Oppsummering

I dette kurset har vi gått igjennom hvordan vi lærer hunden grunnleggende apportering. Hunden skal nå kunne plukke opp ulike gjenstander fra bakken, holde disse med et stabilt, jevnt og stødig grep, presse gjenstandene inn i hånden vår og slippe dem på signal TAKK. 

Apportering

Om apportering

Apportering er en oppgave hunden skal gjennomføre for å oppnå en annen belønning. Hvis apportgjenstanden er en belønning i seg selv og er mer verdifull enn forsterkerne våre under nyinnlæringen, blir det utfordrende å lære hunden å løpe full fart tilbake til oss, holde med et mykt og stabilt grep og avlevere kontrollert. Da er jo hunden fornøyd når den griper byttet sitt! Når hele apportøvelsen er godt innlært og automatisert blir det mindre viktig om for eksempel den skadeskutte fuglen er mer verdifull enn kjøttbollene vi har i lomma. Da kommer hunden til å utføre øvelsen korrekt likevel.

Forkunnskaper

Ved å sørge for at hund og fører har gode forkunnskaper blir innlæringen av apportering enkel og smertefri for både to og firbeinte. Vi må kunne optimalisere hundens engasjement og konsentrasjon under treningen, ha belønninger hunden er motivert for å jobbe for, og ha lært hunden å jobbe for avstandsbelønning. Hunden må kunne prinsippet å jobbe for å få, ha forståelse for belønningssignalet og forstå konseptet med selvkontroll under omvendt lokking. 

Holde fast og avlevere

Nulltoleranse mot tygging

Tygging og feil behandling av apportobjektet er lettere å forebygge enn å rette opp i. Sørg derfor for å:

  • velge en gjenstand hunden håndterer korrekt
  • holde i mot apporten slik at du får perfekt grep
  • øke tiden hunden holder gradvis
  • lære hunden å holde fast med fristelser
  • slippe kun gjenstanden kort de første gangene hunden holder alene

Signal Apport

Å legge på signal

Sørg først for at apportkjeden er god helt frivillig før du legger på signal APPORT. Deretter bruker du signalet før hunden utfører atferden, først når du kjenner den stritter i mot når du holder den og så når den venter på å høre signalet. Deretter gir du signalet i stadig vanskeligere situasjoner som når den nettopp har spist godbiter fra din hånd. 

Generalisering

Når hunden vil gjøre noe annet

Vi kvalitetssikrer apporteringen ved å lære den å apportere for avstandsbelønninger både frivillig og på signal. Vi generaliserer apporteringen ved å gradvis øke vanskelighetsgraden på miljøet vi trener i og apportgjenstandene vi bruker. 

Pels og fjær

For noen hunder må introduksjonen av pels og fjær komme gradvis. Vi har samme framgangsmåte både for hunder som er skeptiske og hunder som helst vil rive det i stykker eller svelge det helt. Nemlig å sørge for at hunden jobber for belønningen og at ikke verdien av apportobjektet tar all fokus. 

Øvelser

I dette kurset har du lært hunden din å plukke opp gjenstander fra bakken med og uten signal, bære dem i et stødig, jevnt og stabilt grep, avlevere dem til hånd og holde dem fast til du gir signal for å slippe. Hunden har også lært å gripe og avlevere i ulike miljø, for avstandsbelønning og gripe ulike gjenstander. Dere er nå rustet for å kunne begynne innlæringen av markerte apporter i vann og på land, dirigerte apporter og apporter under fritt søk.