Øv: Sitt på avstand

Å lære hunden at det er mulig å sette seg ned på avstand er ofte et vanskelig steg når vi trener fuglehundene. Som oftest vil de ved signal trekke mot oss og sette seg nærme eller inntil oss. Ved å trene atferden først frivillig unngår vi å forsterke hunden for å bevege seg framover når vi gir den signal for å sette seg. 

Å trene avstandssitt handler om å først finne en metode der vi kan forsterke at hunden setter seg på avstand. Enten ved å holde den fast, sette den bak et stengsel, la den jobbe på target eller lage en forventing om belønning på avstand. Når den først har forstått konseptet med at belønningen kommer til den etter at den har satt seg, pleier den vanskeligste jobben med avstandssitt være over. I denne leksjonen presenterer vi ulike måter å få hunden til å sette seg på avstand. Det er ikke meningen at du skal gå igjennom alle øvelsene med samme hund. Prøv deg litt fram og finn en metode som passer deg og den hunden du trener. Det er også fullt lovlig å hoppe litt mellom metodene til hunden forstår konseptet. Målet er en hund som setter seg frivillig på avstand (ca 5-10 meter) uten å være holdt fast eller bakenfor stengsel, for å få belønning. 

Øvelse 5 Frivillig avstandssitt pga strategisk belønningsplassering

Her bruker vi hundens forventning om vår belønningsplassering til å få hunden til å sette seg frivillig på avstand og belønne dette. Under en treningsøkt belønner du ved å hive belønningen til samme sted uavhengig av hvor hunden setter seg eller hvordan du står plassert i forhold til dette stedet. Ved å bruke en stor matskål eller bøtte i starten vil det være enkelt både for deg å vite hvor du skal kaste og for hunden å se hvor belønningen kommer. Målet er at hunden setter seg frivillig nærme skålen/bøtta for å få en belønning til. 

Start med å stå en meter unna skålen/bøtta, marker med klikk/BRA at hunden setter seg frivillig, og kast godisen i skålen/bøtta. Hunden vil nå gå til bøtta og antakelig gå tilbake til deg for å sette seg på nytt. Gjør det samme og legg merke til om hunden setter seg nærmere skålen/bøtta. Dersom hunden setter seg nær skålen/bøtta uten å ta unødvendige steg framover fortsetter du treningen ved å selv skifte posisjon i forhold til belønningspunktet både i avstand og vinkel. Dersom hunden etter 10 repetisjoner fortsatt kommer helt inn til deg for å sette seg hver gang prøver du en av de andre metodene. 

Når hunden kan sette seg nær skålen/bøtta uten å ta steg framover, selv om du endrer posisjon i forhold til hunden, kan du bytte skålen/bøtta i en matte eller et annet synlig punkt på bakken. Når dette fungerer kan du gå over til å bare hive belønningen til hunden der den setter seg ned. Pass nå på at du legger opp til rett slik at du kun belønner at hunden fortsetter å sette seg ned uten å ta noen steg framover.

Husk å holde arbeidsposisjonen når du markerer atferden. Du bør ikke starte kastet før hunden har oppfattet belønningssignalet.

Belønning: Store og godt synlige godbiter og/eller leke som er enkel å kaste
Belønningssignal: klikk/BRA
Belønningsplassering: I skålen/bøtta eller på bakken nær hunden

Øvelse 5 Frivillig avstandssitt pga strategisk belønningsplassering

Mål: Hunden setter seg ned frivillig på avstand, uten å ta steg framover, der den forventer at belønningen vil komme

