Øv: Sitt i kast

I denne leksjonen presenterer vi grunnøvelsene for at hunden setter seg når det kastes noe. I den første øvelsen jobber vi med godbiter, i den neste jobber vi med gjenstander. Vi vil belønne raske sitter, gjerne umiddelbart når hunden oppdager at det er noe i luften. Sørg derfor for å øke kriteriene sakte slik at kvaliteten i atferden holder seg god selv om øvelsen blir vanskeligere. 

I disse øvelsene jobber du kun med at godbitene og gjenstandene kastes fra deg selv. Du varierer vinkelen du kaster i forhold til hunden, hvordan du kaster og om hunden er i bevegelse eller ikke når du kaster. Men sørg for at hunden ser kastet og får med seg det du kaster. 

Øvelse 5 Innlæring sitt i kast

Når hunden kan sette seg når den ser godbiter i hånden vår, kan tilby frivillig sitt for avstandsbelønning, og kan bli sittende når vi kaster godbiter, er det på tide å lære hunden å sette seg når vi kaster noe. I starten kan det være vanskelig for hunden å skille mellom når vi kaster en godbit som belønning og hunden får ta den umiddelbart, og når vi kaster en godbit som et signal for sitt. Jo flinkere du har vært til å bruke belønningssignal før du kaster en belønning, jo lettere blir det for hunden å forstå forskjellen. Belønningssignalet BRA eller VÆRSÅGOD betyr at godbiten som kommer flyvende er tilgjengelig, mens om det ikke er gitt belønningssignal er den utilgjengelig. 

Målet med øvelsen er at hunden skal se noe kastes og deretter sette seg ned for å spørre om lov til å få det. Jo høyere verdi det er på det du kaster, jo raskere sitter vil du antakelig få. Bruk derfor gøye leker og gode godbiter. Det er også smart å tenke på synligheten av hva du kaster. Bruk godbiter som er lett synlige og som ikke smuler, og tren på et underlag der det er lett for hunden å se godbitene. 

Ha hunden stående nær deg. Med unge hunder, med hunder som setter seg raskt eller med hunder som beveger seg mye kan det være smart å sette seg ned på huk og holde hånden uten godis på brystet til hunden slik at du stopper den fra å gå umiddelbart fram. Vent til hunden blir stående før du legger en synlig godis 30-50 cm unna hunden. Dersom hunden går fram dekker du godisen med hånden din. Dersom hunden trekker seg tilbake tar du vekk hånden. Når hunden setter rumpa i bakken gir du signal JA eller VÆRSÅGOD og lar hunden ta godbiten på bakken. Ikke flytt deg på noen måte men hold arbeidsposisjonen slik at hunden må ta godisen i akkurat samme posisjon som da godisen ikke var tilgjengelig. Når hunden ikke lengre prøver å kaste seg fram før den setter seg kan du begynne med å slippe godisen fra 10 cm over bakken. Prøver hunden å ta godisen plukker du den opp og prøver på nytt. Jobb til du kan stå oppreist og at hunden setter seg når du kaster en godbit ca 1 meter vekk fra deg og hunden. 

Gjør øvelsen også med leke. Begynn med å ha hunden stående foran deg og ta fram en leke du holder dinglende i hånden. Om hunden prøver å ta den fjerner du leken bak ryggen eller inntil kroppen. Når hunden trekker seg unna tar du fram leken igjen. Dersom hunden setter seg lar du hunden få ta leken i hånden din. Når hunden setter seg raskt etter at du har tatt fram leken kan du i neste repetisjon slippe leken på bakken. Sørg for å slippe den så nærme deg at du lett kan plukke den opp om hunden skulle ta den. Når hunden setter seg raskt etter at du har sluppet leken ned kan du begynne med å hive den i en liten bue men at den fortsatt lander innenfor 1 m radius fra deg selv. 

