Sitt raskt for å få

Når vi trente bli sittende i kurset SITT 2 – Bli sittende lot vi hunden sette seg først, deretter presenterte vi en forstyrrelse, og så belønnet vi hunden for å bli sittende når den så forstyrrelsen. I dette kurset fokuserer vi på selve bevegelsen der hunden setter seg. Vi presenterer forstyrrelsen først, deretter setter hunden seg og så belønner vi for at hunden satte seg under (eller etter) den har oppfattet forstyrrelsen. 

I starten av treningen setter hunden seg for å få lov til å få tilgang til forstyrrelsen. For eksempel: Vi slipper en godbit på bakken, hunden setter seg, vi gir hunden tillatelse til å reise seg å ta godbiten. Etterhvert som hunden blir sikrere på hvilken atferd som gir belønning kan vi variere belønningstype og retning mer, slik at hunden blir åpen for at belønningen ikke nødvendigvis er det den fokuserer på. 

Selvkontroll

Når vi trener hunden fram til å sette seg i kast gjennom at den setter seg for å få, blir sittreningen en selvkontrolløvelse. Hunden ser noe den vil ha, men i stedet for å fryse eller fortsette med atferden den gjør, endrer den atferd. Den bremser, holder seg unna og setter seg ned for å få. 

I leksjonen Hva er selvkontroll? i kurset Lett å gjøre rett 3 – Når det blir feil gikk vi igjennom hva selvkontroll er, hvorfor vi trener selvkontroll, ulike ord og uttrykk som brukes i forbindelse med selvkontrolløvelser, og hva som er forskjellen mellom å trene selvkontroll, bestemmerollen og lydhørhet til signal.

Vi trener signal for sitt:


Belønningen kommer når hunden putter rumpa i bakken raskt etter at signalet er gitt.

Vi trener bestemmerollen:


Hunden prøver å ta belønningen, vi blokkerer hundens vei og hunden stopper/trekker seg unna. Belønningen kommer når hunden reagerer på vår bestemmerolle.

Vi trener selvkontroll:


Belønningen kommer når hunden trekker seg unna og setter seg ned uten vår innblanding.

Når vi trener selvkontroll er det viktig med en høy grad av vellykkede repetisjoner. Om det blir mange repetisjoner der vi må inn å styre hunden eller stenge tilgangen til belønningen, blir øvelsen fort til en øvelse der vi trener på å utføre atferd på signal eller der vi trener på vår bestemmerolle.

Verdien av gjenstanden

For at treningen skal likne en selvkontrolløvelse må nødvendigvis hunden ville ha det vi kaster. Om hunden er likegyldig til maten eller gjenstanden som kastes vil den følgelig heller ikke bruke energi på å sette seg ned i kastet. En hund som ikke liker å apportere vil ikke sette seg raskt dersom belønningen er å få hente det vi kaster. 

Men akkurat som vi bygger verdi for å apportere ved å belønne apporteringen med noe hunden vil ha, kan vi bygge verdi for å sette seg i kast med å belønne med noe annet enn det vi kaster. Kastet blir et miljøsignal for at hunden skal sette seg, akkurat som et verbalt signal SITT, et visuelt signal som å løfte hånden eller et fløytesignal. For å få til dette må vi i gjennom de vanlige stegene for signalkontroll beskrevet i Signalkontroll i kurset Lett å gjøre rett 2 – Treningsøkten

Stopp i kast eller landing?

I starten av denne treningen er kastene så korte og raske at det ikke er mulig for hunden å gjøre noe annet enn å sette seg etter at godbiten/gjenstanden har landet. Men når kastene kommer på lengre avstand, er høyere og tar lengre tid, vil det være stor forskjell på en hund som setter seg i det den oppfatter noe som kastes, og en hund som ikke stopper før etter gjenstanden har landet. Den sistnevnte vil ha kommet mye lengre fram i terrenget enn den førstnevnte. Om du vil ha (og det vil vi) en hund som stopper umiddelbart når den oppfatter at noe hives eller felles, altså når det fortsatt er i lufta, må du sørge for at det er dette du belønner. 

Mange hunder har vanskeligheter med å sette seg før gjenstanden har landet. De bråstopper gjerne i kastet, men rumpa treffer ikke bakken før de har sett landingen. Om du har en slik hund må du vurdere hvorvidt du vil bruke tid og energi på å trene den fram til å sette seg ned umiddelbart, eller om denne “stopp før sitt” atferden er helt grei for dine behov. 

Bli sittende først

En forkunnskap for at hunden kan sette seg under en forstyrrelse, er at den kan bli sittende under den samme forstyrrelsen. Vil du at hunden din skal sette seg når du kaster noe må du derfor først trene den til å bli sittende når du kaster noe. Og en forkunnskap for at hunden kan bremse og sette seg når det kastes noe er at den kan sette seg fra stillestående når det kastes noe. 

Om vi vil trene spanielen vår til å bråstoppe og sette seg i søk under en kastapport må vi altså først sørge for at den kan bli sittende når fuglen kastes og lander, deretter at den kan sette seg fra stående når fuglen kastes, og så at hunden kan sette seg fra høy fart når fuglen kastes. 

Hvordan trente du sitt i kast/fall?

Hvor langt kom du i treningen?

Er det noe du vil gjøre annerledes i treningen med din nåværende eller de kommende hundene, etter å ha lest denne leksjonen?