 1. Hunden setter seg frivillig og får belønning kastet på et lett synlig og forhåndsbestemt sted
 2. Hunden setter seg frivillig nærmere der den forventer at belønningen blir kastet
 3. Hunden setter seg ned frivillig, uten å ta steg framover, nær stedet der den forventer at belønningen vil komme
 4. Punkt 3 med fører i ulike vinkler og avstander
 5. Hunden setter seg frivillig ned på avstand fra stående, uten å ta steg framover, for å få belønning kastet til seg
 • Hvor nærme må du være for at hunden ikke tar stegene før den setter seg? Begynn treningen der og øk gradvis avstanden. 
 • Gå tilbake til øvelse 3 og 4 og sørg for at hunden greier disse øvelsene uten å ta ekstra steg framover før du prøver igjen på denne. 
 • Hold på kriteriene og bruk belønninger hunden synes det er verdt å jobbe for. Legg opp til rett slik at du ikke belønner noe du egentlig ikke vil ha. 
 • Jobb med dette nærme ved å trene frivillig kontakt først og deretter frivillig sitt. Marker atferden med belønningssignal og belønn ved å kaste en lett synlig godbit på bakken. Tren på dette til hunden fjerner nesa fra bakken umiddelbart etter at den har funnet og plukket opp godbiten. 
 • Dersom hunden ikke viser endring i atferd er dette sannsynligvis fordi godbiten har for lav verdi i forhold til miljøet eller situasjonen hunden er i. Sørg for å øke verdien av belønningen, se kurset Effektive forsterkere 1 – Belønningsutvikling for mer inspirasjon. 
 • Er belønningene gode nok og er hunden god nok på å sette seg frivillig på kortere avstander?
 • Kanskje hunden din fungerer bedre med en av de andre metodene for å få til frivillig sitt på avstand?
 • Setter hunden seg like sakte når du står nærme?
 • Er du sikker på at ikke hunden har vondt i bakparten? Er det en veldig ung hund uten utviklet muskulatur i bakparten, eller en gammel hund med manglende muskulatur? Andre fysiske årsaker til at hunden setter seg sakte?
 • Dersom hunden setter seg raskt nok når du står nærmere begynn her. Bruk skikkelig gode og store godbiter som hunden lett ser når de blir kastet. Tren på den avstanden der hunden fortsatt viser selvsikkerhet og gjør atferden raskt. 
 • Trege bevegelser kommer ofte av usikkerhet, eller at hunden er redd for å gjøre feil. Sørg for å bygge atferden på selvsikkerhet og trygghet. Unngå å straffe hunden eller på annen måte vise misnøye dersom hunden skulle gjøre feil, legg heller opp til at det blir større prosent rett som du kan belønne godt. 

Øvelse 6 Frivillig avstandssitt på target

En annen måte å få hunden til å forstå at den kan oppnå noe ved å sette seg ned på avstand er å bruke en target. Først lærer vi hunden å sette seg på noe, og så flytter vi oss gradvis lengre vekk slik at hunden må sette seg på avstand om den skal oppfylle kriteriet om å være på target. 

Når vi bruker target (eller placeboard) i dirigeringsarbeid bruker vi gjerne noe som er opphøyd slik at det er lett både for oss og hunden å se om den har oppfyllt kriteriet om å være på target. Når vi trener inn avstandssitt har vi ikke behov for det. Det viktigste nå er at hunden setter seg rett ned uten å bevege seg noe særlig i forkant. Jo mer hunden må finne og plassere seg på targeten, jo vanskeligere blir det å fjerne den etterpå. Bruk derfor en stor target som er lett å se, og er flat slik at hunden kan sette seg halvveis på uten at det blir ubehagelig. 

Belønn på den måten som får fram flest rette repetisjoner hos hunden. Prøv deg litt fram hva som fungerer for dere. Om du kaster bør du kunne treffe slik at hunden må reise seg men ikke løpe for langt vekk. I tillegg bør ikke hunden bruke for lang tid til å lete opp belønningen slik at den beveger seg for mye og havner et helt annet sted enn ved targeten. Om du går fram til hunden og løser den ut vil du lett få en hund som enten setter seg ned før du har forflyttet deg tilbake, eller en hund som følger etter deg. 

Når hunden kan sette seg ved target når du står på ulike avstander og vinkler, tar du vekk targeten. Gjør øvelsen på nytt uten target. Trener du avstandssitt på ett nytt sted tar du fram targeten igjen. Etterhvert reduserer du antall repetisjoner du bruker target før du går over til at hunden setter seg frivillig uten. 

Belønning: Store og godt synlige godbiter og/eller leke som er enkel å kaste
Belønningssignal: klikk/BRA
Belønningsplassering: Ved target eller ved hunden

Øvelse 6 Frivillig avstandssitt på target

Mål: Hunden setter seg ned frivillig på avstand, uten å ta steg framover, der den forventer at belønningen vil komme