Belønning: Godt synlige godbiter og leke hunden elsker
Belønningssignal: JA, VÆRSÅGOD
Belønningsplassering: Avstandsbelønning

Øvelse 5 Innlæring sitt i kast

Mål: Hunden setter seg raskt og blir sittende til annet signal blir gitt når du legger ned, slipper eller kaster kort en godbit eller leke hunden ser

 1. Hunden setter seg fra stående når du legger en godbit ned på bakken
 2. Hunden setter seg fra stående når du slipper en godbit fra hånden din
 3. Hunden setter seg fra stående når du kaster en godbit foran hunden
 4. Hunden setter seg fra stående når du holder en leke i hånden foran hunden
 5. Hunden setter seg fra stående når du slipper en leke fra hånden ned på bakken
 6. Hunden setter seg fra stående når du kaster en leke i en liten bue
 7. Punkt 3 og 6 i noen ulike miljø
 • Sørg for at hunden jobber for belønningene dine.
 • Sjekk at hunden kan sette seg for synlig godbit i hånden din uten å prøve å ta. 
 • I neste repetisjon senker du hånden slik at du holder den åpen i håndleddshøyde for hunden. Når hunden kan dette legger du ned godbitene på bakken. 
 • Øk kriteriene sakte slik at hunden hele tiden har lett for å putte rumpa i bakken. 
 • Sørg for at du gir tydelig verbalt signal for å ta godbiten/leken (JA eller VÆRSÅGOD) uten at du vifter med hendene eller bruker kroppen til å trykke/jage/vise hunden fram. 
 • Om hunden ikke tørr å ta godbiten/leken på første tydelige verbale signal, “maser” du den fram ved å bevege deg og jage hunden fram med stemmen mens du gjerne peker på godisen/leken. Bare sørg for at det tydelige verbale signalet kommer først, uten signalforurensning. 
 • Ved å ofte løse hunden ut til godisen/leken du har kastet vil hunden lettere og lettere reagere på signalet. 
 • Sørg for å ikke være for brå eller streng dersom hunden gjør feil og prøver å ta godisen/leken uten lov. Fjern den vennlig og uten å skremme hunden, eller la rett og slett hunden stjele godisen/leken. Dersom du blir ubehagelig for hunden vil den gå over til å være forsiktig når den går fram igjen. 
 • Hold over, plukk opp eller tråkk på godisen/leken slik at ikke hunden får tilgang til denne. Pass på så du ikke gjør det for brått eller strengt slik at hunden synes det er ubehagelig. 
 • Om hunden setter seg kan du åpne slik at hunden får se godisen/leken igjen. Belønn for at hunden blir sittende og prøv på nytt. 
 • Dersom hunden lager en kjede der den alltid prøver å ta før den setter seg kan du bryte dette ved å avbryte øvelsen, plukke opp godisen/leken og gjøre det på nytt. Kun når hunden setter seg uten å prøve å ta først kan den få belønning. 
 • Vi vil veldig gjerne at hunden skal sette seg litt tidligere, gjerne når leken er i luften. 
 • Gjør en øvelse der du kaster leken opp i luften og tar i mot dersom hunden ikke setter seg. Dersom hunden setter seg kan du la leken falle til bakken og så gi tillatelse til å ta den. På denne måten har hunden dårligere tid for å sette seg og må nødvendigvis sette seg i kastet og ikke landingen. 
 • Gå gradvis fram i treningen og ikke gjør øvelsen vanskeligere før hunden er rask med å sette seg. 
 • Sørg for å belønne godt nok slik at det er verdt for hunden å ta i når den setter seg. 
 • Om ikke hunden setter seg i det hele tatt når du hiver leke, men står og ser uinteressert ut kan det være smart å belønne med noe annet i stedet. Repeter litt frivillig sitt før du legger til signalet “kast av leke” før hunden setter seg. Se leksjonen Signalkontroll i kurset Lett å gjøre rett 2 – Treningsøkten
 • Mange hunder skjønner at håndbevegelsen varsler kastet og setter seg fordi vi veiver med hendene. Dette er ikke så krise men sørg for at du også trener at hunden setter seg når den ser godisen/leken i luften uten at hendene dine er involvert.
 • Dette blir lettere i de mer avanserte øvelsene der vi har større avstander mellom oss, hunden og belønningen. 
 • I starten er det greit at hunden får erfare hva som skjer dersom den prøver å ta godisen/godisen, nemlig at du holder over godisen, tråkker på godisen, eller fjerner leken. Når hunden setter seg kan du åpne opp og belønne hunden dersom den blir sittende. 
 • Om hunden derimot lager en kjede av dette og alltid prøver å ta før den setter seg ned bør du øke kostnaden ved å gjøre feil. Avbryt øvelsen, plukk opp godisen/leken og prøv igjen. Dersom hunden kaster seg fram igjen isteden for å sette seg når du legger ned eller slipper godisen/leken plukker du den opp og gjør det på nytt. 
 • Gå gjerne litt tilbake i vanskelighetsgrad og sjekk at hunden kan gjøre det rett her før du gjør det vanskeligere. 
 • Dette kommer som regel av høy forventning om belønning. Mange hunder vil gjerne ta snarveien og vet det kommer en VÆRSÅGOD etter at rumpa har gått i bakken. 
 • Varier belønningen din og sørg for å belønne denne hunden mye direkte fra deg eller ved å plukke opp det du har kastet og gi til den. Når hunden ikke lengre har veldig høy forventning om å få gå fram, kan du igjen gi signal for dette.
 • Varier både belønning og belønningsplassering slik at hunden lærer seg å engasjerer seg i det den belønningen du tilbyr den. 

