet. Vi må få noen andre til å kaste for oss, eller bruke en støkkmaskin som sender gjenstanden opp i luften når vi trykker på en fjernkontroll. Om du finner andre kreative måter å kaste en leke eller dummy opp i luften på uten at du selv kaster, så bruk gjerne disse. Målet er som før: At hunden skal stoppe og sette seg når den ser noe kastes opp i luften. 

Det vanskeligste med disse øvelsene er å få plassert hund, den (eller det) som kaster og deg selv slik du vil ha det for at repetisjonen skal ha rett vanskelighetsgrad. Ofte befinner hunden seg et annet sted, vinden har plutselig snudd, eller hunden får ikke med seg det som skjer. Ha derfor god tid når du skal gjøre disse øvelsene slik at du har råd til å vente på de perfekte situasjonene. 

Øvelse 8 Sitt i kast fra medhjelper

Begynn med at medhjelperen kaster i liknende situasjoner som hunden allerede har blitt belønnet for. For eksempel på en liten avstand eller i nærheten av fører. Etterhvert kan du øke både avstanden til fører og hastigheten til hunden når det kastes. Husk også å trene på at det kan være ulik avstand fra hunden til der gjenstanden lander. Noen hunder har lettest for å sette seg når gjenstanden lander nærme fordi de da har kontroll på den, mens andre har lettest for å sette seg når gjenstanden er lengre unna for da er den mindre provoserende. 

Varier belønningen etter hundens forventning. Har den stor forventning framover må du gjerne belønne i en annen retning, mens bråstopper den og smeller rumpa i bakken kan du gi umiddelbar tillatelse til å sjekke ut det som er kastet. 

Belønning: Variasjon
Belønningssignal: Som passer til belønning
Belønningsplassering: Variasjon

Øvelse 8 Sitt i kast fra medhjelper

Mål: Hunden setter seg raskt og blir sittende til annet signal blir gitt når en medhjelper kaster en gjenstand hunden ser

 1. Hunden setter seg fra stående når en medhjelper kaster og når fører er i nærheten
 2. Hunden setter seg fra stående når en medhjelper kaster og når fører er lengre unna hunden
 3. Hunden setter seg fra bevegelse når en medhjelper kaster og fører er nær
 4. Hunden setter seg fra bevegelse når en medhjelper kaster og fører er lengre unna hunden
 5. Punkt 4 med hunden i ulike avstander til medhjelper og fører
 6. Punkt 5 i ulike miljø
 • Be medhjelperen lage en lyd før hen kaster. HOY, PANG eller BRRRRRR pleier å få hunden til å bli litt mer oppmerksom. 
 • Om hunden er vant til trening med forstyrrelser f.eks. fra sporter som agility og lydighet vil den ofte ikke ta medhjelpers lek med gjenstander som signaler for at den skal utføre noen atferd. 
 • Gjør det enda tydeligere ved at dere står rett ved medhjelper og at du først hiver slik at hunden setter seg og så i neste repetisjon hiver medhjelper. Øk avstanden og vanskelighetsgraden sakte. 
 • Belønn ofte ved at hunden får gå til gjenstanden. 
 • Om hunden din ikke setter seg før godt etter gjenstanden har landet kan du lære den dette ved å trene sitt i kast mens du hiver gjenstanden i luften men tar den i mot med hendene slik at den ikke lander på bakken. Tren dette til hunden reagerer umiddelbart på kastet og setter seg. Øk kriteriene ved å hive gjenstanden høyt og la den lande. Om hunden ikke nå setter seg når gjenstanden er i luften kan du ta i mot gjenstanden. Setter hunden seg lar du gjenstanden lande og belønner hunden. 
 • Når hunden har forstått konseptet kan du differensiere belønningene ved å gi den beste belønningen dersom hunden hiver rumpa i bakken umiddelbart, mindre interessante belønninger dersom hunden stopper umiddelbart men setter seg kun når gjenstanden har landet og ingen belønning dersom ikke hunden stopper hurtig nok. 
 • Sett eller snu hunden på signal dersom du allerede har et fungerende signal for sitt eller innkalling. Belønn hunden for at den reagerer på signalet. 
 • La medhjelper plukke opp gjenstanden før hunden rekker bort.
 • Sørg for at det blir rett i neste repetisjon. 

Øvelse 9 Sitt i kast fra maskin

For at bruk av oppfluktsdummy skal få en god overføringsverdi til oppflukt av fugl, er det viktig at vi trener i situasjoner der oppfluktsdummyen dukker opp fra miljøet uten mennesker til stede. Det enkleste for å få dette til er å bruke en støkkmaskin eller liknende. Den er designet som en hengekøye som når den blir løst ut strammes og dermed skyter ut gjenstanden som ligger i maskinen. 

