Avslapning vs stasjonsleker

Veien mot “ro på post” er et todelt mål. Dels at hunden forstår kriteriene for stasjonslekene og dels at den lærer å slappe av. Vi jobber med disse to målsetningene hver for seg. 

På samme måte som med ro i oppflukt angriper vi utfordringen fra to sider. Dels jobber vi med at hunden faktisk skal være rolig og dels jobber vi med at hunden skal kunne oppfylle kriteriene våre selv når den er opphisset. Det er en fordel at hunden er rolig og ikke bare lydig, samtidig som at hunden også må lære å lyde når den ikke er rolig. 

Når vi trener ro på post med hjelp av stasjonen er det viktig at vi er bevisst på hva vi jobber med og hvorfor. 

Under innlæring av stasjonsatferd, frisignal og selvkontrolleker jobber vi med høy belønningsfrekvens. Det gjør at hunden bygger opp forventning om belønning. Dette er helt greit og rett i starten. 

Et vanlig spørsmål er hvordan vi skal gjøre for å få hunden til å slappe av. “Den er jo på jobb og ligger med høy forventning om belønning.” 

Det er en stor fordel om hunden ikke bare slapper av når den ikke forventer at det skal skje noe, men også at den lærer seg konseptet On-Off. Dette innebærer at den lærer at vi bare starter neste aktivitet når hunden “later som” at den ikke forventer seg aktivitet. Atferder vi ser etter er at hunden holder halen stille, at den ikke ser på oss og at den inntar en mer avslappet stilling. Avslappede stillinger er at den ligger på skinka eller på siden, at den legger ned hodet eller at den krøller seg sammen og sukker dypt. 

Når vi begynner å trene dette er det viktig at vi ikke ser på hunden. Øyekontakt trigger aktivitet. Det er også viktig at vi forholder oss i ro på samme sted. Minst en halv time eller lenger. Vi kan sette oss ned med hunden ved siden eller litt skrått bak oss. Noen hunder slapper best av når vi befinner oss rett ved siden av dem, mens andre slapper bedre av når vi er på noen meters avstand. 

Kast en godbit til hunden eller gi den frisignal og ta initiativ til en aktivitet når hunden viser noen av disse tegna til avslapning. En vanlig innvending er “Hvis jeg belønner hunden nå så forstyrrer jeg den jo og avbryter hvilen”. Det er helt sant at vi gjør det. Det er hele poenget for at hunden skal lære at å være rolig er billetten til aktivitet. Vi må bare være mentalt forberedt at vi etter en belønning må begynne litt forfra. Samtidig er det ingen grunn til å alltid begynne på nytt med en ny repetisjon. I daglig omgang med hunden er det nok å ha kriteriet “ro er billeten til aktivitet” i bakhodet. Når hunden er rolig og avslappet tar vi initiativ til å fôre, gå en tur eller å trene. 

Et annet vanlig spørsmål er hva vi gjør hvis hunden reiser seg og forlater stasjonen. Hvis vi ville at hunden skulle ligge på stasjonen, tar vi den rett og slett tilbake og får den til å legge seg igjen. I mer hverdagslige situasjoner der vi ikke har bedt hunden om å være på stasjonen kan vi også rett og slett overse hunden og drive med vårt til hunden faller til ro igjen.