Øvelse 6 Sitt i kast av godbit

Har du jobbet godt med øvelse 5 i denne leksjonen skal du nå ha en hund som setter seg fra stående nær deg når du hiver en synlig godbit på bakken foran den. I denne øvelsen går vi videre og bruker øvelsene vi jobbet med i kurset SITT 1 – Frivillig sitt for å bygge verdi for at hunden kan sette seg i kast av godbit. Vi går også videre og jobber med at hunden kan sette seg ved kast uten å ha fokus på oss og kastearmen. 

Begynn med å sjekke at hunden kan sette seg i kast av godis når den er rundt deg på ulike kanter. Sørg for at hunden ser både kastet og godbitene du kaster. Dersom hunden prøver å ta godbiten tråkker du over den eller plukker den opp. Gjør øvelsen igjen, men slipp godisen i stedet for å kaste den. Sørg også for at det er litt avstand mellom hunden og godisen når du slipper den og at ikke hunden er på vei i mot hånden din før du slipper godisen. Når hunden kan dette uavhengig av vinkelen mellom hunden, deg og godisen kan du prøve å hive godis når hunden er i bevegelse etter deg under baklengs marsj. Sørg også her for at hunden ser godbiten godt når den er i luften. Dersom hunden bare fortsetter framover prøver du øvelsen på nytt men i saktere tempo. På samme måte som du trente frivillig sitt på avstand kan du også trene sitt i kast på avstand. Forskjellen er kun at kastet av godbiten nå kommer før hunden har satt seg. 

Dersom du tidligere har vært litt sløv med å gi riktig belønningssignal før du har kastet belønning til hunden, kan det hende hunden din misforstår og tror den får lov til å ta godbiten. Har du en slik hund hjelper det å kjøre noen treningsøkter der du fokuserer på forskjellen mellom BRA/VÆRSÅGOD før kast, og bare kast. Gir du belønningssignal før kastet er belønningen tilgjengelig for hunden, men om du ikke gir belønningssignal er belønningen utilgjengelig.

Øk vanskelighetsgraden ved å kaste når hunden er på vei framover ved din side eller litt foran deg, og når den ser en annen retning. Sitt ved kast av godis er vanskelig å gjøre under særlige forstyrrelser fordi vi er avhengig av relativt flatt og enkelt underlag, og at hunden har fokus rett sted slik at den får med seg at det faller en godbit fra luften. 

Belønning: Godt synlige og store godisbiter
Belønningssignal: VÆRSÅGOD
Belønningsplassering: Avstandsbelønning

Øvelse 6 Sitt i kast av godbit

Mål: Hunden setter seg raskt og blir sittende til annet signal blir gitt når du kaster en godbit hunden ser

 1. Hunden setter seg rett ned fra stående på alle sider av fører når fører kaster en godbit på bakken
 2. Hunden setter seg under baklengs marsj når fører kaster en godbit på bakken
 3. Hunden setter seg på avstand når fører kaster en godbit i nærheten av hunden
 4. Hunden setter seg fra stående når den ser en godbit falle fra luften, selv om hunden ikke har fokus på fører
 5. Hunden setter seg fra bevegelse framover med fører når fører kaster en godbit
 6. Hunden setter seg fra bevegelse når den ser en godbit falle fra luften selv om hunden ikke har fokus på fører
 7. Punkt 1-6 i ulike miljø
 • Om hunden din ikke prøver å ta godbiten når du er nærme men alltid prøver når du er på avstand kan dette være fordi du har styrt hunden for mye med kroppsspråket ditt. I stedet for at hunden har satt seg på grunn av kastet har hunden satt seg fordi du har lent deg fram, tatt en skritt mot hunden eller på annen måte brukt kroppsspress. 
 • Gjør det enklere ved å ha kortere avstand til hunden men fortsatt at hunden har kortere avstand til godbiten enn du har. Tenk på å nesten lene deg tilbake og gi hunden plass når du hiver godbiten. Om hunden tar godbiten nå gjør du det enda enklere men fortsatt ved at du selv trekker deg tilbake når du hiver. Om hunden fint greier å sette seg her øker du avstanden til hunden gradvis. 
 • Varier belønningen slik at ikke alltid hunden får gå fram og plukke den fra bakken. 

