Innlæringsveien

Innlæringsveien er veien vi følger når vi lærer inn en øvelse helt fra bunnen. Å følge et system under innlæringen hjelper oss i å sette rette kriterier for hunden og ikke gjøre det for vanskelig, samtidig som vi oppnår progresjon i treningen. Om vi vet hvilket trinn vi er på og hvilket trinn som er neste, vil dette også spare oss for tid og krefter i planlegging av treningsøkter. Det blir lettere å “bare trene litt” uten å tenke for mye.

Hos R+Gundogs deler vi innlæringsveien i 7 trinn. Trinn 1 og 2 er generelle og like uavhengig av hvilken atferd du skal trene. I trinn 3, 4 og 5 former vi fram den atferden vi skal ha, mens i trinn 6 og 7 jobber vi med å sette på signal på atferden. Hvor i innlæringsveien vi fokuserer mest av treningen vår, er avhengig av hvilken atferd vi trener og hva vi skal bruke den til. 

1 - Belønninger

For å kunne trene belønningsbasert må vi først finne og bygge opp et repertoar av effektive belønninger som fungerer. Under innlæring er det praktisk at vi kan belønne med godbiter, lek og sosiale belønninger. Disse belønningsformene må vi øve opp og utvikle slik at vi kan velge den optimale belønningsformen for hver øvelse, samt variere mellom de ulike formene. På et senere stadium i treningen erstattes disse belønningsformene delvis med jaktens og livets belønninger.

Hvordan du finner og utvikler belønninger som fungerer for din hund lærer du mer om i kursserien “Effektive belønninger”. 

2 - Å jobbe for å få

Når vi har funnet belønninger som hunden virkelig setter pris på, er neste steg på innlæringsveien å lære hunden at den må yte noe dersom den skal få det den vil ha. Vi må trene fram en hund som forstår at den må gi oss noe for å få noe tilbake. Dette lærer hunden raskest og best dersom vi lar den finne det ut på egenhånd. I stedet for å styre hunden styrer vi konsekvensene av hundens handlinger. Når hunden viser atferder vi vil ha tildeler vi en belønning, og viser hunden atferder vi ikke vil ha, unngår vi å tildele (eller fjerner) en belønning. En hund som har forstått konseptet “å jobbe for å få” vil raskt tilby atferder når den befinner seg i situasjoner der den har muligheter til å oppnå noe. 

Konseptet “å jobbe for å få” tar vi opp i kurset Effektive forsterkere 3 – Å jobbe for å få. 

3 - Frivillig atferd

Trinn 1 og 2 er generelle trinn i innlæringsveien og gjelder for alt vi skal lære hunden. Trinn 3, forsterke frivillig atferd, er spesifikt for det momentet vi skal lære inn. På dette trinnet forsterker vi og former atferden slik vi vil ha den, uten å bruke noen form for signal for å be hunden om å gjøre noe. Vi sørger altså for at hunden er helt sikker på hvilken atferd som fører til belønning før vi gir atferden et signal eller setter den sammen med noe annet. 

Hvordan vi får fram frivillige atferder, og hvorfor vi mener dette er viktig å ha på plass før vi legger signal på atferden, lærer du mer om i  leksjonen “Frivillig atferd” i dette kurset. 

4 - Flyt

Hundetrening handler ikke bare om å få hunden til å gjøre det vi vil, men å øke sannsynligheten for at hunden gjør det (på nytt, raskere, bedre, mer pålitelig) i neste økt. Etter at vi har fått fram atferden frivillig skal vi nå få flyt på atferden. Dette vil si at hunden både vet godt hva den skal gjøre for å få belønningen, og at den har lyst til å gjøre det. Vi sier at en atferd har flytnivå når hunden gjør det korrekt, at det ser lett ut når hunden gjør det og at hunden gjør det uten betenkningstid. Hvor raskt hunden gjentar en atferd (uten å ha fått signal) når forrige belønning avsluttes gir oss nyttig informasjon om hvor viktig atferden er for hunden.

Hvordan du går fram for å trene den frivillige atferden til flytnivå ser vi på leksjonen, “Frivillig atferd” i dette kurset. 

5 - Generalisering

Når vi har fått flyt på atferden er neste steg å få den frivillige atferden generalisert til at hunden kan utføre den i ulike settinger og miljø. Hunden blir nemlig ikke veldig flink på å sette seg når det letter fugl om vi kun forsterker at den setter seg innendørs når vi står foran den med hendene mot brystet. Når vi generaliserer forsikrer vi oss at hunden vet at det er atferden som utløser belønning, og ikke miljøet, din positur eller situasjonen. 

