Prioriteringslisten

En annen måte å evaluere belønningene dine er å skrive ned minst 20 av de gjøremålene hunden liker best å gjøre. Altså atferder som hunden liker eller ville gjøre om den fikk velge fritt. Alle atferder skal med, enten det er å bjeffe på naboen som går forbi, å spise pølsebiter eller å jage spurv. Så lenge det forekommer med høy sannsynlighet skal det skrives på prioriteringslisten.

Gradér deretter belønningene i prioritert rekkefølge for hunden. Selvsagt kommer prioriteringene an på situasjonen, om du er ute eller inne, sammen med andre hunder eller ikke, i terrenget eller på en kortklippet gressplen. Forsøk likevel å sette de i prioritert rekkefølge så godt som det går. For eksempel kan man tenke seg at om det hadde dukket opp en fasan i stua så hadde den fortsatt hatt en høy prioritet.

Nå skriver du opp om du liker at hunden har denne hobbyen og hva hunden i dag må gjøre for å få tilgang til denne belønningen. Noter gjerne også ned hva du har som mål at hunden må gjøre for å få tilgang til belønningen, eller eventuelt hvilken uforenelig atferd hunden skal gjøre i stedet. I Effektive forsterkere 4 – Engasjement skal vi se på hvordan vi kan endre prioriteringslisten gjennom trening. Denne prioriteringslisten kan hjelpe oss å:

  1. identifisere belønninger vi kan benytte
  2. evaluere verdien av de belønningene vi bruker i forhold til hva hunden egentlig vil gjøre
  3. gi oss mulighet til å være den som gir tillatelse til de mest betydningsfulle tingene i hundens liv
  4. gjøre oss bevisst på hvordan det står til med balansen mellom de ulike atferdene
  5. identifisere om hunden gis mulighet til å utføre ting i hverdagen som bringer oss lenger vekk fra målsetningen om å ha en lydig jakthund

Etter du har laget prioritetslisten blir du automatisk mer bevisst på atferdene du har skrevet opp og hva hunden må gjøre for å få lov til å utføre dem. Gjennom trening vil du gradvis endre prioriteringslisten ved at atferder du vil ha og dermed belønner godt øker i verdi for hunden. Etter noen måneders trening kan du skrive opp prioritetslisten igjen og se hva som har forandret seg. Det endelige målet er at det bare skal finnes atferder du liker øverst på listen og at atferdene du ikke liker er langt nede på listen. Under er et eksempel på hvordan en prioritetsliste for en jaktcocker kan se ut før og etter trening.

Finn fram et ark og skriv ned alt hunden din liker å gjøre. Noter om du liker atferden eller ikke, hva hunden må gjøre nå for å få tilgang på atferden, og hva du vil hunden skal gjøre for å få tilgang på atferden (eventuelt hva du vil hunden skal gjøre i stedet). Prøv deretter å sette atferdene i rekkefølge med hva hunden er mest glad i å gjøre øverst. 

Hvordan ser listen ut? Er det mye “ja” ting i toppen av listen eller er det mest “nei” ting? Er det noen atferder du kan begynne å endre på enkelt allerede i dag?

Prioriteringsliste