Velkommen

Velkommen til det andre kurset i kursserien SITT. Denne kursserien forklarer deg hvordan du lærer hunden din å stoppe og sette seg på ulike signaler og under ulike forstyrrelser.

Dette kurset viser og forklarer deg hvordan vi jobber fram en hund som velger å bli sittende under ulike forstyrrelser. Vi begynner med bli sittende med enkle selvkontrolløvelser og jobber oss fram til en hund som kan bli sittende selv om det skytes og kastes en dummy, eller det letter en fugl foran den. 

Kurset består av 3 tekstleksjoner og 5 øvelsesleksjoner med til sammen 13 øvelser. Alle øvelsene handler om å forsterke hunden for å holde posisjonen sitt helt til nytt signal blir gitt, uavhengig av hva som skjer i mellomtiden. Kurset er inndelt i ulike typer forstyrrelser der vi jobber med en forstyrrelse av gangen. 

Kurset er på NIVÅ 3. Det vil si at du bør ha kunnskaper tilsvarende innholdet i kursseriene Atferd og læring, Effektive forsterkere og Lett å gjøre rett. Du bør ha god kontroll på hvordan du belønner hunden din, viktigheten av et belønningssignal, hvorfor vi skal holde arbeidsposisjonen, hvordan vi lærer hunden å jobbe for å få, og hva vi mener med at hunden skal engasjere seg i det vi vil i treningen og hverdagen. Du bør også ha god kunnskap om kriteriesetting i treningen, hvordan du kan øke og senke kriteriene, hva innlæringsveien er, og hvordan du planlegger, gjennomfører og evaluerer treningsøktene, og hvordan du planlegger og håndterer eventuelle feil i treningen. 

For å kunne gjennomføre øvelsene i denne leksjonen må hunden din ha flyt på å sette seg foran deg frivillig i mange ulike miljø og situasjoner. Dette trente vi på i kurset SITT 1 – Frivillig sitt. Utover dette er det å anbefale å trene øvelser fra SITT 1 kurset på samme tid som du trener øvelsene i dette kurset, så lenge du ikke trener det i samme økt. Du trenger altså ikke ha trent igjennom alle øvelsene i SITT 1 for å kunne begynne på SITT 2 – Bli sittende

Vi håper du synes kurset er nyttig og setter stor pris på om du gir en tilbakemelding til oss når du har fullført. Kos deg!