Øv: Repetisjon

Øvelsene i denne leksjonen er hentet fra kursene SITT 1 – Frivillig sitt og SITT 2 – Bli sittende. At du og hunden mestrer disse øvelsene (og kunnskapen og ferdighetene som ligger bak) er en forutsetning for å kunne fortsette videre i dette kurset.

Husk allikevel at hunden din ikke må kunne alt i kursene eller kriterieplanene for å kunne gå videre til neste steg. Valpen trenger for eksempel ikke kunne bli sittende når du går 100 meter unna for å lære å sette seg når du hiver en godbit. Og unghunden trenger ikke kunne bli sittende når det letter fugl for å kunne sette seg når den ser en leke. Det er fullt lov (og anbefalt) og pingponge mellom kursene 

Øvelse 1 Frivillig sitt med synlig belønning

Dette er en repetisjon av øvelse 8 i kurset SITT 1 – Frivillig sitt. Forutsetningen for at du skal kunne gjennomføre denne øvelsen er at hunden har flyt på frivillig sitt rundt fører, frivillig sitt under baklengs marsj og frivillig sitt på avstand uten forstyrrelser. I denne øvelsen begynner vi å innføre selvkontrollen i sitt momentet. Vi viser fram belønningen før hunden har satt seg og belønner umiddelbart når rumpa til hunden går i bakken. 

Husk å holde arbeidsposisjonen til hunden har oppfattet belønningssignalet, og husk å time belønningssignalet til rumpa til hunden er helt nede. Om du er for tidlig med belønningssignalet vil du lett få en hund som blir treg i bevegelsen ned mot bakken eller en hund som ikke setter seg helt ned. Gjør øvelsen med både godis og leke. 

Belønning: godis eller leke
Belønningssignal: HER, klikk/BRA eller TA DEN
Belønningsplassering: til hunden eller til hånden

Øvelse 1 Frivillig sitt med synlig belønning

Mål: Hunden setter seg frivillig rundt fører, under baklengs marsj og på avstand når fører har en synlig belønning i hånden

 1. Hunden setter seg frivillig foran fører når fører holder synlig godis eller leke i hånden
 2. Hunden setter seg frivillig rundt fører i ulike vinkler når fører holder synlig godis eller leke i hånden
 3. Hunden følger etter og setter seg frivillig under baklengs marsj når fører har synlig godis eller leke i hånden
 4. Hunden setter seg frivillig på avstand når fører har godis eller leke synlig i hånden
 • Tren frivillig sitt foran deg og hold belønningen halvgjemt. F.eks. leke halvveis bak ryggen eller godis i halvlukket hånd. 
 • Øk kriteriene gradvis både i vanskelighetsgrad i øvelsen og hvor tydelig du viser hunden belønningen. 
 • Lukk hunden og gjem godbitene, eller gjem leken bak ryggen om hunden prøver å ta. Gjør belønningen umiddelbart synlig igjen når hunden hoder seg unna. Belønn som vanlig når hunden setter seg. 
 • Noen hunden prøver alltid å ta før de prøver å sette seg ned. For at ikke dette skal bli en kjede med GALT – RETT vil det være smart med slike hunder å ikke la de få sjansen til å gjøre rett med en gang de gjør galt. 
 • Når hunden prøver å ta belønningen og du fjerner denne sørger du for å stoppe hunden i å prøve mer. Lag en tydelig avslutning av repetisjonen og begynn på nytt. Om du f.eks. går baklengs stopper du om hunden prøver å ta, går tilbake til der du begynte repetisjonen og prøver på nytt. 
 • Repeter øvelsene i Øv: Selvkontroll i kurset Lett å gjøre rett 3 – Når det blir feil
 • Repeter øvelsene i leksjonen Øv: Bli sittende i kurset SITT 2 – Bli sittende.  

