Her har vi samlet alle opptakene fra når vi har hatt gjester med oss. Gjestene er hentet inn både fra medlemsmassen vår og eksternt. Oftest er formatet et live intervju via zoom og vi konsentrerer oss om et gitt tema. 

Her har vi samlet alle opptakene av de onlinekursgjennomgangene vi har hatt live med medlemmene.

Her har vi samlet alle opptak av Møt teamet, presentasjoner av hundene som har formet og former oss som hundetrenere.

Her har vi samlet opptakene av R+ Gundogs jevnlige spørretimer. Spørsmålene som besvares er skrevet ned under hvert opptak.

I dette kurset ligger opptakene fra alle fellestreninger vi har gjort gjennom serien Tren med oss.

I dette kurset ligger opptak og pdf av webinarene som er holdt i regi av R+.