09.06.22

Besvarte spørsmål:

00:45 Hvordan stramme opp signalresponsen hos en voksen hund? 

15:50 Hvor mye stress kan hunden ha under selvkontrolløvelser og fortsatt ta til seg læring?

28:20 Hvordan gå frem med en hund med stor jagelyst, men som tar stand langt fra fuglen og er forsiktig? 
Film om unghundens fuglebehandling vs lydighet: https://youtu.be/c9QnVTZKF1Y

46:30 Om sammenhengen mellom arousal og prestasjon (Yerkes-Dodson loven) 

 

Vi håper du har hatt glede og nytte av denne spørretimen. Dersom du nå har spørsmål til framtidige spørretimer kan du sende dem inn via skjemaet under. Følg også med i medlemsportalen, i kalenderen og/eller i vår medlemsside på facebook for mer informasjon når neste spørretime er.