Øvelse 2 Frivillig sitt med avstandsbelønning

Dette er en repetisjon av øvelse 9 i kurset SITT 1 – Frivillig sitt. I denne øvelsen skal vi lære hunden å utføre frivillig sitt rundt fører og frivillig sitt under baklengs marsj med utlagt belønning. Frivillig sitt på avstand gjør vi ikke i denne øvelsen fordi det er vanskelig å få plassert hund og utlagt belønning fra hverandre frivillig. 

Ha en skål med noen godis eller en synlig leke liggende noen meter fra der du trener. Legg opp til enten frivillig sitt rundt fører eller frivillig sitt under baklengs marsj. Når hunden setter seg gir du signal VÆRSÅGOD og lar hunden ta avstandsbelønningen. Ha gjerne bånd på hunden om du er usikker på om hunden kommer til å stikke av til avstandsbelønningen på egen hånd. Dersom hunden blir for opptatt av avstandsbelønningen kan du la den jobbe for belønning for deg til den jobber med flyt for å så gi signal VÆRSÅGOD. 

Belønning: Godis eller leke
Belønningssignal: VÆRSÅGOD
Belønningsplassering: Utlagt, synlig og ikke for langt unna

Øvelse 2 Frivillig sitt med avstandsbelønning

Mål: Hunden setter seg frivillig rundt fører og under baklengs marsj for å få utlagt belønning

 1. Hunden setter frivillig foran fører for å få utlagt belønning
 2. Hunden setter seg frivillig rundt fører i ulike vinkler for å få utlagt belønning
 3. Hunden følger etter og setter seg frivillig under baklengs marsj for utlagt belønning
 • Ha noen til å vokte skålen eller hold hunden i bånd
 • Tren øvelser for VÆRSÅGOD beskrevet i leksjonen Øv: Avstandsbelønning i kurset Effektive forsterkere 1 – Belønningsutvikling, leksjonen Øv: Belønningssignal i kurset Effektive forsterkere 2 – Belønningssystem, leksjonen Øv: Værsågod i kurset Effektive forsterkere 3 – Å jobbe for å få, og leksjonen Øv: Belønningssystemet i kurset Effektive forsterkere 4 – Engasjement.
 • La hunden jobbe litt for direkte belønninger fra deg før du lar den løpe til utlagt belønning. Da må den høre etter belønningssignalet ditt og å være hos deg får større verdi.  
 • Øk verdien av avstandsbelønningen.
 • Tren øvelser for VÆRSÅGOD beskrevet i leksjonen Øv: Avstandsbelønning i kurset Effektive forsterkere 1 – Belønningsutvikling, leksjonen Øv: Belønningssignal i kurset Effektive forsterkere 2 – Belønningssystem, leksjonen Øv: Værsågod i kurset Effektive forsterkere 3 – Å jobbe for å få, og leksjonen Øv: Belønningssystemet i kurset Effektive forsterkere 4 – Engasjement.
 • Tren øvelser for VÆRSÅGOD beskrevet i leksjonen Øv: Avstandsbelønning i kurset Effektive forsterkere 1 – Belønningsutvikling, leksjonen Øv: Belønningssignal i kurset Effektive forsterkere 2 – Belønningssystem, leksjonen Øv: Værsågod i kurset Effektive forsterkere 3 – Å jobbe for å få, og leksjonen Øv: Belønningssystemet i kurset Effektive forsterkere 4 – Engasjement.
 • La hunden jobbe litt for direkte belønninger fra deg før du lar den løpe til utlagt belønning. Da må den høre etter belønningssignalet ditt og å være hos deg får større verdi.  

Øvelse 3 Frivillig sitt når den vil ha noe

Dette er en repetisjon av øvelse 10 i kurset SITT 1 – Frivillig sitt. I leksjonen Øv: Værsågod i kurset Effektive forsterkere 2 – Å jobbe for å få lærte vi hunden å jobbe for å få tilgang på eksterne forsterkere. I denne øvelsen utvikler vi dette til at hunden kan tilby frivillig sitt når det er noe den vil ha. I denne øvelsen jobber vi bare med frivillig sitt nær oss og ikke fra bevegelse. Sørg for å ha jobbet gjennom øvelse 9 i denne leksjonen før du begynner på denne øvelsen. 