Det er mulig å bruke en slik maskin både synlig for hunden og i skjul. Dersom du mistenker at hunden kan bli redd for lyden av kasteren kan det være smart å ha den synlig på litt avstand og så løse den ut uten å lade den. Ros og snakk hyggelig til hunden uten å kave den opp. Om dette går greit kan du lade kasteren og skyte ut oppfluktsdummyen mens hunden er på avstand. Går dette greit kan du begynne treningen. Om du har kasteren i skjul ser hunden hverken akkurat hvor oppfluktsdummyen kommer i fra eller hvor den ligger etter at den har landet. Dermed kan ikke hunden være helt sikker på hva det var i kasteren, og oppfluktsdummyen får høyere verdi. 

Om hunden din synes det er skikkelig spennende med ting som spretter opp fra miljøet kan det være smart å begynne treningen i bånd. Pass på så du følger litt etter hunden i bevegelsen slik at ikke hunden setter seg på grunn av presset i båndet. Husk også å variere belønningen etter forventningen til hunden slik som i øvelse 8. 

Belønning: Variasjon
Belønningssignal: Som passer til belønning
Belønningsplassering:  Variasjon

Øvelse 9 Sitt i kast fra maskin

Mål: Hunden setter seg raskt og blir sittende til annet signal blir gitt når en gjenstand kastes opp fra maskin på bakken

 1. Hunden setter seg fra stående nær fører når gjenstand kastes i luften av maskin foran den
 2. Hunden setter seg fra stående når fører er lengre unna og en gjenstand kastes i luften av en maskin foran den
 3. Hunden setter seg fra bevegelse nær fører når en gjenstand kastes i luften av en maskin nær den
 4. Hunden setter seg fra bevegelse når fører er lengre unna og den ser en gjenstand kastes i luften av en maskin 
 5. Punkt 4 med ulike avstander til maskinen
 6. Punkt 5 i ulike miljø
 • Når vi bruker oppfluktsdummy er vi sjeldent i en posisjon der vi kan plukke opp dummyen før hunden. Vi må altså styre hunden. 
 • Planlegg din plan B slik at den passer din hunds mentalitet. For noen hunder kan det være best å ignorere disse feilene og kun reagere ved å ikke belønne med godis til slutt, mens for andre hunder er det viktig for læringen at de blir stoppet. Du kjenner din hund best. 
 • Sett eller snu hunden på signal dersom du allerede har et fungerende signal for sitt eller innkalling. Belønn hunden for at den reagerer på signalet. 
 • Blokker og/eller bruk kroppspress for å stoppe hunden fra å gå helt fram til gjensanden.
 • Løp fram til hunden og avbryt atferden ved å vennlig ta i fra den gjenstanden eller snu hunden når du er kommet fram til den. 
 • Repeter, eventuelt gjør det litt lettere. 
 • Bruk tid på å venne hunden til konseptet ved å ha maskinen synlig på avstand og løse den ut uten gjenstand. Hold hunden på en avstand fra maskinen der den får med seg hva som skjer men reagerer minimalt. Belønn. Varier avstand til maskinen og om den har gjenstand eller ikke, men sørg alltid for at du ikke presser hunden opp i en situasjon der den blir redd igjen. Belønn alltid hunden for å registrere at kasteren er løst ut og at eventuelt noe er i luften, men ikke be om annen atferd. Når hunden er komfortabel med lyden og kastet kan du begynne treningen med å sette seg. 
 • Dersom hunden har dårlige erfaringer fra tidligere trening med maskinen er det ikke sikkert at det er verdt tiden det tar å venne hunden til kasteren. Prøv heller å finne andre måter der gjenstander kan dukke opp fra miljøet. Kanskje kan du lage en installasjon der noe dras opp i et tre eller sette en medhjelper i skjul slik at hen ikke er synlig for hunden. 
 • Dersom hunden reagerer på gjenstanden når du og/eller medhjelper hiver, men ikke når den er i maskin kan du øke verdien av gjenstanden ved å sende hunden til den. 
 • Tren bli sittende mens oppfluktsdummyen går i luften fra maskinen og belønn hunden med å få hente den. 
 • Dersom hunden ikke setter seg i kastet når du kaster selv og/eller når medhjelper kaster løser du dette i øvelse 7 og/eller 8. 
 • Hunden kan bli litt satt ut av lyden og det plutselige kastet fra bakken og dermed bli stående til den har samlet seg. Sørg for å venne hunden til konseptet med synlig maskin før du gjemmer den for hunden. 
 • Ikke pirk for mye på at hunden skal sette seg når gjenstanden går i luften, det er helt greit om hunden setter seg i landingen om den ikke greier det tidligere. Men når gjenstanden er landet skal hunden sette seg umiddelbart. 
 • Setter hunden seg raskere om du står nærme, om den har lavere tempo eller om kasteren er synlig?
 • Differensier belønningen. Raskest reaksjon gir best belønning, mindre rask reaksjon gir litt dårligere belønning og lite eller ingen reaksjon gir ingen belønning.