Belønningssignal

Et belønningssignal er et signal vi gir til hunden for å varsle at det kommer en belønning. Så i stedet for å gi belønningen direkte til hunden, lager vi først en belønningslyd (BRA, klikk eller liknede) og så gir vi hunden belønningen. Dette høres kanskje overflødig ut, men å bruke et belønningssignal har mange fordeler. 

Bro

Å levere alle belønninger til hunden i akkurat det tidspunktet hunden utfører atferden vi vil belønne er svært vanskelig. Ofte kan det ta tid å få fram belønningen, hunden kan være på en slik avstand at vi må bevege oss for å nå fram, eller vi jobber med så små bevegelser at selv håndbevegelsen vår for å gi belønningen gjør at hunden har endret atferd før den får belønningen. Bruker vi et belønningssignal vil dette virke som en bro mellom atferd og belønning og fortelle hunden “det var rett, nå kommer det belønning”. Med et belønningssignal blir vi mindre avhengige av å levere belønningen vår med presis timing.

Markør

Når vi ikke bruker belønningssignal blir hunden veldig opptatt av våre håndbevegelser for å få med seg når belønningsprosedyren vår starter. Den vil jobbe for å få hendene våre i bevegelse, og dermed posisjonere seg slik at det er lett for den å se hendene våre. Om vi derimot alltid bruker et belønningssignal før vi begynner å finne fram belønningen, vil hunden i stedet jobbe for å høre etter signalet. Dermed står den mye friere til å kunne posisjonere seg på ulike vinkler i forhold til oss, og også kunne ha fokuset et annet sted. Belønningssignalet markerer hvilken atferd som fører til belønning og hunden konsentrerer seg lettere om å utføre oppgaven når den slipper å følge med på hvor belønningen kommer. 

Forventning

Når vi bruker belønningssignal skjer det en klassisk betinging mellom belønningen og signalet. Følelsene som belønningen utløser vil overføres til belønningssignalet, og etter kort tids trening vil belønningssignalet i seg selv utløse de gode følelsene hos hunden. Hunden vil rett og slett bli glad av å høre signalet ditt. 

Hvilke signal bruker du?

Bruker du dem oftest eller bare når du trener spesifikke atferder?