Alt hunden har lyst til å gjøre kan brukes. Å gå ut døra, løpe løs, snuse i grøfta, sykle på tur, spise mat av skål osv. Sørg for å ha kontroll på hunden, gjerne fysisk, slik at ikke hunden stikker av før du gir tillatelse. Vent på frivillig sitt før du gir signal VÆRSÅGOD og lar hunden gå. 

I situasjoner der du kan ha kontroll på forsterkeren (f.eks. ved å åpne/lukke en dør eller sette ned/ta opp en matskål) sørger du for å gjøre dette i stedet for å kontrollere hunden. Om hunden setter seg når du holder matskålen senker du den ned. Dersom hunden reiser seg hever du den igjen. Kun om hunden blir sittende til du har satt skålen ned, tatt hånden vekk fra matskålen og sagt VÆRSÅGOD får den tilgang. Frivillig sitt ved ytterdøra fungerer på samme måte. Hold i håndtaket og vent til hunden setter seg frivillig. Åpne døra men lukke den om hunden reiser seg. Kun om hunden blir sittende til døra står oppe og du kan gi signal VÆRSÅGOD får den lov til å gå ut. 

Du kan gjøre øvelsen på to måter og vi anbefaler at du noen ganger gjør det ene og noen ganger det andre. Den ene måten er å gi signal VÆRSÅGOD umiddelbart når hunden har oppfylt kriterieret. Den andre måten er å belønne hunden direkte fra hånden og la den tilby frivillig sitt til den har flyt på atferden, for å så gi den signal for å få det den egentlig vil ha. Ved å la hunden repetere atferden noen ganger trener du samtidig at hunden må engasjere seg i din aktivitet før den får lov til det den vil. Dette er også en fin måte å venne unghunden til å veksle mellom å jakte selvstendig og å engasjere seg i en aktivitet vi bestemmer. 

Belønning: Å få lov til noe
Belønningssignal: VÆRSÅGOD
Belønningsplassering: På avstand

Øvelse 3 Frivillig sitt når den vil ha noe

Mål: Hunden setter seg frivillig når den vil noe

 1. Hunden setter seg frivillig for å få maten sin i skål
 2. Hunden setter seg frivillig for å få gå ut døra
 3. Hunden setter seg frivillig for å få snuse i grøfta
 4. Hunden setter seg frivillig for å hilse på andre
 5. Hunden setter seg frivillig for å få gå løs
 6. Hunden setter seg frivillig for å få bade
 7. Hunden setter seg frivillig for å få gå løs i jaktterrenget
 • Når du gjør denne øvelsen kan du fort befinne deg i en situasjon der hunden er så opphisset at den ikke greier å jobbe for deg.  Tenk deg at hunden har to valg: Det ene er å jobbe med deg og komme seg videre i livet og det andre er å stå å se teit ut. Om hunden velger å stå å se teit ut må den gjerne gjøre det, men da kommer den ikke videre i livet. Du må prøve å være likegyldig til hva hunden velger. Dersom hunden velger å se teit ut får du den bare med deg videre uten å gi den tillatelsen. 
 • Dersom du ikke takler konsekvensene av at hunden ikke greier å utføre atferden, så må du heller sette deg i en situasjon der du venter på den eller ber hunden om den. 
 • Sørg for at hunden kan tilby frivillig kontakt og frivillig håndtarget i situasjonen før du prøver igjen med frivillig sitt. 
 • Ta kontroll på hunden FØR den oppdager fristelsen eller du gjør fristelsen tilgjengelig. 
 • Husk å legge opp til rett!