Øvelse 7 Sitt i kast av leke

Denne øvelsen er lik som øvelse 6 Sitt i kast av godbit, men godbiten er byttet ut med leke. Siden leken er mer synlig både i luften og på bakken, og også kan kastes lengre, har vi muligheter til å øke vansekelighetsgraden betraktelig når vi trener med leker. Om du vil kan du bruke en dummy i stedet (f.eks. en med streamer), men vær da ganske sikker på at hunden din apporterer korrekt dersom du ber den om det. Gjenstander vi bruker til å kaste for å simulere oppflukt eller felling kaller vi oppluktsdummyer. Dette kan være leker, apportdummyer eller hjemmelagde ting. Gjenstander med lys farge og som har deler som flagrer litt i luften er perfekte til å bruke som oppfluktsdummyer. 

Når du kommer ut i åpnere områder og kaster slik at hunden lett kan få tak i leken før deg, kan det være smart å begynne treningen med hunden i bånd. På denne måten kan du lett stoppe hunden fra å ta gjenstanden før signal. Når hunden har bevist at den stopper og setter seg kan du ha hunden løs. Det er også viktig at du vet det ikke blir en konflikt om gjenstanden mellom hunden og deg. Dersom ikke hunden kommer tilbake med leken eller ikke vil gi fra seg denne er det smart å trene dette først. Eventuelt kan du sørge for at du belønner på en annen måte enten ved å plukke opp leken og leke med hunden eller å belønne med noe annet. 

For å sørge for å trene fram og bevare en hund som engasjerer seg i det du vil når du vil det, er det viktig å variere belønning og belønningsplassering i denne øvelsen. Du kan plukke opp leken og gi til hunden, du kan engasjere hunden i en annen leke i en annen retning, du kan engasjere hunden i en godis, eller du kan sende hunden til leken du har hevet. I starten kan det være smart å belønne på den måten som har høyest verdi for hunden, nemlig å gi tillatelse til den belønningen hunden har satt seg for å få. Når hunden har forstått konseptet kan du variere både type belønning og belønningsplassering. 

Belønning: Leke, hente, godis
Belønningssignal: VÆRSÅGOD, HER, BRA/klikk
Belønningsplassering: Variasjon

Øvelse 7 Sitt i kast av leke

Mål: Hunden setter seg raskt og blir sittende til annet signal blir gitt når du kaster en leke hunden ser

 1. Hunden setter seg rett ned fra stående på alle sider av fører når fører kaster en leke på bakken
 2. Hunden setter seg under baklengs marsj når fører kaster en leke på bakken
 3. Hunden setter seg på avstand når fører kaster en leke i nærheten av hunden
 4. Hunden setter seg fra stående når den ser en leke falle fra luften selv om hunden ikke har fokus på fører
 5. Hunden setter seg fra bevegelse framover med fører når fører kaster en leke
 6. Hunden setter seg fra bevegelse når den ser en leke falle fra luften selv om den ikke har fokus på fører
 7. Punkt 1-6 i ulike miljø
 • Ta leken vekk før hunden får tak i den, og ikke kast eller slipp den lengre enn at du kan ta den opp før hunden når den. 
 • Gå tilbake i vanskelighetsgrad og sørg for at hunden kan sette seg for kastet godis og når du viser og slipper leke før du fortsetter. 
 • Vi vil veldig gjerne at hunden skal sette seg litt tidligere, gjerne når leken er i luften. 
 • Gjør en øvelse der du kaster leken opp i luften og tar i mot dersom hunden ikke setter seg. Dersom hunden setter seg kan du la leken falle til bakken og så gi tillatelse til å ta den. På denne måten har hunden dårligere tid for å sette seg og må nødvendigvis sette seg i kastet og ikke landingen. 
 • Gå gradvis fram i treningen og ikke gjør øvelsen vanskeligere før hunden er rask med å sette seg. 
 • Sørg for å belønne godt nok slik at det er verdt for hunden å ta i når den setter seg.