Lær hvordan du trener hunden din til å plukke opp, bære og avlevere ulike apportgjenstander i ulike miljø.

Lær hvordan du bygger engasjement og forståelse rundt apportkjeden. Deretter viser vi deg hvordan du kan trene hunden din til å utføre et effektivt og selvstendig apportsøk ved bruk av vinden.

Lær hvordan du trener hunden din til å bli en presis og effektiv apportør av markerte apporter. Vi jobber med å holde fokus, grunnleggende markerte apporter, skuddtilvenning, terrengskifter og doble markeringer.

Lær hunden å bli en effektiv vannapportør som er trygg i vann og rolig og stødig under hele arbeidet.

Lær om operant og klassisk betinging, om relasjon og TSB-modellen gjennom film og tekst.

Her har vi samlet alle opptakene fra når vi har hatt gjester med oss. Gjestene er hentet inn både fra medlemsmassen vår og eksternt. Oftest er formatet et live intervju via zoom og vi konsentrerer oss om et gitt tema.