Øvelse 4 Bli sittende med godis og leker

Dette er en repetisjon av øvelse 8 i kurset SITT 2 – Bli sittende. I denne øvelsen bruker vi godis og leker vi har til å forsterke at hunden kan bli sittende under forstyrrelser. Hunden setter seg frivillig, vi lager en forstyrrelse med godisen eller lekene vi har, og så forsterker vi hunden for å bli sittende under forstyrrelsene. Enten kan vi ha forstyrrelsene selv, vi kan få noen andre til å gjøre dem eller vi kan legge lekene i en kaster eller lignende som gjør at de kastes opp fra miljøet. At gjenstander dukker opp i miljøet er ofte det som er mest interessant for hunden. Det er derfor viktig å lære hunden at selv om lekene ikke kommer fra mennesker så gjelder de samme kriteriene for bli sittende. 

Husk også å variere hvordan du belønner. Dette hjelper deg i jobben med å få en hund som engasjerer seg i det du vil. Har du kastet en godis kan du enten gi en annen godis til hunden, plukke opp den du har kastet og gi til hunden, sende hunden til den du har kastet eller ta fram en leke og belønne hunden med den i stedet.

Å jobbe med forstyrrelser i form av godis og leker er enkelt. Det er lett tilgjengelig, lett kontrollerbart og enkelt å utføre. Resultatet er at vi ofte overtrener dette og hunden går lei treningen. Og mister hunden entusiasmen og motivasjonen for forstyrrelsen får øvelsen liten overføringsverdi til det som skjer i fjellet. 

Belønning: Godis, leke
Belønningssignal: ingen, VÆRSÅGOD, TA DEN
Belønningsplassering: varier 

Øvelse 4 Bli sittende med godis og leker

Mål: Hunden blir sittende mens du forstyrrer på ulike måter med godbiter og leker

 1. Hunden blir sittende når du hiver godis på bakken
 2. Hunden blir sittende når du lokker med godis vekk fra den
 3. Hunden blir sittende når du selv leker med en leke 
 4. Hunden blir sittende når du kaster leker rundt
 5. Hunden blir sittende når du løper i fra den med en leke
 6. Punkt 3-5 med en annen person som forstyrrer
 7. Hunden blir sittende når leker kastes i været fra miljøet (f.eks. fra et sprettbur)
 8. Punkt 7 i 4 ulike nye miljø 
 • Gjør leken/godisen utilgjengelig for hunden ved å lukke hånden rundt godbitene eller holde leken i hånden inntill kroppen. Reis deg opp og gjør deg uinteressant. 
 • La hunden sette seg på nytt og gjør samme forstyrrelse igjen. Om hunden greier det nå belønner du, men om den ikke greier å bli sittende må du gjøre det enklere i neste repetisjon. 
 • Om hunden har utviklet en dårlig vane ved å alltid prøve å ta først, før den blir sittende, må du snu dette. 
 • Hvor lett må du gjøre det for at hunden får det til på første forsøk i en treningsøkt? Begynn alltid her. 
 • Øk kriteriene og vanskelighetsgraden i veldig små steg av gangen slik at hunden alltid har svært stor sjanse for å få det til.
 • Det kan være at belønningen din ikke er god nok for at hunden velger å engasjere seg. 
 • For noen voksne trente hunder kan det hjelpe å øke innsatsen og sørge for at kostnaden ved å gjøre feil blir større. Om denne hunden gjør feil kan man i stedet for å starte på nytt ta med hunden til et nytt sted og prøve på nytt her. Det vil da bety mer å gjøre feil for hunden da den må gjøre hele kjeden på nytt for å få en ny sjanse til å oppnå belønning. 
 • Om hunden kan bli sittende når du har kontroll på leken, men sprekker når leken havner vekk fra deg kan du bruke dette som en gyldent øyeblikk til å trene blokkering som plan B. Tråkk inn mellom hunden og leken og bruk kroppen din slik at hunden viker fra deg og du kan plukke opp leken. 
 • Sørg for at det blir rett neste gang ved å gjøre det litt enklere for hunden å bli sittende.