 1. Hunden setter seg frivillig på target rett foran deg 
 2. Hunden setter seg på target når denne er plassert i ulike posisjoner i forhold til fører
 3. Hunden setter seg på target, uten å ta steg framover, når denne er plassert i avstand fra fører
 4. Punkt 3 med fører i ulike vinkler og avstander
 5. Hunden setter seg ned, uten å ta steg framover, på avstand samme sted som punkt 3 men uten target
 6. Punkt 5 med fører i ulike vinkler og avstander
 7. Punkt 3 – 6 på ulike steder/miljø
 8. Hunden setter seg frivillig ned på avstand fra stående, uten å ta steg framover, og uten å ha sett target der i samme økt
 • Se om det endrer seg gjennom at du har god timing på belønningssignalet og sørger for å belønne hunden i nærheten av target. Gi den tid til å finne ut hvordan den raskest får belønning. 
 • Få flyt på frivillig sitt på target nær deg med belønning du kaster på bakken før du legger på avstand
 • Lag en overgangsfase der du markerer en target i underlaget. F.eks. skraper opp en flekk i grusen eller liknende. 
 • Begynn ganske nær når du tar vekk targeten og belønn på samme måte som tidligere. 
 • Har du trent mye “gå å legg deg” eller stasjonstrening vil du kanskje ha en hund som forbinder store target med å legge seg på plassen sin eller stasjonsatferd. Prøv å bruk en annen target og la hunden få erfaring med å kunne sette seg på denne nær før du legger på avstand. 
 • Ikke la hunden løpe til targeten og sette seg, det blir for likt som stasjonsatferden. Enten står du nær den, eller så er hunden nær den når atferden starter. 
 • Det kan hende at øvelse 5 eller 7 er bedre for disse hundene. 

Øvelse 7 Frivillig avstandssitt med fiksering

I denne øvelsen fikserer vi hunden enten ved å holde den igjen, sperre veien for den med en grind eller liknende, eller ved at vi har en medhjelper som belønner hunden hos seg. Ved å gjøre det på denne måten vil du få raskere framgang i starten av treningen. Derimot vil jobben med å fjerne hjelperne være større, og om du ikke er flink til å gjøre dette gradvis vil du lett gjøre hunden hjelpeavhengig. 

Holde hunden igjen


La en medhjelper holde hunden i bånd. Tren frivillig sitt mens medhjelper holder hunden og gå gradvis lengre bak slik at hunden etterhvert setter seg frivillig på avstand. Hiv godbitene til hunden slik at du samtidig lager en forventning til at godbitene havner hos den. Når dere trener slik trenger du en medhjelper som er flink til å følge hunden uten å stramme båndet unødvendig, og at du er flink til å legge opp treningen slik at det er lett. Målet er at hunden setter seg frivillig på avstand uten at båndet blir stramt i det hele tatt. Om du har nådd dette målet fjerner du båndet uten å fjerne medhjelperen, slik at hunden setter seg ved medhjelperen selv om avstanden til deg blir gradvis større. Når dette fungerer prøver du på samme sted uten medhjelper. 

Sperre veien for hunden


Det er også mulig å trene frivillig sitt bak et fysisk sperre som en grind eller liknende. Tren på samme måte som med øvelsen der vi brukte hundens forventning om belønningsplassering. Når hunden setter seg på avstand tydelig uten å prøve å gå gjennom grinden, kan du prøve øvelsen med åpen grind. Belønn fortsatt på samme sted. Om dette fungerer kan du prøve frivillig avstandssitt bak en terskel et annet sted i huset. Belønn på samme måte slik at hunden kjenner igjen øvelsen. Fungerer dette kan du ta øvelsen ut og eventuelt bruke en overgang i biotop, en veikant eller liknende før du går over til at det bare er belønningsforventningen som gjør at hunden setter seg på avstand. 

Medhjelper belønner


Dersom du har en medhjelper som belønner vil hunden nødvendigvis sette seg i nærheten av hen. For at dette skal fungere må medhjelperen engasjere seg minimalt i treningen, kun kaste godbiter på bakken etter ditt belønningssignal. For mange hunder kan det nå være smart å bruke belønningssignal BRA i stedet for å klikke. Da blir det enda mer tydelig for hunden at det er du som gir belønningssignalet og ikke medhjelperen. Sørg også for at medhjelperen holder arbeidsposisjonen slik at ikke hen begynner å rote i lommene før belønningssignal er gitt. Øk vanskelighetsgraden ved å variere om belønningen kommer fra medhjelper eller deg, til alle belønningene kommer fra deg og medhjelperen kun er en slags target. Deretter fjerner du medhjelperen mens du belønner på samme måte og sted. 

Belønning: Store og godt synlige godbiter og/eller leke som er enkel å kaste
Belønningssignal: klikk/BRA
Belønningsplassering: Ved hunden slik at den reiser seg