Hvordan vi generaliserer den frivillige atferden og hvordan vi vet den er godt nok generalisert tar vi opp i leksjonen “Generalisering” i dette kurset. 

6 - Innlæring av signal

Når vi har formet atferden, trent den til flytnivå og generalisert den, er det tid for å legge signal på atferden. Målet på dette steget er at hunden skal utføre den gitte atferden umiddelbart etter den har oppfattet signalet. Når vi legger på signalet gir vi først signalet rett før vi vet hunden kommer til å utføre atferden frivillig. Deretter lærer vi hunden å vente med å utføre atferden til signalet blir gitt. Når hunden kan vente på signalet kan vi lære hunden å skille mellom det nye signalet og andre signaler den kan fra før. Det siste steget er å forsterke at hunden reagerer rett på signalet i situasjoner den ikke forventer at vi skal gi det. 

Hvordan vi lærer inn signaler og hva vi skal tenke på når vi velger og bruker signalet tar vi opp i leksjonen “Signalkontroll” senere i dette kurset. 

7 - Generalisere signalet

Når vi generaliserer den frivillige atferden forsikrer vi oss at hunden ved det er atferden som utløser belønning og ikke miljøet, din positur eller situasjonen. I  jobben med å generalisere signalet er poenget å få hunden til å forstå at det er det gitte signalet som betyr at hunden skal utføre atferden, og ikke miljøet, situasjonen eller andre signaler som tilfeldigvis gis samtidig. I treningen av fuglehundene er ofte innlæringen av signalene enkelt. Hunden har kun et begrenset antall signaler å forholde seg til og de er i tillegg ofte tilknyttet et miljøsignal eller fler. Derimot er jobben med å generalisere signalene ofte stor. Vi krever at hunden skal utføre atferdene på signal i ekstreme forstyrrelser, i veldig ulike miljø og i alle mulige vinkler og avstander fra oss. 

Hvordan vi generaliserer og kvalitetssikrer signalene ser vi grundigere på i lesjonen “Generalisering” i dette kurset. 

Oppdager du noen hull i hundens kunnskaper kan det være smart å løse problemet på trinn 4, 5 eller 6 i innlæringsveien. Vi som trenere har en tendens til å kompensere manglende fortsåelse eller lav verdi for atferden hos hunden, med høyere eller mørkere stemmebruk når vi gir signalet. Dette vil bare gjøre vondt verre på lang sikt. Å ha suksess i vanskelige situasjoner på større avstand handler om to ting: At vi har gjort en god jobb med trinnene 1-6 i innlæringsveien, og at vi har en god relasjon med hunden vår.

Sammensatte atferder

Mye av det fuglehunden skal gjøre er enkle atferder bestående av få momenter. Å sette seg (eller være i ro) når vi blåser i fløyta er et eksempel på dette. Et langt blås i fløyta betyr at hunden skal stoppe og putte rumpa i bakken. Hverken mer eller mindre. Andre atferder er derimot mer sammensatte. Apportering er et eksempel på dette. Når vi bruker ordet “apport” skal hunden løpe ut fra oss, lete etter noe å hente enten i vann, på land ved hjelp av overvær eller ved hjelp av spor. Den vet ofte ikke hva den leter etter eller hvor lett det er å finne. Når hunden finner fuglen (eller en annen gjenstand) skal den gripes raskt og bringes inn til oss. Deretter skal fuglen eller gjenstanden avleveres kontrollert. Apportering består av en rekke atferder som skal gjennomføres etter hverandre etter ett signal.

Når vi skal trene slike sammensatte atferder sørger vi for at vi har flyt på de enkelte momentene før vi setter kjeden sammen. Deretter må vi også ha flyt på hele kjeden (i hvert fall en enkel versjon av den) og generalisere denne før vi kan begynne med steg 6 – Innlæring av signal.

Er du kjent med denne måten å lære inn en atferd på eller er dette nytt for deg? Hvordan skiller denne måten seg fra det du er vant til?

Hvilke av trinnene kommer du til å fokusere mer på i treningen etter å ha lest denne leksjonen?:

  • Utvikle belønninger
  • Jobbe for å få
  • Forsterke frivillig atferd
  • Flyt
  • Generalisering
  • Innlæring av signal
  • Generalisere signalet